Nejnovější zprávy: O letní tábory je zájem. Ale podražily, za jedno dítě nejméně 4000 korun Příběhy staré Ostravy. Bestiální vražda? Devět let vězení a jednou měsíčně půst

Společnost

Vedle sovětského tanku ve Slezské Ostravě vznikne dům s byty a obchody

​Zastupitelé Ostravy dnes schválili prodej pozemku o výměře 850 metrů čtverečních poblíž staré elektrárny a památníku se sovětským tankem ve Slezské Ostravě.

Vizualizace: se svolením UNNI Development gama

Město za pozemek získá 5 406 000 korun a DPH v zákonné výši a společnost UNNI Development gama na tomto pozemku vystaví polyfunkční dům s jedenácti byty, dvěma prostory pro komerční využití a jedenácti parkovacími místy.

„Tento nový dům bude stát nalevo od tanku. Nechali jsme městským ateliérem MAPPA vypracovat celou zastavující studii tohoto území, tedy lokality Zámostí a staré elektrárny a naším záměrem je postupně tuto oblast přetvořit a vrátit jí bývalé historické hodnoty. Právě tam totiž bývalo dříve historické centrum Slezské Ostravy, které už dnes bohužel především kvůli někdejší výstavbě Bohumínské ulice neexistuje,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Polyfunkční dům bude mít zelenou střechu a podzemní parkoviště

A dodal, že budoucí polyfunkční centrum, které by mělo vzniknout do 31. března roku 2027, bude první stavbou, které tuto někdejší oblast bývalé historické zástavby začne opět plnit novými domy. „Vznikne tam bydlení, ale i veřejný prostor kolem. Na tuto výstavbu naváže další výstavba, ale také revitalizace, zkvalitnění veřejných prostranství a rekultivace zeleně,“ řekl primátor.

Klíčovými úkoly studie města je postupná proměna Bohumínské ulice v městskou třídu a dostavba kdysi živého území. Pro dnešní konkrétní prodej pozemku zpracoval městský ateliér i regulační podmínky. Definují, jak má být budoucí zástavba na pozemku přesně umístěna, aby na ni mohl navazovat blok domů podél Bohumínské ulice.

Sám investor, tedy společnost UNNI Development gama, předložil svou architektonickou studii domu, který proporčně i výškově respektuje stávající zástavbu. Bytový dům bude mít zelenou střechu, která vytvoří klidovou a relaxační zónu pro jeho obyvatele a přispěje i klimatu města. Pro obyvatele i návštěvníky domu vznikne podzemní parkoviště.

Proti výstavbě domu se obyvatelé brání peticí

Městští zastupitelé však dostali i petici obyvatel z vedlejšího bytového domu, kteří se proti tomuto záměru staví. „Obávají se ztráty zeleně vedle svého domu a zřejmě i stavebního nepohodlí, které je spojeno s každou výstavbou. My jsme ji na zastupitelstvu řešili, ale nakonec převládl názor, že benefity z výstavby polyfunkčního domu převyšují nad námitkami v petici. Navíc se domníváme, že i ti lidé, kteří se této stavby obávají, shledají ve finále, že tento projekt a rekultivace území bude přínosem pro toto místo,“ míní primátor Tomáš Macura.

Investor se při koupi pozemku zaváže požádat nejpozději do dvanácti měsíců od účinnosti smlouvy o vydání územního rozhodnutí a podat do 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy žádost o vydání příslušného stavebního povolení.

Nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení musí být zahájena výstavba objektu. Kupní smlouva obsahuje i další podmínky k zajištění nakládání s pozemkem dle účelu smlouvy a zahrnuje i sankce, při jejich nedodržení.

Městská třída na Bohumínské zlepší propojení Moravské a Slezské Ostravy

Dalším rozvojem lokality Zámostí se město Ostrava bude zabývat v průběhu tohoto roku. Od ledna zahajuje přípravu investičního záměru ulice Bohumínské na městskou třídu, jejímž cílem bude mimo jiné zlepšení propojení části Moravské a Slezské Ostravy, ale také části Muglinova pro pěší a cyklisty, zvýšení pobytové funkce a celkové kvality veřejného prostoru ulice, dostavbu proluk i související zklidnění automobilové dopravy.

Investiční záměr bude zpracován tak, aby porovnal v souvislostech realizovatelnost v minulosti navrhovaného řešení zahloubení ulice Bohumínské a vedle toho alternativní řešení úpravy ulice bez zahloubení.