Nejnovější zprávy: Paštiky, trhané i sušené maso, cider. A všechno s medem, doporučuje včelař ze Šilheřovic Do opavského babyboxu dnes někdo odložil holčičku. Dostala jméno Olinka

Proměny kraje

V Brose vzniklo unikátní Středisko praktické výuky

Společnost Brose CZ specializující se na mechatronické systémy pro automobilový průmysl v úterý 19. února slavnostně otevřela Středisko praktické výuky. Jeho prostřednictvím tak vzdělává své budoucí zaměstnance.

Foto: Jan Smekal

Studenti vybraných středních škol tak mají možnost vyzkoušet si tímto způsobem, jak bude vypadat jejich práce, jakmile se vyučí nebo vystudují.

„Projekt duálního vzdělávání započal v lednu 2017 po patronaci Moravskoslezského kraje a jeho hejtmana Ivo Vondráka. Pro německou firmu, která podniká v českých podmínkách, bylo v prvé řadě velkým problémem pochopit neexistenci duálního vzdělávání. Tento pilotní projekt nám umožnil investovat do oblasti vzdělávání a vytvořit dílnu, kterou jsme dneska slavnostně otevřeli,“ uvedl personální ředitel Brose CZ Petr Kulík.

Ten věří, že firma bude mít v budoucnu díky této investici dostatek kvalifikované pracovní síly.

„Ta se vyučí v oboru mechatronik na bázi spolupráce se středními školami, kde se učí obor elektrikář slaboproud a silnoproud. A pokud je nyní nedostatek takové pracovní síly na pracovním trhu, můžeme tuto situaci zlepšit vlastním přispěním,“ podotkl Kulík s tím, že v německém prostředí je duální vzdělávání naprosto běžné.

„V Německu dal stát určitým způsobem svou patronaci do rukou firem a ty mají možnost určité, vytipované obory uzpůsobit vlastním potřebám. V našem případě jde o obor mechatronik. Ve školách se žáci naučí teorii, naše firma jim v průběhu jejich studia poskytne praxi v oboru, a to na prostředcích, které jsou v Brose obvyklé. Po vyučení dostanou díky praxi u nás znalosti v oblasti mechaniky a hydrauliky,“ přiblížil Petr Kulík.

Školy takto vybavené dílny nemůžou žákům poskytnout

Mezi školy, které jsou zapojené do pilotního vzdělávacího projektu, patří i Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm.

„Základem spolupráce je ověřování prvků duálního vzdělávání v reálném prostředí firem. Naše škola je do tohoto projektu zapojena tak, že nyní jeden náš žák chodí na odborný výcvik do firmy Brose. Je sepsána smlouva mezi firmou, rodiči od žáka a školou. Celý odborný výcvik tak probíhá nikoli ve škole, ale ve firmě. Je to ohromný přínos, protože takto vybavené dílny ve škole poskytnout nemůžeme,“ poznamenal Vladimír Kokeš, zástupce ředitele školy.

„Navíc jsou tady zaměření více na mechatroniku, kdežto my jsme ve škole více zaměření na elektrikáře. Žáci si tady tak mohou rozšířit své portfolio znalostí,“ pokračoval s tím, že tuto možnost dala škola pěti žákům.

„Firma si vybrala tři z nich, protože si udělala menší výběrové řízení. Dva nakonec odstoupili, protože rodiče nesouhlasili se závazkem, který je tady nutný, a sice, že je nutné stát se zaměstnancem po vyučení. Můj cíl je však takový, aby se tohoto vzdělávání každý rok účastnilo tři až pět žáků z naší školy.“

Nové Středisko praktické výuky si velice pochvaluje také kopřivnický starosta Miroslav Kopečný.

„Jsme moc rádi, že se tento projekt povedl. Byli jsme o něm informováni na začátku, když se rodil. Jak zástupce z Brose, tak pak Czekaj z Paktu zaměstnanosti Moravskoslezského kraje jsou členy mého poradního orgánu, který máme už několik let a zabýváme se v něm otázkou rozvoje lidských zdrojů,“ přiblížil Kopečný.

„Od počátku jsme toto středisko podporovali a jsem moc rád, že vzniklo. Je to taková první vlaštovka v Kopřivnici, kdy si firma vychovává své budoucí zaměstnance už na pracovišti, kde se se vším seznamují dopředu a ví, co je potom čeká, až nastoupí do řádného pracovního procesu.“

Vondrák: Jsme na dobré cestě, abychom snížili propast mezi školou a průmyslem

Město Kopřivnice dlouhodobě podporuje technické vzdělávání. „V rámci jednoho projektu jsme na jedné základní škole vybudovali i dílnu, kde chodí i žáci z ostatních škol, aby se s tím seznamovali. Možná už na to přešla i vláda České republiky, protože vím, že začíná uvažovat o tom, že znovu zavede předmět dílny do základních škol. My už na tom pracujeme delší dobu a snažíme se to podporovat v našich základních školách,“ řekl starosta Kopřivnice.

Slavnostního otevření Střediska praktické výuky se zúčastnil také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který středisko označil za vzorový příklad toho, jak by mělo vypadat duální vzdělávání.

„Škola sice má k dispozici nějaké dílny, ale tady je k dispozici nejmodernější vybavení, je to v korporátním designu. Když tady přijde mladý člověk, dostává to nejlepší, co v této oblasti existuje, takže pro mě je to vzorový příklad toho, jak by ve firmě mělo vypadat duální vzdělávání,“ řekl Ivo Vondrák.

„Řada krajů se k nám jezdí dívat na tento pilotní projekt. Toto bylo ostatně i cílem, přitáhnout k tomuto řešení i další kraje, protože průmysl není jen v našem kraji, ale v celé České republice. Jsme nejprůmyslovější zemí Evropské unie,“ pokračoval s tím, že je třeba systematizovat tyto věci v rámci zákona.

„Musíme legislativně vymezit práva a povinnosti všech zúčastněných tohoto procesu vzdělávání. Určitě jsme na dobré cestě, abychom snížili nebo úplně odstranili propast mezi školou a průmyslem, která je ještě mnohdy hodně vidět,“ míní hejtman.

„Díval jsem se na poslední analýzy, které dělal Pakt zaměstnanosti a podle nich je zřejmé, že nám stále chybí obory jako jsou obráběči kovů a podobně. Jsou to věci, které musíme nějakým způsobem podpořit, protože hrozí nebezpečí, že ekonomický boom, ve kterém žijeme, ochladl právě z toho důvodu, že nemáme dostatek kvalifikované pracovní síly. Toto je nástroj, jak můžete lidi připravit na to, aby byli schopní okamžitě nastoupit do dané firmy a začali v ní pracovat,“ uzavřel Vondrák.

Fotogalerie