Nejnovější zprávy: Poruba vyhrála ve Zlíně i Jihlavě, ve středu přivítá druhý Vsetín Range Rover. Long live the king!

Společnost

V Bílovci začala demolice starých domů. Vyrostou zde komunitní byty pro seniory

V Bílovci byla 1. března zahájena demolice chátrajících domů č. p. 119 a č. p. 422 mezi ulicemi Pivovarskou a Zahradní. Na jejich místě by mělo vzniknout komunitní bydlení pro seniory, jehož součástí by mělo být až dvacet bytových jednotek.

„Výstavba komunitního bydlení pro seniory se shoduje s cíli územního plánování města Bílovce a se záměrem modernizace a revitalizace veřejného prostranství v městské památkové zóně města, kam patří i oblast v okolí Pivovarské ulice,“ říká starosta Bílovce Pavel Mrva.

„Dům pro klientelu nad 60 let spadá do našich představ o vytvoření klidného prostranství s příjemnou atmosférou, které je navíc v blízkosti zámku a letního kina a přitom v dosahu centrálního bíloveckého náměstí,“ uvádí starosta Mrva, kterého těší, že jednání s firmou TEFCO CZ, jež je od roku 2004 vlastníkem zmíněných budov, dospělo k pozitivnímu závěru.

Vizualizace budoucího komunitní bydlení pro seniory.

Vizualizace budoucího komunitní bydlení pro seniory.

Podle slov Tomáše Crly, předsedy představenstva společnosti TEFCO CZ, budou v březnu zahájeny demoliční práce, jimž už v únoru předcházelo odstrojování střech dotčených domů.

„Zmíněný komunitní dům bychom rádi zrealizovali s podporou dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR,“ upřesňuje Tomáš Crla, podle jehož slov projekt počítá se zahájením stavby v září letošního roku a s jejím ukončením o tři roky později.

Na svažitých pozemcích v městské památkové zóně a na půdorysu stávajících budov by měly v nákladu zhruba 26 milionů korun bez DPH vyrůst tři nové objekty s bezbariérovým přístupem z ulic Pivovarské a Zahradní.

„Náš architektonický návrh respektuje podmínky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, a snaží se o zachování stávajícího historického půdorysu města, včetně dodržení původních uličních čar, historické parcelace a dálkových pohledů na Bílovec, a respektuje i nezbytnost dodržení autentické atmosféry uličky spojující ulice Pivovarskou a Zahradní,“ pokračuje Tomáš Crla s tím, že by mělo vzniknout 20 malometrážních bytových jednotek s užitnou plochou od 29,6 m² do 44,55 m² a s regulovaným nájemným.