Společnost
05/12/2023 Jaroslav Baďura

​Téměř 130 let starý dům je po rekonstrukci ozdobou Ostravy

Foto: Petr Hradil

Dům na rohu Hollarovy a Nádražní ulice naproti Komerční banky si nejen Ostravané pamatují jako objekt, v jehož přízemí dlouhá léta fungoval obchod s koženým zbožím Galex. Po náročné rekonstrukci, která byla rozdělena do několika etap, je nyní dům, kde sídlí například Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA), ozdobou centra Ostravy a příkladem citlivé a poctivé rekonstrukce.

„Historie domu je zajímavá, objekt prošel mnoha úpravami. Původní dům byl jednopatrový, a později za první a druhé republiky došlo postupně k několika nástavbám,“ říká spoluinvestor Petr Hradil mladší.

„Po druhé světové válce došlo k přestavbě obchodních prostor normalizačním architektem Vladimírem Medunou, který budovu doplnil o funkcionalistický portál. Jednalo se o atypický příklad “poválečného” funkcionalismu, stylu první republiky, jehož přínos pro stavbu je však i s ohledem na kontroverznost postavy autora otázkou,“ říká Petr Hradil.

Záchrana objektu probíhala v několika fázích. Nejprve byly zrekonstruovány obchodní prostory v přízemí, pak došlo na obnovu fasády a výměnu oken. „Spolupracovali jsme s Národním památkovým ústavem. Bylo dohodnuto, že budou osazena nová dřevěná okna i s dřevěnými okapničkami a zdobnými prvky, což se přirozeně projevilo na nákladech,“ říká spolumajitel.

Kdy začala rekonstrukce?
Rekonstrukce začala v roce 2018 a dokončena byla letos. Poslední fáze rekonstrukce - druhé patro - trvala zhruba sedm měsíců.

Ostravané si ten dům velmi dobře pamatují jako objekt s prodejnou Galex. Jak dlouho tady byla?
Podle toho, co víme a co jsme taky našli v objektu během rekonstrukce, tak minimálně od roku 1947 do roku 2011. Firma Galex prodávala kožené zboží – kabelky, boty, pásky, rukavice. Na domě visí pořád stejná cedule, jako visela od počátku působení firmy Galex, my jsme měnili jen polepy.

V roce 2018 jste začali s rekonstrukcí. Která část byla nejnáročnější?
Velmi nákladná část byla rekonstrukce fasády a oken, přičemž jsme vše konzultovali s útvarem hlavního architekta a s Národním památkovým ústavem. Památkový ústav z historického hlediska trval na jednobarevné fasádě – měla být béžová ve dvou odstínech. Architekti ji mnohdy s nadsázkou nazývají univerzální památkářskou barvou. Nakonec jsme se naštěstí domluvili, že uděláme průzkum fasády, což probíhá tak, že se najde místo, kde se alespoň částečně zachovala omítka a udělá se sonda.

Na co jste přišli?
Zjistili jsme, že dům měl v minulosti postupně dvě barvy. Na dobové fotografii z doby před 2. světovou válkou, která však nebyla úplně průkazná, to vypadalo, že fasáda měla načervenalý odstín. Pozdější vrstva byla šedozelená - ta byla velmi oblíbená u sudetských Němců. Z historických i estetických důvodůjsme se rozhodli zvolit barvu starší.

Jsou dispozice domu hodně změněné?
Dispozice zůstaly téměř stejné. V domě se bohužel mnoho původního nezachovalo. Zachránili jsme troje krásné historické dveře, zbytek jsme museli doplnit věrnými replikami.

Vyměnili jste všechna okna?
Ano, a prožili jsme si u toho i velké překvapení.

Jaké?
Nemohli jsme vědět, že v historii již někdo okna měnil, a to nižší než původní, s tím, že zbývající prostor nad okny velmi ledabyle dozdil. Když jsme při rekonstrukci vybourali první okno, vysypala se na nás hromada cihel. Museli jsme vyměnit všechny překlady, celkem šestatřicet, s čímž jsme také v rozpočtu nepočítali.

Jsou okna dřevěná?
Ano, jsou dřevěná. Firma JANOŠÍK nám je dělala na míru dle historických předloh a požadavků Národního památkového ústavu.

Našli jste při rekonstrukci něco zajímavého?
Našli jsme původní trezor či kožené tašky z časů Galexu. V domě sídlila také projekční firma, takže jsme našli projektové dokumentace třeba vodárny na Svinově. Jinak tam po letech komunismu nezbylo nic.

Chcete prozradit, na kolik rekonstrukce vyšla?
Okolo dvaceti milionů korun. Památkově náročnou část, fasádu a okna podle požadavků památkového ústavu, jsme částečně financovali z dotace.

Dnes je ve spodní části ateliér MAPPA. Kdo v domě sídlí dále?
Nad výstavními prostory jsou architekti a v nejvyšším patře sídlí právní kancelář HAJDUK & PARTNERS, poradenská společnost NorthRock a realitní holding REENGO. V dalších prostorech je cestovní kancelář a banka. Dům je plně obsazený.

Vlastníte v Ostravě řadu dalších objektů i pozemků, chystáte se na nějakou další rekonstrukci nebo výstavbu?
Co se týče rekonstrukcí, tak ty máme víceméně hotovy. Chystáme nový bytový dům na Nádraží ulici 43 po bývalém street food marketu Černý kůň – momentálně se finalizuje vzhled budovy a chystá se projektová dokumentace.

Pokud vše půjde dobře, kdy by se mohlo začít stavět?
Budu optimista a řeknu, že někdy v letech 2025 až 2026.

HISTORIE DOMU V DATECH

Obytný a obchodní dům č.p. 942, Hollarova 2 prošel v minulosti několika zásadními stavebními zásahy.

Jako původně jednopatrový byl mezi lety 1894 a 1895 postaven pro Annu Kremerovou zednickým mistrem Simonem Žurkem z Moravské Ostravy.

Průčelí bylo rozčleněno na bosovaný parter se skříňovými dřevěnými výkladci a patro kordonovou římsou. Horní okna byla zdobena barokně modelovanými šambránami s bohatě rozvinutými frontony.

Kolem roku 1900 byl dům zvýšen o druhé patro, přičemž výzdoba nového průčelí navázala na celkové pojetí domu.

Historizující průčelí domu, a to jak ve starším prvním patře, tak i patře druhém, vychází z dobové obliby v novobaroku, které se objevuje na evropské architektonické scéně od 80. letech 19. století.

V projektu dodatečného funkcionalistického portálu je uveden jako architekt a stavitel Karel Gajovský a také tehdy v Ostravě působící architekt Vladimír Meduna (1909 – 1990).

Sdílejte článek
zavřít reklamu
Reklama