Nejnovější zprávy: Zlatá tretra odhalila hlavní hvězdu. Do Ostravy dorazí létající tyčkař Duplantis Povodí Odry otevře nepřístupná místa, veřejnosti zpřístupní tři přehrady

Společnost

​Úvěr pomůže Ostravě obnovit Grossmannovu vilu, financovat rekonstrukci jatek i postavit zázemí gibonům

Zastupitelé Ostravy dnes schválili další zapojení části úvěru, který město získalo u České spořitelny ve výši 1,8 miliardy, do svého rozpočtu a využije ho na zajištění financování různých akcí a projektů, které chystá nebo rozjelo, a to ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Grossmannova vila. Foto: Vladimír Pryček

Součet všech dnes schválených akcí činí téměř 380 milionů, z toho 336,4 milionů žádal investiční odbor. Nejvyšší částku, která přesahuje 143 milionů korun, město využije na financování probíhající rekonstrukce objektu bývalých městských jatek.

Přestože se město snažilo získat na tuto stavbu dotaci státu, zatím se to nepodařilo. „Počítali jsme však už od začátku, že na rekonstrukci bývalých jatek využijeme úvěr. Státní dotace by byla jen jakýsi bonus. Ale výsledek nepřichází a zdá se, že ani nepřijde. Pokud by se nakrásně stal zázrak a získali bychom od státu na přeměnu bývalých jatek peníze, tak se peníze z úvěru samozřejmě nepoužijí,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Dalších celkem 6,5 milionu město z úvěru použije na financování úprav veřejného prostranství u těchto bývalých městských jatek. Město použije také 25 milionů z úvěru České spořitelny na financování výstavby parkovacích objektů u Domu kultury Poklad, 36 milionů na financování revitalizace okolí řeky Ostravice na Havlíčkově nábřeží či 19 milionů na stavbu expozice makaka lvího, gibonů a kopytníků v areálu ostravské zoo.

Zájemce o koupi vily nesplnil zadání, město ji opraví samo

Deset milionů korun z úvěru České spořitelny použije město na rozjetí obnovu Grossmannovy vily Na Zapadlém. Přestože totiž město na jaře vyhlásilo záměr na prodej této vily, nakonec nabídka jediného zájemce nevyhověla podmínkám tohoto prodeje a to z důvodu nižší ceny, kterou za vilu nabídl.

„Rada města proto rozhodla Grossmannovu vilu rekonstruovat samo. A vyzvala dodavatele k přihlášení se k zakázce na obnovu vily ve výběrovém řízení,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura a dodal, že rozpočtové náklady na rekonstrukci vily jsou 88 milionů korun.

Náměstkyně primátora pro ekonomiku Zuzana Bajgarová doplnila, že deset milionů z úvěru České spořitelny město využije na rozjetí a zajištění stavby v jejích prvních měsících do konce roku.

„Stavba začne po vybrání dodavatele v září a už na začátku jsme uváděli, že na krytí této stavby budeme potřebovat úvěrové zdroje a jiné v tuto chvíli v našem rozpočtu ani nejsou,“ řekla náměstkyně.

Zbytek schválených položek akcí, které navrhl investiční odbor, použije město na zajištění výstavby kanalizací a vodovodů v různých, většinou okrajových městských částech.

Rekonstrukci DK Poklad završí konečná dotace města

Odbor kultury a volnočasových aktivit také navrhl zapojení úvěru od České spořitelny ve výši téměř 43,3 milionů k poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti AKORD&POKLAD na financování akce Rekonstrukce Domu kultury Poklad.

Statutární město Ostrava uzavřelo se společností AKORD&POKLAD smlouvu o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci DK Poklad a celkovou výši této dotace stanovil na částku 433 milionů korun.

Už v letech 2018 až 2020 dodavatel čerpal dotaci ve výši téměř 264,8, milionů, zůstatek k čerpání v roce 2021 činí 168 milionů. Ve schváleném rozpočtu SMO na letošní rok už je z této částky kryto úvěrem poskytnutým Českou spořitelnou 125 milionů. K dokrytí zbývala částka téměř 43,3 milionů, která byla předmětem dnes právě schváleného rozpočtového opatření.

Úvěr poskytnutý Českou spořitelnou městu Ostrava činí celkem 1,8 miliardy korun, je to druhý nejvyšší úvěr v historii města. Ostrava získala od České spořitelny velmi výhodnou roční úrokovou sazbu ve výši 0,76 procenta, která bude neměnná po celou dobu trvání úvěru, tedy do konce roku 2030.