Nejnovější zprávy: Poruba vyhrála ve Zlíně i Jihlavě, ve středu přivítá druhý Vsetín Range Rover. Long live the king!

Sport

Unikátní kniha 90 let hokeje ve Vítkovicích nabízí poprvé celý příběh klubu

V neděli 9. prosince bude slavnostním křtem legend HC VÍTKOVICE RIDERA přímo na utkání s Litvínovem odstartován prodej publikace 90 let hokeje ve Vítkovicích. Autor knihy Zdeněk Janiurek poodhalil zákulisí jejího vzniku a také prozradil, na co se mohou fandové – čtenáři – těšit.

Foto z obálky knihy. Jde o první dochovanou fotografii hokejistů Vítkovic v historicky prvních vítkovických dresech – společná fotografie je z derby SSK Vítkovice – SK Slovan Moravská Ostrava z roku 1934. Po krachu SK Slovan většina hráčů na fotografii ještě v dresu Slovanu posílila Vítkovice. Foto: Kniha 90 let hokeje ve Vítkovicích

K 90. výročí založení klubu si HC VÍTKOVICE RIDERA připravil publikaci 90 let hokeje ve Vítkovicích. Jste jejím autorem. Jaká tato kniha je?
Obsáhlá, to je to první, co mě napadá. Kniha 90 let hokeje ve Vítkovicích nabízí ucelený pohled na historii hokejových Vítkovic. Je to vůbec první publikace, ve které je zmíněn přesný vznik klubu. Zrod týmu ještě pod hlavičkou SK Moravská Ostrava, přes přesun a přerod ve Vítkovice až po současnost. Informace jsem se snažil sbírat pečlivě, pracovat s fakty, ověřovat si pravdivost tvrzení pamětníků, To vše tak, aby kniha dala čtenáři a fanouškům reálný obraz vítkovické historie. Taková by měla být a já doufám, že se fandům bude líbit.

Poprvé v ní bude zmíněn vznik klubu? Jak to, že v předchozích knihách tomu tak nebylo?
Předchozí knihy, ať už k 70. nebo k 80. výročí klubu byly sestavovány především jako sbírka příběhů, pamětí autorů a zároveň legend Ladislava Staňka a Josefa Mikoláše a v neposlední řadě jako opisy historických článků z tehdejších novin. Klobouk dolů před těmito pracemi. Ladislav Staněk a Josef Mikoláš toho pro vítkovický hokej udělal neskutečně mnoho jak na sportovní scéně, tak právě sestavením těchto výročních knih. Bohužel ani jeden z nich nebyl přímým účastníkem samotného vzniku klubu, věděli o tom z doslechu a ti, kteří jim vzpomínky zprostředkovávali, možná nevěnovali až tolik důrazu detailům. Z toho pak vzešlo dlouhou dobu opakované tvrzení, že vítkovický hokej vznikl v roce 1928 a zásluhu na tom měl Vilém Rokyta, ale jak klub vznikl, kdy přesně a za jakých okolností, o tom už se nehovořilo. V tomto směru mi osobně hodně pomohl pracovník Archivu Města Ostravy Radoslav Daněk, který na základě historických pramenů a zápisů a článků v dobovém tisku z konce 20. let dokázal odhalit cestu a samotná data a vznik. Já naprosto otevřeně přiznávám a zdůrazňuji, že nejsem jediný, kdo se na vzniku knihy podílel. Spíš bych se představil jako ten, kdo knihu sestavil na základě informací, které vzešly z řady historických pramenů a za přispění řady dalších nadšenců, mezi které patří právě Radoslav Daněk.

Jak tedy samotná kniha vznikala?
V tomhle směru jsem neobjevil Ameriku, jak se říká. Vycházel jsem z toho, co už napsali mí předchůdci – již zmínění Ladislav Staněk a Josef Mikoláš. Knihy 70 a 80 let hokeje ve Vítkovicích nabízejí skvělé příběhy a jsou vodítky ke klíčovým historickým momentům. Na tom, co v nich bylo napsáno, jsem začal stavět. Jak už jsem zmínil, tu nejstarší historii pomáhal odkrývat Radoslav Daněk z Archivu města Ostravy. Neocenitelným zdrojem jsou samozřejmě i hokejové ročenky a především dobový tisk. Bylo nutné se tím vším prokousat. Jedním z nejdůležitějších pramenů jsou samozřejmě také vzpomínky ještě dnes žijících hráčů. Když se nad tím zamyslím, tak práce na knize k 90. výročí klubu začala z mé strany už někdy v roce 2010. Tehdy jsem začal sbírat příběhy a výpovědi bývalých hráčů, dávat dohromady méně známé příběhy a mapovat také nejen samotné momenty, ale i okolnosti, které je ovlivnily. Od letošního jara to už pak bylo jen složení celé této mozaiky v jeden jednolitý celek, jehož výsledkem je kniha 90 let hokeje ve Vítkovicích.

Kniha je rozdělena do tří velkých oddílů...
Ano. Tím prvním je vlastně historická kronika. Prakticky sezonu po sezoně příběh historie klubu od roku 1928 do dneška, doplněný i o méně známé zajímavosti nebo pikošky, které stojí za zmínku, ale v minulých publikacích byly opomíjeny. Součástí prvního historického oddílu je i kapitola o vítkovické účasti ve velkých mezinárodních soutěžích a v také část věnovaná mládeži a výchově hokejových talentů. Druhým velkým oddílem je galerie legend klubu. Dali jsme dohromady 29 nejvýznamnějších osobností, jejichž životní i sportovní příběh by měl každý věrný fanoušek Vítkovic znát – chronologicky od zakladatele Viléma Rokyty, až po lídry nedávných let. Nechybí ani přehled dalších známých a důležitých osobností, protože všichni víme, že nejen zmíněných 29 největších persón se podílelo na vývoji vítkovického hokejového klubu tak, jak jej známe dnes. Třetí části je logicky statistický přehled. Sezonu po sezoně. Samozřejmě ne vždy bylo snadné dát dohromady data daných sezon, především z období Protektorátu a konce 50. let to nebylo vždy snadné, ale od poloviny 70. let už přehled nabízí kompletní výsledky, tabulky, statistiky.

Nedílnou součástí jsou samozřejmě fotografie...
To bez pochyby. I v tomto směru přináší tato kniha řadu premiér, protože jsou v ní fotografie, které ještě dosud nebyly publikovány. Například snímky ze samotného vzniku klubu ze zimní sezony 1928/1929 nebo první snímky týmu po přesunu do Vítkovic. To vše se nám podařilo objevit až během léta 2018 v pozůstalosti jednoho ze zakladatelů klubu Aloise Šmídáka a je neuvěřitelné vidět devadesát let staré fotografie borců na bruslích, v chabé hokejové výstroji a v těch třeskutých mrazech oblečených ještě jen ve fotbalových trikotech. Ale na druhé straně jsou v knize také notoricky známé fotografie, které si každý vybaví například při zmínění mistrovského titulu z roku 1981 a radost Miloše Říhy v obětí Jaroslava Vlka po vyrovnání v posledním zápase v Gottwaldově a další. V tomto směru máme naštěstí i díky předešlým publikacím bohatý archiv.

O čem tedy kniha, kromě toho, že mapuje historii vítkovického hokeje, je?
Je o tradici, o dědictví předešlých generací. Je o tom, na co by měl být každý vítkovický fanoušek hrdý. Na co má právo být hrdý. V celorepublikovém měřítku se samozřejmě logicky hovoří vždy o těch, kteří mají nejvíce titulů, nebo jsou z hlavního města a tím pádem jsou trnem v oku ostatních. Vítkovice bývaly a jsou možná často upozaděny, opomíjeny. Ale neprávem. Vítkovice jsou jedním z nejúspěšnějších klubů české potažmo československé historie. Ano, mají sice zatím jen dva tituly, nicméně řady výborných hokejistů vychovaných v Ostravě, dlouhá tradice, první zastřešený stadion, první ligový zápas na vítkovickém ledě, odhodlání, svébytnost, velké momenty, poučení se z chyb... Mým cílem bylo reálně, ne heroicky, představit historii vítkovického hokejového klubu. Ale realita sama nabízí řadu velkých příběhů. Jsem pevně přesvědčen, že každý, kdo si tuto knihu přečte, bude ještě více hrdý na to, že fandí takovému klubu, jakým jsou Vítkovice.