Nejnovější zprávy: Muž v dresu Baníku napadl během duelu se Spartou strážného. Poznáte ho? Autotest: Toyota Hilux. Pracovník roku.

Společnost

VŠB - Technická univerzita Ostrava vyvinula unikátní technologii, která včas odhalí opotřebení tramvajových kol

VŠB – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava úspěšně otestovala novou technologii na bázi optických vláken, která je schopna včas odhalit opotřebení tramvajových kol.

VŠB – Technická univerzita v Ostravě vyvinula unikátní technologii. Foto: Lukáš Kaboň

Univerzita reaguje na aktuální způsoby kontroly, které už nemusí být vyhovující. Důvodem jsou nově využívané inteligentní trakční technologie, které znesnadňují kontrolu. Dopravní podniky mají k dispozici elektrické a elektromagnetické systémy pro měření a vyhodnocování opotřebení kol. Co je tedy jejich slabinou? Kromě vysoké ceny i nižší spolehlivost, než tomu bylo dříve. Nové inteligentní trakční technologie totiž způsobují elektromagnetické rušení, proti kterému jsou standardní systémy málo odolné.

Tým z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO pod vedením docenta Nedomy vyvinul nové řešení s použitím optických vláken, které při měření nevyužívá elektrický proud, a tedy není ovlivněno elektromagnetickým rušením. „Dva snímače obsahující optická vlákna jsou ukotveny ke kolejnici a vysílají signál do vyhodnocovací počítačové jednotky. Výstupní signál z vyhodnocovací jednotky poté nese užitečnou informaci o možném poškození kol,“ upřesňuje vedoucí projektu Nedoma.

Potenciál uvedené optovláknové technologie byl konzultován a pilotně testován přímo s Dopravním podnikem Ostrava, který se nyní podílí na dalším vývoji jako komerční partner. Největší přínosy nové metody vidí její tvůrci v odolnosti vůči elektromagnetickému rušení, odolnosti vůči vibracím z okolní dopravy, vysoké spolehlivosti, přesnosti měření a také v nízké ceně. Úspora oproti běžným způsobům kontroly může být až 70 procent.

VŠB-TUO bude nové řešení nabízet ve formě patentové licence dopravním podnikům, firmám zaměřeným na diagnostické systémy v kolejové dopravě nebo těm vyrábějící optovláknové senzory.