Společnost
14/04/2024 Petr Sobol

Stavba Severního spoje se přiblížila, má propojit centrum Ostravy s Porubou

Foto: Jiří Zerzoň

Statutární město Ostrava dlouhodobě usiluje o dostavbu takzvaného Severního spoje. Realizace tohoto projektu by významným způsobem přispěla k dotvoření páteřní dopravní infrastruktury na území moravskoslezské metropole.

Po období složitostí, kdy Ostrava dokonce musela podat odvolání proti zamítnutí výstavby ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje, se vývoj otočil pozitivním směrem. Projektový záměr této důležité stavby také nedávno schválila Centrální komise Ministerstva dopravy České republiky.

Hlavní přínos očekávaného Severního spoje přiblížil náměstek ostravského primátora Břetislav Riger: „V prvé řadě půjde o účelné dopravní propojení městského centra a dálnice D1 s ostravskými obvody Poruba, Martinov a Třebovice, v budoucí návaznosti také na propojení směrem na Hošťálkovice. Severní spoj rovněž znatelně zlepší dopravní situaci na přetížených ulicích Rudné a zejména Opavské. Velmi uleví křižovatce u vodárny. Ta v současné době mnohdy není schopna plynule propustit všechna projíždějící vozidla, a to nejen v čase dopravní špičky.“

Stavba o přibližné délce 3,5 kilometru naváže na již hotový úsek dálničního přivaděče. První etapa stavebních prací se bude týkat oblasti od ukončeného přivaděče z ulice Mariánskohorské až po napojení na ulici Provozní (o přibližné délce 1,8 km). Druhá etapa zahrne lokalitu od odbočení v ulici Provozní po napojení na ulici Průběžnou o délce cca 1,7 kilometru.

„Investiční záměr stavby Severního spoje byl zadán už v roce 2013, následoval pedologický a geotechnický průzkum, načež jsme přibližně o dva roky později mohli zadat dokumentaci pro územní řízení,“ ohlíží se náměstek primátora Břetislav Riger za vývojem celého projektu. „Bylo provedeno zjištění existence inženýrských sítí, rekognoskace terénu, dendrologický průzkum, biologický průzkum, hluková studie, rozptylová studie a zpracování modelu dopravy. Dokumentaci se podařilo zdárně dokončit v červnu 2020, kdy ještě v témže roce odstartovalo územní řízení stavby.“

Zhotovitelem zpracování investičního záměru je společnost Dopravoprojekt Ostrava, a. s., z jejíž dílny vzešlo taktéž zpracování dokumentace územního řízení. Projekt Severního spoje procházel v minulosti těžkostmi, kdy Krajský úřad Olomouckého kraje jako příslušný stavební úřad zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí pro jeho stavbu. Statutární město Ostrava se však počátkem prosince 2022 proti tomuto rozhodnutí odvolalo a s odvoláním uspělo, když Ministerstvo pro místní rozvoj na jaře 2023 zrušilo rozhodnutí stavebního úřadu a vrátilo mu věc k novému projednání. Krajský úřad Olomouckého kraje nyní odvolání města vyhověl a pro danou stavbu územní rozhodnutí vydal, aktuálně běží lhůty pro podání odvolání.

Sdílejte článek