Proměny kraje
07/06/2024 Petr Sobol

Tady se žije krásně. Vesnicí roku se staly Palkovice

Foto: se souhlasem Moravskoslezského kraje

V krajském kole soutěže Vesnice roku 2024 letos zvítězily Palkovice na Frýdecko-Místecku. Palkovice tak postupují do národního kola soutěže.

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola se bude konat 13. července 2024 přímo v Palkovicích, tedy ve vítězné obci. Vítězové národního kola soutěže pak budou oceněni 21. září v Uherském Hradišti.

„Vítězné obci k tomuto velkému úspěchu gratuluji. Uznání si zaslouží nejen vedení obce v čele s panem starostou, ale také všichni občané. I ti se mohou podílet na tom, jak se obec rozvíjí, jaká je v ní atmosféra a jakým dojmem na návštěvníky působí. Hodnotící komisi Palkovice zaujaly právě bohatým komunitním životem. Ale samozřejmě také koncepčním přístupem k rozvoji obce nebo třeba citlivou architektonickou transformací centra obce. Velkou roli také hrálo to, jakým způsobem obec pečuje o památky a zeleň,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a doplnila, že na druhém místě se umístila obec Hnojník a třetí příčku obsadila obec Vražné.

Moravskoslezský kraj se na krajském kole soutěže podílí organizačně, ale i finančně. Mezi tři vítězné obce kraj rozdělí 750 tisíc korun, které budou obce moci využít na svůj rozvoj. Vítěz získá 500 tisíc korun, 2. místo 150 tisíc korun a 3. místo 100 tisíc korun. Obce, které se do krajského kola soutěže zapojily, jsou také zvýhodněny v rámci krajského dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji.

Jedenáctičlenná hodnotící komise soutěže Vesnice roku každoročně posuzuje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, úpravu veřejných prostranství, péči o zeleň a krajinu a také strategické dokumenty obce. Právě obec Palkovice disponuje nově zpracovaným strategickým plánem obce, do jehož tvorby zapojila také občany. „Blahopřeji samozřejmě také obcím, které byly úspěšné v dalších kategoriích soutěže. Kromě té hlavní, ze které vítěz postupuje do národního kola, se udělují další ocenění. Například za činnost místní mládeže, společenský život, péči o životní prostředí nebo za přístup k inovacím,“ řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.

Sdílejte článek
zavřít reklamu
Reklama