Společnost
03/06/2023 Jaroslav Baďura

Zoo Ostrava likviduje opičí klece, pavilon půjde brzy k zemi

Pavilon primátů z roku 1966 patří k nejstarším objektům v Zoo Ostrava. Návštěvníkům je budova již nějakou dobu uzavřena a spěje k demolici.

V minulých dnech proběhlo odstranění několika venkovních železných klecí, které obývali makaci.

Pro většinu obyvatel pavilonu zoo postupně vybudovala nová moderní chovatelská zařízení, ta nejnovější byla otevřena v loňském roce pro makaky lví a gibony bělolící.

Pavilon primátů byl v ostravské zoologické zahradě postaven v roce 1966, kdy byl přístup k podobě expozic i k chovaným zvířatům značně odlišný a dnes již neodpovídá přísným standardům pro chov zvířat v moderních zoologických zahradách ani vnitřním představám a nepsaným normám, které si na základě znalostí a zkušeností stanovují zodpovědní vedoucí pracovníci zoo.

"Vzhledem ke všem těmto skutečnostem i díky podpoře našeho zřizovatele statutárního města Ostrava jsme během posledních 15 let postavili pro jeho obyvatele nová moderní chovatelsko-expoziční zařízení a zvířata do nich postupně přemisťovali," uvedla mluvčí zahrady Šárka Nováková.

V roce 2010 se skupina hulmanů posvátných přestěhovala do společné expozice s medvědy ušatými nazvané po nejstarším národním parku v Nepálu Čitván.

V roce 2014 se nového bydlení dočkali kočkodani Dianini a šimpanzi hornoguinejští v Pavilonu evoluce, který vznikl přestavbou původního pavilonu vodních ptáků.

Na čtyřech rybnících bylo postupně vybudováno osm ostrůvků, kde pobývají v teplých měsících skupiny lemurů.

V roce 2020 byla zahájena výstavba dvou expozičně-chovatelských celků – Wanderu pro makaky lví a Vadtna ni – Chrám gibonů pro gibony bělolící. Otevřeny byly v loňském roce.

Hulmani posvátní v Zoo Ostrava. Foto: Monika Vlčková

Většina obyvatel starého pavilonu již tedy může plně využívat nových a prostorných přírodních výběhů, které primáty podněcují k přirozenému chování a činnostem. Mandrilové mají zatím k dispozici venkovní výběh s umělými stromy, ale i pro ně se chystá projekt na výstavbu nové expozice.

V přípravě je také výstavba moderního zázemí pro lemury. V pavilonu také přechodně zůstávají dva giboni bělolící z liberecké zoo, kde právě probíhá rekonstrukce pavilonu primátů. Po jejím dokončení se giboni do Liberce vrátí.

"Přes pravidelnou údržbu je stav budovy technicky i morálně zastaralý a dále neudržitelný. Návštěvníkům je již několik let uzavřen a do budoucna počítáme s jeho demolicí. V minulých dnech proběhlo alespoň částečné „odželeznění“ – odstraněny byly klece po makacích," dodala mluvčí.

Sdílejte článek