Nejnovější zprávy: Bezmocný senior ležel tři dny ve vaně. Povedlo se ho zachránit? U přechodu se Slovenskem havarovaly tři kamiony. Silnice byla neprůjezdná

Proměny kraje

​Střední škola teleinformatiky je po rekonstrukci. Studenti se učí v nové laboratoři

Střední škola teleinformatiky v Ostravě vzdělává studenty v oblastech počítačových sítí, telekomunikací, informatiky, zabezpečovací techniky a elektrotechniky. Na trhu práce je po nich ohromná poptávka. Od nového školního roku studují také v nové elektrolaboratoři.

Foto: Jan Smekal

Laboratoř je určena pro výuku elektrotechnických měření, takže studenti si vyzkouší měření různých přenosových charakteristik, zařízení i diagnostiku těchto zařízení.

„Laboratoř vznikla v průběhu minulého školního roku. Ke konci loňského školního roku jsme ji testovali. Od 1. září tady bude probíhat výuka,“ uvedl Pavel Zubek, ředitel školy s tím, že v laboratoři jsou zařízení, která se využívají pro výuku elektroniky.

„Jde o to, aby se studenti naučili pracovat s jednotlivými komponenty, součástkami, aby byli schopní potom tvořit konkrétní elektrické vybavení a byli schopní ho otestovat, ověřit, diagnostikovat,“ vysvětlil.

„V minulosti jsme měli svou laboratoř, která byla jinak koncipovaná. Díky tomuto projektu jsme zvětšili prostory pro výuku a docílili jsme efektivnějšího umístění měřících přístrojů. Nejsou položené volně na stole, ale jsou umístěny v nástavbách. Měření bude lépe organizované, bude lépe probíhat,“ popsal Zubek.

Kromě toho má škola za sebou rozsáhlou rekonstrukci, díky které je nově zateplena. „V průběhu rekonstrukce došlo k zateplení obvodových zdí, střechy, výměně oken, dveří a instalace rekuperačních jednotek, od čehož si slibujeme výrazné snížení energetické náročnosti na vytápění budovy. Navíc se nepochybně zlepšil estetický vzhled budovy. Dneska můžeme říct, že je velice krásná. Přispěje to k tomu, že jak zaměstnanci, tak studenti se tady budou cítit dobře,“ míní ředitel školy.

Rekonstrukce byla částečně financována z programu Životní prostředí a částečně z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

„Cílem rekonstrukce bylo dosáhnout energetických úspor. Nyní je kladen důraz na energetické úspory. Je dlouhodobě vyhlášený takový dotační titul. Moravskoslezský kraj pravidelně vytipovává objekty, které by mohl zateplit a tímto způsobem dosáhnout energetických úspor. Máme spoustu budov, máme plán. Došlo i na tuto školu,“ přiblížil Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport.

V současnosti je ve škole 370 studentů. „Když jsem se stal ředitelem před sedmi lety, měli jsme jich 308. V posledních dvou letech místo tří tříd do prvního ročníku přijímáme čtyři třídy a takto tomu bude i pro přijímací řízení do dalšího školního roku. Zájem o naši školu je. Následně je o naše žáky zájem i mezi firmami, které se zabývají správou počítačových sítí nebo samotnými telekomunikacemi,“ řekl Zubek s tím, že poptávka z firem převyšuje počet žáků, kteří školu absolvují.

Pokud jde o počet vyučujících, tak vzhledem k tomu, že na škole stále narůstá počet žáků, přibrala loni dva vyučující na všeobecné vzdělávací předměty a od 1. září posílí pedagogický tým jeden vyučující odborných předmětů.

„Měli jsme štěstí. Je totiž veliký nedostatek kvalitních učitelů a hlavně lidí, kteří umí a chtějí učit. A umí informace předat žákům tak, aby je byli schopní vstřebat, zpracovat,“ zdůraznil Zubek.

„Rozhodli jsme se dělit některé odborné předměty z hlediska informatiky. Proto jsme přijímali nové vyučující odborných předmětů. Uvidíme, jaká bude praxe od 1. ledna 2020, kolik prostředků opravdu obdržíme a jak to bude s nenárokovými složkami platů,“ uzavřel ředitel.