Společnost
25/11/2020 Jaroslav Baďura

​Bývalá výdušná jáma v Dolních Vítkovicích znovu ožije

V Dolních Vítkovicích, perle Ostravy a celého kraje, se chystá další mimořádně zajímavý architektonický počin.

Budova, která roky stála ladem, se v posledních týdnech začíná měnit.

Architekt Kamil Mrva původně uvažoval o nadstavbě, která bude kopírovat půdorys budovy, architekt Josef Pleskot přišel s jejím excentrickým vyosením.

Budova, stojící nad takzvanou výdušnou jámou, bude přestavěna pro účely kreativní akademie, vzniknou zde nové kreativní ateliéry a společenské prostory.

„Oslovil nás majitel objektu a firmy Leemon Martin Tošenovský, jemuž se líbí náš styl architektury,“ říká v rozhovoru pro Magazín PATRIOT architekt Kamil Mrva.

Jak jste tedy k této zakázce přistoupili?
Samozřejmě s pokorou, protože víme, že v podstatě po Praze jsou Dolní Vítkovice druhým nejnavštěvovanějším turistickým místem v České republice a celkově se pak jedná o nejnavštěvovanější místo na severní Moravě. Zároveň víme, že v této lokalitě má hlavní slovo pan architekt Josef Pleskot, který dlouhodobě spolupracuje s panem Světlíkem, majitelem řady nemovitostí a pozemků v Dolních Vítkovicích.

Takže objekt výdušné jámy patřil panu Světlíkovi?
Ano, prodal jej panu Tošenovskému za předpokladu, že architekt Pleskot bude konzultantem. Tudíž jsme museli naše návrhy jezdit konzultovat do Prahy. Tím, že se s Josefem Pleskotem známe a já mám velmi rád jeho tvorbu a zároveň k němu vzhlížím jako k učiteli, tak o to víc mě ta práce těšila.

Museli jste měnit mnoho věcí po debatě s panem Pleskotem?
V podstatě vůbec. Přijeli jsme s první architektonickou studií s mým kolegou Martinem Vymetálkem, který to měl za náš ateliér na starost. A jediné, co se více řešilo, byla nástavba. Měli jsme ji spíše centrálně orientovanou a na to nám Josef řekl, že by bylo dobré ji posunout a udělat to excentricky. My jsme změny navrhli a vše bylo v pořádku. Shodli jsme se skoro na první dobrou. Pak následovaly diskuze u památkových ústavů. V Ostravě působí dva. Jeden je klasický Národní památkový ústav a druhý je na magistrátu. Proběhla tam diskuze o tom, zda nástavbu nebo přístavbu, ale nakonec vyhrál právě náš současný projekt, který je v tuto chvíli v realizaci.

Jaká další zajímavá řešení tam jsou?
Hlavní je zachování fasády, která je důležitá z hlediska historie. Jedná se o cihlový objekt. Chtěli jsme k tomu přidat soudobý přístup v otevřené vstupní hale jako prezentaci firmy Leemon, ale zároveň zachovat industriální vzhled interiéru ve druhém, třetím a čtvrtém podlaží. Součástí projektu je i původní oběžné kolo a kanceláře stavíme právě okolo tohoto kola. Další perličkou je samozřejmě výtah, který je navržen na fasádě a jedná se o jakýsi vyhlídkový výtah, díky kterému se budou lidé moci kochat okolím, než dorazí do nástavby – pátého a šestého patra.

Museli jste jako projektanti řešit nějaké technické potíže?
Ano, jedna ze základních věcí je statika objektu. Tím, že navrhujeme novou třípodlažní nástavbu, tak nám náš statik Tomáš Šenovský nedoporučil založení na současné konstrukci. Proto jsme společně se statikem vytvořili nový vnitřní systém ocelové konstrukce se speciálními základovými pilotami. Ty přes ocelovou konstrukci přenášejí vnitřní kostru a nahoře na to tedy napojujeme naši nástavbu. Díky tomu nezatěžujeme původní historickou budovu výdušné jámy.

Máte i informace o tom, jak by měla stavba probíhat časově?
Stavba začala na jaře. Piloty jsou hotové a teď se řeší harmonogram a postup rekonstrukce. Určitě to bude probíhat ve dvou etapách. Jednou bude rekonstrukce a tou druhou už konkrétní nástavba. Načasování stavebních prací je do konce roku 2021.

Majitel budovy:

Leemon Concept, s. r. o.

Autor architekonického řešení:

ateliér Kamil Mrva Architects

Sdílejte článek