Komentáře
19/08/2022 Jaroslav Baďura

V Bohumíně se můžete virtuálně projet 120 let starou tramvajovou tratí

Při příležitosti 120. výročí tramvajové dopravy v Bohumíně chystá město hned několik připomínek tohoto významného milníku. Aktuálně zveřejnil virtuální naučnou stezku, která je plná unikátních historických snímků.

Na webu města v sekci Volný čas je k vidění například koňská tramvaj, která poprvé vyjela do ulic 22. prosince 1902, střet tramvaje s Tatrou 805 v roce 1963 nebo likvidace motorového vozu po ukončení tohoto typu dopravy v roce 1973. Tyto a mnohé další unikátní snímky, plánky a mapky doplňují vysvětlující popisky.

Online průřez historií tramvajové dopravy v Bohumíně, zejména pak místní městské trati, mohl vzniknout jen s pomocí nadšenců a odborníků na tuto oblast. Ti městu poskytli fotografické i textové podklady. „Městská hromadná doprava je odmala mým koníčkem. Bohumínské tramvaje mě zvlášť začaly zajímat kolem roku 1970, kdy jsem se dozvěděl, že se chystá jejich rušení. Jezdil jsem je pak na Bohumínsko pozorovat a fotografovat,“ vysvětluje hlavní autor virtuální naučné stezky Jiří Boháček.

Celoživotní koníček promítl Jiří Boháček i do profesního života, když 39 let pracoval v dopravním stavitelství v kraji a od roku 2013 pak působil v Dopravním podniku Ostrava. S ním spolupracuje doposud, byť už je v důchodovém věku. Jeho zkušenosti, kontakty, bohatý archiv a ochota spolupracovat umožnily městu vytvořit stezku čítající celkem sedm zastavení na trase Starý Bohumín náměstí – Nový Bohumín nádraží – vozovna bývalých Slezských zemských drah.

Virtuální poctou tramvajím ale plány bohumínské radnice nekončí. Pracovní tým chystá v jednotlivých zastaveních vybudovat klasické informační tabule, ve Starém Bohumíně pak bude stát elektronický kiosek s podrobnějšími informacemi. A nejen on, jednou z dominant starobohumínského náměstí by se měla stát věrohodná replika parní tramvaje z roku 1903. „Bude sloužit jako venkovní expozice městského muzea, které je umístěno v secesním domě Pod Zeleným dubem,“ vysvětlil místostarosta Bohumína Lumír Macura. Město v současnosti pracuje na dokumentaci pro výrobu repliky, souhlas památkářů již získalo.

Tramvaje jezdily v Bohumíně mezi lety 1902 až 1973 a stály na začátku i na konci tradice úzkorozchodných drah na Ostravsku a Karvinsku. Prošly postupným vývojem od koňského, přes parní až k elektrickému pohonu a Bohumíňáky vozily nejen po městě, ale i do okolí – a to ve směrech do Lutyně, Orlové, Karviné, Fryštátu, Hrušova a Ostravy.

Definitivní konec úzkorozchodných tramvají nastal krátce po půlnoci 1. října 1973, kdy byl z Hrušova vypraven poslední spoj linky číslo 18. Důvodem zrušení úzkorozchodných tratí v regionu byla zastaralost vozového parku, problémy s poddolovaným územím, kolize s výstavbou nových silnic a železnic či malá cestovní rychlost.

Sdílejte článek