Společnost
23/04/2018 Miroslav Hodeček

Unikátní projekt přiblíží Ukrajinu lidem v Česku

​Jaká je aktuální situace na Ukrajině? Zajímá vás současné dění v zemi, průřezová společenská témata, názory místních obyvatel i odborníků různých odvětví?

Pracovníci Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, které funguje pod Diecézní ostravsko-opavskou charitou (SHPaRS a DCHOO), přicházejí s projektem, který by měl zvýšit zájem o tuto vzdálenostně, kulturně i historicky nám velmi blízkou zemi.

Ukrajina je nám velmi blízko. S naší zemí má dokonce kus společné historie. Ale lidé o ní moc neví, spíše stále převládají zažité stereotypy. Cílem projektu Kontrasty Ukrajiny je ukázat lidem zemi v opravdovém světle, dotknout se aktuálních společenských témat a poukázat na to, že Ukrajina není jen Zakarpatí, Nikola Šuhaj a děravé cesty.

Také o konfliktu na východě země se toho už moc neví, přestože boje stále probíhají a nutí žít podstatnou část obyvatel v dennodenním strachu a nebezpečí. SHPaRS by také rádo popularizovalo témata Zahraniční rozvojové spolupráce ČR obecně a přispělo tak k její podpoře ze strany české veřejnosti.

Středisko se pomocí na Ukrajině věnuje od roku 2005, tedy již 13 let. Svou činností navázalo na pomoc humanitárních pracovníků, kteří působili v oblasti Usť Čorné a v přilehlých horských vesničkách Tjačivského rajonu po strastiplné zimě a následných povodních v roce 1999.

Těžiště aktivit střediska tkví v zahraniční rozvojové a humanitární pomoci na Ukrajině, později i v Moldavsku. Jde především o sociálně laděné projekty např. o Adopci na dálku (sirotci, děti ze sociálně slabých rodin), důstojný život (pomoc seniorům a zdravotně postiženým), podporu dětského domova či domova pro seniory, osvětové aktivity a mnoho dalších. Několikrát za rok pracovníci SHPaRS vyrážejí s humanitární pomocí i na východ Ukrajiny a distribuují potravinové a hygienické balíčky lidem, kteří žijí v bojových zónách v Luhanské a Doněcké oblasti.

Tématických okruhů, na nichž budou pracovní střediska pracovat a jež budou postupně během roku 2018 zveřejňovány, bude pět:

· Současná kultura - aneb kulturní dědictví ukrajinského národa

· Cestování po Ukrajině - poznejte zajímavá místa této země netradičním způsobem

· Pomoc lidem zasaženým válkou - zjistíte jaký je aktuální stav konfliktu na východě země, jak žijí lidé v bojových zónách, jaká pomoc probíhá a co v oblasti přesně dělá SHPaRS

· Děti ulice a sociálně slabé rodiny - dětské bezdomovectví, sirotci, dětské domovy a problém sociálně slabých rodin jsou stále silná témata. Jak fungují místní dětské domovy a neziskové organizace? A jaké aktivity provozuje SHPaRS v této oblasti?

· Stáří na Ukrajině - jak se žije starým lidem na UKR, jak funguje státní sociální systém, jakou roli má v této životní etapě rodina?

V rámci každého tématu vznikne dokumentární video a fotoreportáž. Pracovníci střediska také zpracují různé přidružené články, rozhovory a informace týkající se daného tématu. Všechen materiál bude zveřejňován na webu i na FB SHPaRS (viz. odkazy níže).

Dále budou připravovat s každým tématem i nový newsletter plný informací. Budou v něm odkazy na finální video, fotky i zajímavé články. Lidé se zájmem o odběr newslwtteru se mohou zaregistrovat zde: http://adoptujsi.us16.list-manage1.com/subscribe?u=0437acc1f05d104fd4b2c5964&id=61b0fc61a5

Na tématech bude středisko spolupracovat s místními neziskovými organizacemi a s dalšími institucemi. Po 13 letech působení na Ukrajině disponují pracovníci SHPaRS obrovskými zkušenosti a díky dlouholetému kontaktu s partnery a místními lidmi bude možné daná témata zpracovat do hloubky a tak, jak je opravdu vnímají lidé, kteří v zemi žijí. Poznejte Ukrajinu takovou, jaká opravdu je!

Odkaz na web SHPaRS: www.adoptujsi.cz Odkaz na FB SHPaRS: www.facebook.com/charita.adoptujsi.cz

Sdílejte článek