Nejnovější zprávy: Dopravní podnik Ostrava v novém jízdním řádu zrychluje spoje! Muž v dresu Baníku napadl během duelu se Spartou strážného. Poznáte ho?

Společnost

Smělý projekt Via Sosna, který spojí centrum Třince a sídliště, ožívá

Via Sosna. Tak zní pracovní název velkolepého projektu, který by měl v budoucnu dopravně propojit centrum města Třince s krajskou nemocnicí a sídlištěm Sosna. Myšlenka, která se objevila už před 40 lety, dostává nyní první reálné obrysy.

S návrhem, jak by mohlo toto dopravní propojení vypadat, seznámil třinecké zastupitele na jejich zasedání David Kania, zástupce projekční kanceláře Kania.

„Při budování podjezdu Via Lyžbice za pomoci dotace jsme se zavázali společně s Moravskoslezským krajem pokračovat v propojení centra města se sídlištěm na Sosně a s krajskou nemocnicí, a dál rozvíjet centrum města v lokalitě za tratí. Stavbu Via Lyžbice máme úspěšně za sebou, s ní i železniční zastávku, a dostavuje se také kruhový objezd na ulici Šeříkové. Nyní jsme na začátku velmi náročného a dlouhodobého projektu, který bude trvat podle zkušeností z podobných staveb minimálně šest let. I přes mnohá úskalí je však pro nás tato veřejně prospěšná stavba velkou výzvou a chceme se do ní pustit,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská.

Starostka dodala, že budoucí propojení centra města a Sosny je součástí územního plánu a strategického plánu města už dlouhou dobu. Původní trasa byla ale s ohledem na občany ještě upravena, aby měla menší dopady, než bylo původně navrženo.

Podle vybraného návrhu, který ještě připouští možné upřesnění trasy a dílčí úpravy, bude komunikace vedena od kruhového objezdu na ulici Šeříkové, poté bude pokračovat mostní estakádou v délce 95 metrů nad řekou Olší a za ní bude pokračovat takzvaným tlamovým podjezdem.

Trasa budoucí silnice o celkové délce 1,5 kilometru skončí na nové kruhové křižovatce na ulici Kaštanové. Návrh počítá také se sdruženým chodníkem pro chodce a cyklisty, veřejným osvětlením a dalšími náležitostmi. V budoucnu by po nové komunikaci měla projíždět i linka MHD.

Předpokládaná cena stavby by se měla pohybovat okolo 200 milionů bez DPH. Po vyřízení veškeré projektové přípravy a všech náležitostí bude město připraveno hledat cesty a možnosti, jak stavbu z větší části financovat z vnějších zdrojů podobně jako tomu bylo u Via Lyžbice, nadjezdu na Balinách a dalších velkých staveb na území města.