Společnost
05/04/2017 Tomáš Svoboda

Tak bude vypadat Umělecká ulice v centru Ostravy! Vyhrál návrh studentů

Autory vítězného návrhu na celkovou revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecké v centru Ostravy jsou studenti architektury Jan Adamus z Vysoké školy uměleckoprůmyslové z Prahy a Ondřej Bělica a Matěj Jindrák z Fakulty architektury VUT Brno.

Porota pod vedením architekta Ladislava Kuby vybírala vítěze z celkem 23 odevzdaných návrhů v rámci otevřené anonymní architektonicko-urbanistické soutěže.

„Výtvarná kompozice cihelného dlážděného kříže působí jasným a přesvědčivým dojmem. Vnější prostor je prostřednictvím zvoleného materiálu přičleněn k Domu umění a rozšiřuje pole jeho působnosti jak esteticky, tak i funkčně. Návrh jednoznačně definuje hlavní priority uspořádání okolního prostoru, pomíjí ale detaily, které je nutno upřesnit při následující komunikaci s investorem a při projekční práci,“ zdůvodnila porota své rozhodnutí.

Porotci hodnotili jak vhodnost konceptu, prostorové i funkční uspořádání, reálnost, realizovatelnost a ekonomickou přiměřenost, tak o propojení nově navrženého území s okolním městem tak, aby se veřejný prostor ulice Umělecké stal integrální součástí centra Ostravy.

To se podle poroty, níž byla starostka centrálního obvodu Petra Bernfeldová, náměstkyně primátora Kateřina Šebestová, vedoucí útvaru hlavního architekta Cyril Vltavský a známí architekti Adam Gebrian, Tadeáš Goryczka, Ladislav Kuba a Radim Václavík, nejlépe povedlo právě trojici studentů.

Co svému úspěchu říkají?

„Informace o vítězství je o to cennější, že se jedná o projekt v našem rodném regionu. Můžeme tak přispět k pozitivnímu rozvoji Ostravy, který v současnosti bujaře probíhá. K návrhu jsme přistupovali s pokorou a odpovědností. A to jak k místu samotnému, tak jeho ústřednímu motivu – architektuře Domu umění, který se propisuje do svého přilehlého okolí, a vytváří tak velkorysý veřejný prostor i venkovní expozici galerie. Budeme moc rádi, když společnými silami dokážeme tento projekt také zrealizovat,“ uvedl za vítěznou trojici Ondřej Bělica.

ZAKRES_BIG_UměleckáOtevřená anonymní architektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecké byla zahájena v polovině prosince loňského roku. Ve stanoveném termínu do 15. 2. své práce odevzdalo 23 soutěžících. Z nich vybrala porota vítěze, kterého schválili ve středu 5. dubna ostravští zastupitelé.

„Známe vítěze první architektonické soutěže a další budou následovat. Nejpozději v červnu rozhodnou zastupitelé o vítězném návrhu na konverzi bývalých jatek. V mezičase vyhlásíme architektonickou soutěž na přeměnu náměstí Msgre Šrámka. Stejným způsobem chceme vyřešit také stavbu koncertní haly a bytového domu na Kostelní ulici,“ doplnil primátor Tomáš Macura.

Vedení města Ostravy se podle něj vrátilo k širšímu využití architektonických soutěží, protože věří, že je to způsob, jak moravskoslezskou metropoli přeměnit, a to v podobě hodnotných architektonických děl, která jí zatraktivní v regionálním, republikovém i v mezinárodním měřítku.

Sdílejte článek