Gastronomie
15/11/2022 Petr Broulík

Spolek čeká rekonstrukce a přístavba. Víme, jak proslulá hospoda bude vypadat

​Ostravští zastupitelé budou zítra projednávat návrh dalšího postupu města ohledně nové přístavby a rekonstrukce někdejší proslulé restaurace Spolek, která je už rok uzavřená.

Nový majitel, ostravská obchodní firma Labadia max, totiž požádala město Ostrava o prodlužení lhůty a tedy i posunutí začátku rekonstrukce Spolku, než jak stojí v kupní smlouvě, kterou město s investorem uzavřelo v březnu loňského roku.

K návrhu dodatku k této kupní smlouvě s předkupním právem dodal nový majitel i pět nových vizualizací, jak by měl nový Spolek vypadat. Investor v nich například počítá s tím, že by zachoval původní historickou fasádu objektu do Nádražní ulice a zvýšil by objekt o střešní nástavbu.

Vizualizace: se souhlasem Labadia max

Součástí nového Spolku by měla být i terasa mířící do klidné dvorní části a nová podoba zahrady, která je už od začátku existence této kultovní ostravské hospody velkým plusem tohoto podniku. V létě je totiž vyhledávaným místem v Ostravě.

Nový majitel musel nechat důkladně ověřit technický stav Spolku

Zástupci firmy Labadia max v žádosti o prodloužení lhůt sdělují, že k prodloužení prvního výstavbového termínu došlo v projekční fázi kvůli detailnímu ověření technického stavu Spolku.

„Předchozí nájemce budovy ani její vlastník v průběhu posledních minimálně deseti let neprováděli žádnou rozsáhlejší údržbu stavebních prvků dlouhodobé životnosti objektu. Proto bylo pro pečlivou přípravu projektování rekonstrukce nezbytně nutné provést detailní ověření technického stavu základů, zdiva, stropů a krovu zvláště s ohledem na jejich statickou únosnost a další životnost,“ uvádí jednatel firmy Labadia max Lukáš Chlebovský Köni ve zdůvodnění žádosti o prodloužení lhůt v návrhu dodatku ke kupní smlouvě na restauraci Spolek.

Odborná firma zjistila, že většina krovů musí pryč

Dodává, že průzkum provedla odborná firma z kapacitních důvodů až v průběhu února letošního roku, kdy až poté mohla být její písemná zpráva poskytnuta statikům k posouzení záměru rekonstrukce dle studie předložené kupujícím v rámci výběrového řízení. „V průzkumu bylo mimo jiné zjištěno, že převážná část dřevěných konstrukcí stropů je silně napadena dřevokaznou houbou a bude tedy nutná jejich úplná výměna,“ dodává jednatel společnosti.

Zastupitelé tedy budou rozhodovat o tom, zda se dodatkem ke kupní smlouvě posune termín pro vydání takzvaného společného povolení pro realizaci objektu Spolku do 30. dubna 2023. V tom případě by zahájení stavebních prací na rekonstrukci a přístavbě Spolku připadlo na počátek roku 2024. Jednatel firmy Labadia max upozorňuje, že po vydání povolení, tedy společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, čeká nového majitele ještě vypracování dokumentace pro zhotovení stavby a pečlivý výběr jejího zhotovitele.

O proslulou ostravskou hospodu projevil na počátku loňského roku zájem jako jediný zájemce Lukáš Chlebovský König, majitel a provozovatel tří ostravských restaurací Pizza Coloseum. Zaplatil za ni městu devět a půl milionu korun.

Proslulou hospodu převedl na město stát

Dům známý pod jmény Spolek, Na Spolku, Na Společenstvu pochází už z roku 1871. Budovu odkoupilo v roce 1902 Společenstvo řemeslných činností a mimo hospodu zde pro cestující tovaryše zřídilo i ubytovnu. Ta se nacházela v levé části přízemí, hospoda v pravé.

Původní Spolek. Foto: Archiv města Ostravy

V prvním patře byly kanceláře Společenstva. Tomuto spolku dům patřil až do roku 1952, kdy byl rozpuštěn. Majetkem města se stal v květnu 1991 na základě zákona o přechodu některých věcí z majetku státu do vlastnictví obcí. V letech 1995 až 2000 byl rekonstruován.

Město objekt po celou dobu pronajímalo, posledním nájemcem Spolku byl dvacet let František Dvořáček.

Sdílejte článek