Nejnovější zprávy: Paštiky, trhané i sušené maso, cider. A všechno s medem, doporučuje včelař ze Šilheřovic Do opavského babyboxu dnes někdo odložil holčičku. Dostala jméno Olinka

Proměny kraje

V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní technické lyceum

V Moravskoslezském kraji vzniká unikátní vzdělávací projekt – takzvaná Technická a podnikatelská akademie.

Foto z podpisu memoranda: MSK

Podílet se na něm budou Moravskoslezský kraj, VŠB-Technická univerzita Ostrava a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava. Memorandum o spolupráci při jeho realizaci podepsali hejtman Ivo Vondrák, rektor VŠB-TUO Václav Snášel a ředitel MSIC Pavel Csank.

Výsledkem projektu by měla být nová krajská příspěvková organizace, její součástí pak nová střední škola - technické lyceum, tréninkové centrum pro žáky a vzdělávací středisko pro učitele.

„Podpora podnikání, inovací, vědy a výzkumu je prioritou Moravskoslezského kraje. Máme u nás hodně mladých nadaných lidí, které chceme podpořit, aby svůj potenciál uplatnili v regionu a neodcházeli jinam, kde by byla realizace jejich vizí snazší. Chceme k nám přivést více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje i zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou," uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

"V našem kraji vidím velkou příležitost pro rozvoj konceptu Průmysl 4.0. Máme skvělou kombinaci průmyslového know-how a inovativních firem. Připraveny jsou i univerzity. Vznik ‚Technické a podnikatelské akademie‘ je tedy logickou součástí těchto našich plánů. Je důležité podchytit technické talenty už od střední školy,“ uvedl dodal hejtman.

Vznik nové krajské organizace je unikátní nejen v tom, že nová střední škola bude působit v prostorách VŠB-Technické univerzity Ostrava, ale hlavně díky vzdělávacímu programu, na kterém se budou podílet univerzitní odborníci a inovativní firmy.

„Chceme maximálně podporovat mimořádně technicky nadané středoškoláky. Je nutné vytvořit jim co nejlepší podmínky ke studiu a rozvíjení jejich znalostí a dovedností. S tím koresponduje záměr zřídit novou střední školu - technické lyceum, která by byla vybudována v úzké spolupráci s technickou univerzitou a podnikatelskou sférou. V rámci České republiky jde o unikátní projekt, je jedinečný tím, že přímo propojuje střední a vysoké školství s inovativními firmami. Při jeho vzniku jsme se inspirovali v zahraničí,“ řekl náměstek hejtmana pro školství Stanislaw Folwarczny. Předpokládá, že výuka by v nové střední škole mohla začít v září 2020.

Vznik nové příspěvkové organizace musí ještě „posvětit“ krajské zastupitelstvo letos v červnu.

„Předpokládáme otevření jedné, maximálně dvou tříd v ročníku. Vzdělávací obsah bude zpracován společně s aktivními společnostmi v našem kraji a zejména s pedagogickými odborníky, kteří mají zájem vytvořit novou moderní střední školu zaměřenou na nejnovější trendy, inovace a podnikavost. Činnost střední školy je podmíněna zápisem do rejstříku škol a školských zařízení, o kterém rozhoduje Ministerstvo školství. Žádost o zápis podáme pravděpodobně v létě tak, aby už od letošního září mohla začít náborová kampaň,“ upřesnil náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Dodal, že nová krajská organizace bude vzdělávat také pedagogy, v oborech, jako jsou průmyslová automatizace, mechatronika, průmyslová elektronika, informační technologie, vývoj software a další. Součástí celého projektu bude i vznik tréninkového centra pro žáky z ostatních středních škol v regionu.

„Tréninkové centrum bude poskytovat žákům ostatních středních škol výukové moduly v různých oblastech, například průmyslové automatizace a robotiky, kybernetiky, programování, kybernetické bezpečnosti, technického vývoje produktu, prototypování a testování, nových materiálů a jejich aplikace a další,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny s tím, že vzdělávací moduly bude ve zhruba roční pilotní fázi před otevřením školy v praxi ověřovat Moravskoslezské inovační centrum Ostrava.

Činnost nové organizace by od září 2020 měla být financována stejně jako u jiných organizací zřizovaných krajem v oblasti školství - platy pedagogů a dalších zaměstnanců hrazeny ze státního rozpočtu, provozní náklady z rozpočtu kraje.