Nejnovější zprávy: Bolt Tower nese další dvě hvězdy. K Rottrové a Štreitovi přibyli Ovčáček a Báchorek V Ostravě zahynul řidič auta, policie hledá svědky, kteří nehodu viděli

Společnost

To tu ještě nebylo, v ostravské nemocnici se narodilo za měsíc 16 dvojčat!

​Šestnáct žen přivedlo v červenci za pomoci týmu Gynekologicko – porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) na svět dvojčata.

Ilustrační foto: Archiv

V průběhu jediného dne pak z porodního sálu odjíždělo se dvěma dětmi dokonce pět maminek. Jak potvrdil vedoucí lékař porodních sálů Richard Špaček, za dobu jeho více než třináctiletého působení na klinice podobnou situaci nezažil.

Všechny děti i jejich maminky jsou v pořádku a ve většině případů nepotřebují intenzivní péče.

„Takováto situace nám samozřejmě dělá obrovskou radost. Musím ale připomenout, že u vícečetných těhotenství mohou nastat komplikace a to zejména v situaci, kdy se plody v děloze dělí o společnou placentu. V takovýchto případech by těhotná žena měla být rozhodně sledována v Perinatologickém centru“, vysvětlil Richard Špaček, vedoucí lékař porodních sálů.

Z neobvykle vysokého počtu úspěšně porozených dvojčat v jednom měsíci měl radost i přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Ondřej Šimetka.

„Za celý loňský rok bylo u nás 103 porodů dvojčat a jedna trojčata. Je potěšitelné, že téměř 40 procent žen porodilo spontánně, což je vynikající číslo, protože republikový průměr je přibližně 20 procent“.

Docent Šimetka připomněl, že vysoký počet vícečetných porodů přispívá k erudici personálu, který tak dokáže zvládat i komplikované situace.

Pokud jde o pohlaví, tak v devíti případech to byla kombinace chlapec - chlapec, šest žen porodilo dvě holčičky a v jednom případě byla dvojice smíšená. Určitě zajímavé je sesterské spojení jmen Lilith a Elizabeth.

A zajímavá jména daly i maminky, které ve FNO přivedly v červenci na svět jedno dítě. V porodních knihách je mezi 205 nově zapsanými novorozenci například Aurora, Edgar, Enrico nebo Lucián.