Proměny kraje
03/09/2019 Jan Smekal

​Telemedicína pomůže lidem se srdečně-cévními obtížemi a vysokým tlakem

Lidé trpící srdečně-cévními obtížemi a zejména vysokým krevním tlakem mohou být nyní snadněji a pohodlněji hlídaní lékařem, a sice díky projektu Revírní bratrské pokladny nazvaném Šance pro srdce.

Ten je založený na telemedicíně, prostřednictvím které může lékař sledovat zdravotní stav pacienta na dálku.

„Telemedicína umožňuje kontinuální sledování pacienta dennodenně a umožňuje daleko rychlejší nasazení a úpravu dávek léků tak, aby došlo k optimalizaci tlaku,“ uvedl kardiolog Jaroslav Januška s tím, že velká část přístrojů monitorujících zdravotní stav pacienta je na jedno nebo dvě měření za den.

„Ať už váha, tlak či saturace kyslíku. Některé přístroje pak člověk nosí. Takto je tomu třeba u sledování EKG. Dnes jsme schopní vytvořit intenzivní monitorovací lůžko doma. Do budoucna tak chceme ulehčit nemocnicím u pacientů, kteří v nich z jiných důvodů nemusí ležet, abychom je měli pod kontrolou. Jsme schopní je monitorovat nějakou dobu doma na podkladě online z těchto přístrojů,“ pokračoval.

Díky telemedicíně dokážou lékaři většinou výrazně rychleji reagovat na změny stavu pacienta. „Jsme schopni nejen upravit léčbu, ale také dávkování jídla, tekutin a zareagovat včasnou hospitalizací, pokud je to potřeba. Situace je tedy komplexní a umožňuje zkrácení hospitalizace a zlepšení života pacientů a snížení komplikací,“ podotkl Januška.

„Můžeme takto zkrátit hospitalizace a přesunout pacienty do ambulantní péče, což je pro velkou část lidí daleko komfortnější. Za druhé takto zlepšíme prognózu pacientů doma. Velká část komplikací po hospitalizacích vzniká v prvních dvou týdnech po hospitalizaci. A to může být jako po standardních operacích, tak v případech, kdy je pacient rizikový. Dochází k plicním emboliím, vzniku fibrilace síní, která může vést k mozkové příhodě a podobným situacím. Díky telemedicíně zkrátíme hospitalizace a zlepšíme záchyt eventuálních komplikací po propuštění z nemocnice.“

Do projektu se zapojí až dva tisíce pacientů a třicet lékařů

S projektem Horizont II – Šance pro srdce přišla Revírní bratrská pokladna.

„Pojišťovna se do tohoto projektu zapojila nápadem, organizací, penězi. Navíc tím, že našla partnery v Moravskoslezském kraji, Národním dohledovém centru, pacientech a lékařích, kteří na něm budou participovat,“ řekl výkonný ředitel Revírní bratrské pokladny Antonín Klimša s tím, že tento projekt bude probíhat v letech 2019 a 2020.

„Je to tedy dvouletý projekt s tím, že naší ambicí je zapojit do něj až dva tisíce pacientů a třicet lékařů nebo ambulancí. V tuto chvíli máme připravených na pomyslné startovací čáře okolo pěti set pacientů. Do budoucna jich bude přibývat až na dva tisíce,“ dodal.

V současnosti má zdravotní pojišťovna připravené zdroje a plán zahájit, provozovat a následně dokončit a vyhodnotit pilotní projekt. „Na základě výsledků pilotního projektu budeme včas, s dostatečným předstihem uvažovat, co s ním dál. Nyní máme rozpočet na tento projekt ve výši pěti a půl až šesti milionů korun,“ poznamenal Klimša.

A jaký je zájem o tuto metodu mezi pacienty? „Člověk chce být primárně zdravý. Když si jdete kupříkladu změřit tlak do nemocnice, chcete, abyste se odtamtud vracel zdravý. V počátcích to nebylo úplně tak, že by naši pacienti měli o tuto službu zájem. Když však o tom pak mluvili s lékařem a ten jim vysvětlil, že jde o medicínu 21. století, která je rychlejší, jednodušší, řekli, že do toho jdou. Takto tomu bylo hlavně u mladších pacientů. Starší, kteří jsou třeba i konzervativnější, na to slyšeli až trochu později,“ přiznal Klimša.

„Nenechali jsme to jen na lékařích ve smyslu, že bychom jim řekli, ať si najdou své pacienty a pojištěnce, na kterých to zkusíme. Dopisy a smskami jsme oslovili asi dva tisíce našich pojištěnců, z nichž vyšlo prvních pět set, se kterými budeme pracovat dál.“

Vondrák: Chceme navýšit kvalitu poskytované zdravotní péče

Na projektu Šance pro život se významně podílí také Moravskoslezský kraj.

Podle hejtmana Ivo Vondráka je totiž telemedicína ve strategických cílech kraje. „Chceme navýšit roli telemedicíny v našem kraji, protože to má dva zásadní důvody. První je ten, že chceme navýšit kvalitu poskytované zdravotní péče, tedy umožnit dohled nad chronickými pacienty, aby jejich lékaři byli včas varováni v případě nějakých jejich excesů. Druhý důvod je obecného charakteru. Asi všichni ví, že se v České republice potýkáme s nedostatkem lékařů, a právě telemedicína je do jisté míry odpovědí na tento problém v tom smyslu, že jsme schopní pomoci lidem, kteří jsou v danou dobu mimo dosah lékařské péče v daný okamžik a v daném místě,“ podotkl Ivo Vondrák.

„Je to něco, co máme v dlouhodobých cílech a jsem rád, že jsme v tomto ohledu lídry v celé republice.“

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer pak poznamenal, že se telemedicína dostane i do takových koutů kraje, kde je minimální možnost nechat se vyšetřit lékařem.

„Ve spolupráci se samosprávami chceme zřídit v obcích telemedpointy a mít tam někoho, kdo to umí obsluhovat. Aby si kupříkladu babička z Horní Lomné mohla nechat naměřit EKG, tlak, a aby to někdo vzdáleně zhodnotil a řekl, jestli je to v pořádku nebo je třeba pro dotyčného poslat sanitku,“ nastínil Gebauer.

Jde o pilotní projekt, který poběží dva roky. „Po nich se vyhodnotí a poté se bude pokračovat dál. Nyní ještě nevíme, kde by případně telemedpointy vznikly. To uvidíme po ukončení pilotního projektu, takže se pak můžeme bavit o letech 2021 a dál,“ doplnil Gebauer.

Sdílejte článek