Byznys
08/07/2022 Petr Broulík

Velký den pro LIBERTY i Ostravu. Nové pece přinesou práci i ekologii

​Jedna z továrních hal komplexu LIBERTY Ostrava v areálu někdejší Nové huti se dnes proměnila v dějiště možná i historického kroku této světové ocelářské firmy.

LIBERTY Ostrava dnes totiž podepsala smlouvu se společností Danieli na výstavbu dvou hybridních elektrických obloukových pecí, investice představuje 350 milionů eur.

Velká obrazovka, klipy o LIBERTY, hudba, barevné reflektory. Či ozvučení haly, které však v jednu chvíli muselo zápasit s překvapivě mohutným bušením silného deště do kovových továrních střech, což však mnohé hosty slavnosti i pobavilo.

Největší investice za řadu let má snížit emise CO2 o 80 procent

Občerstvení na stolech vlastně ani nestačilo, kolik zaměstnanců se přišlo na akt naživo podívat. Bylo jich tu několik set oděných do modrožlutých firemních montérek, ale sympatické bylo, jak tato velká parta zaměstnanců podpisu dvou významných obchodních smluv aplaudovala.

Foto: Petr Broulík

Nechyběl sám majitel hutě, ředitel společnosti Danieli, další zahraniční hosté, primátor Ostravy Tomáš Macura a starostové některých ostravských městských obvodů. A všude bylo přítomné motto: Svět se mění, ocel zůstává.

A bylo dnes v té vyšňořené tovární hale uprostřed ocelárny aplaudovat čemu. Kdysi jeden z největších znečišťovatelů ovzduší v Ostravě a okolí by se měl i díky této investici stát mnohem více „zelenější“ než doposud. Nejvyšší investice do ostravské huti za několik posledních desetiletí v celkové výši 8,6 miliardy korun totiž LIBERTY Ostrava umožní snížit do roku 2027 emise oxidu uhličitého o více než 80 procent.

Pece umožní LIBERTY dosáhnout v roce 2030 uhlíkové neutrality

Majitel hutě Sanjeev Gupta také stvrdil partnerství LIBERTY Ostrava a společnosti ČEZ ESCO při přechodu hutě na obnovitelné zdroje, které jsou potřebné pro výrobu takzvané zelené oceli. Setkání se stalo příležitostí i pro zahájení činnosti Nadace GFG v České republice.

Dvě nejmodernější hybridní elektrické obloukové pece, které jsou klíčovou částí transformace ostravské huti ve výrobce zelené oceli, dodá společnosti LIBERTY Ostrava přední světový výrobce strojů a průmyslových zařízení Danieli. Tyto pece umožní, aby společnost LIBERTY Ostrava dosáhla do roku 2030 uhlíkové neutrality.

Nové pece mohou vyrobit až 3,5 milionu tun oceli ročně

Nové pece, první svého druhu v Evropě, budou mít roční výrobní kapacitu 3,5 milionu tun oceli. Pece s objemem tavby 200 tun budou vybaveny inovativní a patentovanou technologií Danieli, elektronickým systémem Q-ONE pro řízení elektrického napájení pece, které snižuje nepříznivý dopad na stabilitu elektrické sítě pro efektivnější a stabilnější dodávku energie do pecí.

To umožní větší flexibilitu vsázky, kdy se bude v první fázi využívat většího množství surového železa a přímo redukovaného železa k až stoprocentní využití šrotu ve druhé fázi projektu. Tím podnik sníží svou závislost na dovážených surovinách, především uhlí a železné rudě.

Nové pece by měly být uvedeny do provozu v roce 2025. Po dokončení linky zvláště vysokého napětí 400 kV do huti, která by měla být hotova v roce 2027, budou schopny ve vsázce využívat 100 procent kovového šrotu.

Smlouva na hybridní pece je milníkem ostravské huti

„Smlouva, kterou jsme dnes podepsali s dodavatelem hybridních pecí, je důležitým milníkem ostravské huti a obrovským krokem směrem k transformaci ve výrobce zelené oceli a dosažení uhlíkové neutrality v Ostravě i v celé Evropě,“ uvedl výkonný předseda LIBERTY Steel Group Sanjeev Gupta.

Dodal, že zásadní investice udělá ze skupiny LIBERTY nejen čistšího a udržitelnějšího výrobce, ale také dynamičtějšího hráče na trhu. „Naše investice dokládá náš dlouhodobý závazek vůči pracovníkům zde v Ostravě, místní komunitě a budoucím generacím, které přijdou pracovat do moderní, čisté huti,“ doplnil Sanjeev Gupta.

Pece zajistí nejnižší možné emise CO2

Giacomo Mareschi Danieli, generální ředitel společnosti Danieli, řekl, že prestižní projekt v LIBERTY Ostrava bude milníkem v historii evropské výroby oceli.

„V Evropě to bude vůbec poprvé, kdy bude nahrazena technologie pecí, využívajících uhlí, nejnovější technologií elektrických obloukových pecí pro výrobu zelené oceli. Dvě nové hybridní pece Danieli Digi Melter budou vybaveny nejnovějšími konstrukčními a technologickými prvky z oblasti tavení v elektrických obloukových pecích, které zajistí nejnižší možné emise CO2 a NOx, a zároveň výrazně sníží náklady na výrobu tekuté oceli,“ řekl Mareschi Danieli.

Nové hybridní pece budou efektivnější

Tím se podle něho podstatně zlepší konkurenceschopnost LIBERTY Ostrava. Vyšší míra automatizace zamezí také jakémukoliv kontaktu obsluhy s tekutou ocelí, což zároveň zvýší bezpečnost práce v ocelárně. „Nové hybridní pece budou efektivnější, budou vyrábět vysoce kvalitní ocel s nižšími náklady a výrazně nižšími emisemi. Jedná se o investici do budoucnosti LIBERTY Steel i do budoucnosti planety," řekl Giacomo Mareschi Danieli.

Slavnostního setkání využil majitel skupiny Sanjeev Gupta také k tomu, aby stvrdil Memorandum o spolupráci LIBERTY Ostrava se společností ČEZ ESCO, která je součástí Skupiny ČEZ. Výsledkem spolupráce obou firem bude hledání a vývoj technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, které jsou pro transformaci ostravské huti směrem k výrobě zelené oceli nezbytné.

Vlastní výroba oceli je dnes strategická pro každou zemi v EU

Primátor Ostravy Tomáš Macura řekl, že podepsání smluv je milníkem ve více než dvousetleté existenci hutnictví a ocelářství ve městě Ostrava. „Ten příběh se začal psát malinko jinde, a to ve Vítkovicích, kde v roce 1828, kdy byla spuštěna první Rudolfova huť a ten příběh pokračuje dodnes. A dnešní den je garancí pro zaměstnance společnosti LIBERTY i ekonomiku tohoto státu a tohoto města a regionu, že bude pokračovat i dále,“ řekl primátor Ostravy.

Dodal, že události posledních měsíců ukazují, že vlastní výroba oceli je strategickou záležitostí pro každou zemi a že Evropská unie nemůže být závislá na dovozu oceli z jiných částí světa.

Huť vypouštěla před třiceti lety 40 tisíc tun tuhého odpadu ročně

„Chci ocenit ekologizaci provozů, které dosud dosáhla LIBERTY a její předchůdci. My pamětníci pamatujeme, že v osmdesátých letech tato huť vypouštěla čtyřicet tisíc tun tuhých znečišťujících látek ročně. V posledních letech je to méně než pět set tun. Ale historii a pokrok nezastavíš. Je třeba se dívat dále,“ řekl Tomáš Macura.

Upozornil, že město Ostrava se jako člen takzvaného Paktu starostů a primátorů Evropské unie přihlásilo k ekologickému závazku snížit emise CO2 do roku 2030 o pětapadesát procent v porovnání s rokem 2000. "V tuto chvíli už jsme na dvaatřiceti procentech, zbývá nám tedy ještě jen těch osmnáct,“ řekl primátor a poděkoval, že i projekt LIBERTY pomůže splnit tento závazek.

Skupina LIBERTY také dnes oznámila zahájení činnosti Nadace GFG v České republice. Cílem charitativní organizace založené Sanjeevem a Nicolou Guptovými je probudit zájem budoucích generací o studium technických oborů a kariéru v průmyslu.

Sdílejte článek