Společnost
08/07/2024 Petr Sobol

V ostravské zoo se zabydlel vzácný druh jelena, v přírodě žije jen na Filipínách

Foto: Monika Vlčková

V ostravské zoo je k vidění nový druh jelena. Je jím sambar skvrnitý, který se v přírodě vyskytuje pouze na dvou filipínských ostrovech. Pár tohoto vzácného kopytníka se zabydluje ve výběhu pod restaurací Saola.

Sambar skvrnitý žije pouze v lesích na ostrovech Negros a Panay na Filipínách až do výšky 2000 m n. m. V kohoutku měří okolo 70 cm a je aktivní zejména v noci. Živí se především mladými listy, pupeny stromů a výhonky trav. Kvůli přeměně lesů na zemědělskou půdu, lov pro maso i trofeje je divoká populace značně fragmentovaná a čítá dle odhadů sotva 700 dospělých jedinců. Obvykle se vyskytuje v malých skupinkách do tří jedinců, není ale známo, zda to není způsobeno právě velkým loveckým tlakem. Od ostatních filipínských druhů jelenů se liší světlými skvrnami na hřbetě a bocích (odtud i druhové jméno jelena). Samice rodí obvykle jedno mládě po osmiměsíční březosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o ohrožený druh, v rámci evropských zoo sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií, je pro něj vytvořen Evropský ex situ program. Jeho cílem je udržet stabilní životaschopnou a geneticky variabilní záložní populaci v lidské péči. Ta v současné době čítá necelých 100 jedinců. Nástrojem k udržení genetické rozmanitosti populace je strategie nazvaná Nechat množit a regulovat, která se nejvíce blíží i přirozené situaci v přírodě. Zoo Ostrava tento nástroj využívá, proto mohla získat rovnou pár, přestože s chovem tohoto jelena teprve začíná.

Oba jedinci pocházejí z Německa a do Ostravy byli dovezeni společně. Čtrnáctiletý samec je ze samčí skupiny z Opel Zoo Kronberg a dvouletá samice ze Zoo Landau. Krátce po příjezdu byli spojeni a chovatelé již také zaznamenali páření. Pokud samice zabřezla, lze prví mládě vzácného jelena očekávat na přelomu podzimu a zimy. Trpěliví návštěvníci mají možnost sambary pozorovat ve výběhu pod restaurací Saola. Jeleni byli zpočátku hodně plaší, ale postupně si na nové prostředí zvykají.

Zoo Ostrava je otevřena každý den v roce, o víkendech i svátcích. Aktuální otvírací doba je od 9 do 20 hodin. Pokladny a pavilony se zavírají v 18 hodin, kdy je také poslední možnost vstoupit do areálu.

Sdílejte článek