Nejnovější zprávy: Sdílko je zpátky. Do Poruby míří regionální prodejci, workshopy i kavárna Vražda v Porubě! Třicetiletý muž včera zabil mladou ženu

Společnost

Začíná rekonstrukce zchátralé Ostravice. Tak bude vypadat!

​Ikonická stavba v centru Ostravy, bývalý módní dům Ostravica-Textilia, bude opravena a znovu otevřena veřejnosti.

Vizualizace: se souhlasem Master Design

Projekt přestavby, který již získal stavební povolení a má za sebou silného finančního partnera, počítá se zbudováním centra kreativního průmyslu, ale také restaurace, kavárny, hudebního klubu či divadelního a konferenčního sálu.

V těchto dnech bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavebních a rekonstrukčních prací. Start samotné rekonstrukce je naplánován na začátek příštího roku, do poloviny roku 2023 by prostory měly být dokončeny a otevřeny veřejnosti.

Po mnoha letech od ukončení provozu, postupné devastace a chátrání historicky cenných budov v centru Ostravy je definitivně rozhodnuto o jejich záchraně a rekonstrukci. V listopadu letošního roku nabylo právní moci stavební povolení umožňující majitelům objektů, ve kterých sídlil obchodní dům, zahájit stavební práce.

Komplex bývalého módního domu Ostravica-Textilia tvoří tři budovy navržené různými architekty. Ve dvacátých letech minulého století vyrostl v centru rodící se Ostravy nový obchodní dům podle návrhu avantgardní berlínské architektky Marie Frommerové. Postupně byl dům propojen s vedlejší stavbou z roku 1911, nájemním a obchodním domem Textilií moravského architekta Felixe Neumanna, a také budovou někdejší Obchodní a průmyslové banky (bývalý METASPORT), postavenou podle projektu Julia a Wunibalda Deiningerových. Interiér hlavní části včetně známého schodiště pochází z padesátých let minulého století a je dílem architekta Lubomíra Šlapety.

A právě od padesátých let procházely jednotlivé části domů různými necitlivými opravami, které postupně snižovaly architektonickou kvalitu interiérů i exteriérů všech budov. Definitivně musel být provoz ukončen v devadesátých letech. Při rekonstrukci v dubnu 2000 se po zbourání nosných zdí propadla dvě podlaží a zřítila se část střechy. Na počátku nového tisíciletí bylo proto rozhodnuto o demolici všech budov a výstavbě moderního obchodního centra. Tyto plány však zhatil soudní spor mezi tehdejšími majiteli a městem Ostrava, který se vlekl donedávna.

V roce 2015 se majitelem komplexu budov stala společnost Ostravica 2020 s.r.o., která objekty koupila s cílem je zachránit, zrekonstruovat a přinést jim novou funkci. V uplynulých dvou letech již proběhly nutné sanační práce a komplexní opravy nosných konstrukcí. Tím byly dvě budovy definitivně staticky zajištěny a připraveny na celkovou rekonstrukci.

„Vnímám Ostravici jako symbol Ostravy a její zkázu jsem těžce prožíval. Před osmi lety jsem sám podepsal petici za její záchranu. Když se později naskytla příležitost objekt získat, začal pro mě dlouhý proces jeho záchrany. Postupně jsem začal financovat opravy budov sám. Do koupě, neodkladných sanačních prací, zajištění statiky a projekčních prací jsem již investoval přes 60 milionů korun. Ten nejdůležitější úkol ale spočíval v nalezení shody na novém atraktivním vzhledu a zejména na smysluplné, udržitelné funkci. Nakonec se to povedlo, a díky tomu se podařilo přesvědčit další investory, aby do projektu záchrany nyní vstoupili a investovali další finanční prostředky,“ popsal situaci hlavní manažer projektu Daniel Zeman.

Vizualizace: se souhlasem Master Design

Celkové náklady na rekonstrukci dvou budov bývalého obchodního domu jsou nyní odhadnuty na částku převyšující 250 milionů korun. Rekonstrukce třetího objektu, bývalé Obchodní a průmyslové banky, bude řešena zvlášť. Plánem majitelů je budovu bývalé banky vrátit do původní podoby a doplnit ji dostavbou nového domu v proluce na ulici 28. října. Majitelé komplexu úzce spolupracují se Statutárním městem Ostrava a Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz.

Společně plánují provázat přízemí všech budov se vznikajícím veřejným prostorem na Náměstí E. Beneše. Za tímto účelem spolu v minulosti podepsali Memorandum o spolupráci a město Ostrava nyní pořádá urbanistickou soutěž na úpravu tohoto veřejného prostoru.

Rekonstrukce bude řešena citlivě s co největším respektem k původní podobě

„Klíčové bylo rozhodnout, jak k rekonstrukci přistoupit. Zachovala se pouze část interiérů. Fasády a venkovní vzhled všech objektů do ulice Nádražní byl definitivně zničen úpravami v sedmdesátých letech. Po dlouhých jednáních s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury, historiky, architekty, vedením města i zástupci veřejnosti jsme se dopracovali k moderní úpravě fasády, která zachovává a podtrhuje vše, co zůstalo původní a citlivě překrývá místa, která byla zcela změněna nebo úplně zazděna. Uvnitř budov je naopak zachováno či obnoveno vše, co zůstalo původní. Vracíme se například k prosklenému zastřešení centrálního prostoru, takže na známé schodiště bude znovu dopadat denní světlo tak, jak tomu bylo u původní stavby z dvacátých let minulého století,“ vysvětlil autor návrhu rekonstrukce architekt Martin Náhlovský.

Široké veřejnosti bude určena přibližně polovina rekonstruované části, včetně centrálního atria s historickým schodištěm. Zde vznikne restaurace, kavárna a hudební klub v suterénu. Volně přístupné bude také poslední patro, ve kterém najde sídlo divadelní a konferenční sál. Ve druhém a třetím patře vznikne centrum kreativního průmyslu, připravované pod názvem Business Boutique Ostravica. Zde se budou nacházet laboratoře, speciální ateliéry vybavené zařízením 3D reality, kanceláře a společně sdílené prostory, jako jsou jednací a přednáškové sály.

Přípravou a vedením programu centra kreativního průmyslu je pověřen Andrej Harmečko, zakladatel a provozovatel klubu Cooltour, který působil do roku 2019 na Černé louce v Ostravě. „Ostravica se stane místem, kde se bude potkávat věda s kulturou a uměním, což je dnes moderně nazýváno kreativním průmyslem. Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Moravskoslezským inovačním centrem a českou i mezinárodní uměleckou a kreativní komunitou zde spolu budou na jednom místě pracovat vědci a lidé různých uměleckých a kreativních profesí. Zejména se jedná o průmyslový design, architekturu a využívání IT technologií v průmyslu a službách. Dnes je už zcela běžné, že se do tvorby nových výrobků a technologií zapojují lidé s uměleckým cítěním, protože kvalita designu, ergonomie a schopnost zaujmout jsou nedílnou součástí všech výrobku i průmyslových technologií,“ uvedl Andrej Harmečko.

Projekt Business Boutique Ostravica – centrum kreativního průmyslu se uchází o dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu z programu OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

Případné finanční prostředky získané v rámci této dotace budou sloužit mimo jiné i na úpravy a vybavení laboratoří, 3D technologií a vybavení pro práci technologických start-upů.