Společnost
11/08/2016 Jaroslav Baďura

V srpnu 1878 napsal okresní lékař: V Moravské Ostravě panuje ta největší nečistota

Dne 10. srpna 1878 zaslal místecký okresní lékař moravskému místodržitelství v Brně zprávu o otřesné hygienické situaci v Moravské Ostravě.

V závěru píše, že ve městě „panuje ta největší nečistota, jak v ulicích a na náměstích, tak v obytných budovách, zejména v hromadných obydlích.Místní zdravotní komise ji právem označila za hlavní důvod rozšiřování epidemií… i za příčinu otřesné mortality…“

Ulice a veřejná prostranství skutečně znečišťovaly splašky, které obyvatelé vylévali před domy, odpadky, močůvka vytékající z hnojišť a nečistoty, které po sobě zanechali kupci na týdenních a výročních trzích.

Protože většina ulic neměla dlažbu, v době sucha obtěžoval chodce prach a za dešťů vrstva bláta.

Sdílejte článek