Nejnovější zprávy: Společnost CENTRUM Moravia Sever otevřela v Opavě autosalon užitkových vozů Mercedes Developer investuje 2 miliardy do zóny v Hrušově. Vznikne tam 700 pracovních míst

Společnost

Slezskoostravský hrad otevírá Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty

V pátek 28. června 2019 otevírá Slezskoostravský hrad ve spolupráci s týmem Davida Majera unikátní expozici.

Kolekce pozůstatků po Skytech, 7.-3.st.př.n.l. Foto: Muzeum Jantarové stezky

Expozice nabízí procházku dějinami Starého světa podél dálkových obchodních cest – Hedvábné cesty od Středomoří až po Čínu a Jantarové stezky od Skandinávie po Jaderské moře, která návštěvníka provede téměř 3000 lety světové historie.

Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty je první a unikátní muzeum programově zaměřené na prezentaci legendárních dálkových obchodních tras.

"Těšit se můžete na výjimečné, neznámé a dosud nevystavené originální artefakty převážně ze soukromých sbírek, které dokumentují život na dálkových cestách. Ostrava se tak stává dějištěm světových dějin, neboť tyto cesty byly pro Starý svět životně důležité," zvou organizátoři.

"Veřejnosti představíme také původní a originální rekonstrukční kresby, atraktivní hmotové modely a virtuální animace. Součástí expozic bude model Slezskoostravského hradu vycházející z jeho podoby v 19.století."

Tematické rozdělení expozic Muzea

  1. Ostrava na Jantarové stezce v době římské a ve středověku
  2. Křižovatky dálkových cest I – Aquileia
  3. Slezskoostravský hrad a hrady Moravské brány
  4. Počátky Hedvábné cesty (klasické Řecko, Skythové, starověká Čína)
  5. Křižovatky dálkových cest II – Pontská Olbia
  6. Hedvábná cesta (Římská říše a její provincie, mincovní poklady Středního východu, Vikingové, kočovníci eurasijských stepí, Velká čínská zeď ad.)
  7. Křižovatky dálkových cest III – Konstantinopol


V průběhu roku budou probíhat akce pro školy, happeningy pro rodiny s dětmi, přednášky a komentované prohlídky (rezervace pro skupiny nad 15 osob na telefonním čísle: +420 734 679 265).

Více informací na www.slezskoostravskyhrad.cz a na facebooku @slezskoostravskyhrad.

VSTUPNÉ:
Platí VIP karta 2019
80 Kč Dospělí
50 Kč Děti od 6 let včetně, studenti, senioři nad 63 let včetně, držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů
200 Kč Rodinné vstupné (2 dospělí + 1až 3 děti)
70 Kč Hromadný vstup nad 15 osob, dospěli
40 Kč Hromadný vstup nad 15 osob, zlevněný
ZDARMA děti do 5 let včetně, doprovod ZTP/P

PROVOZNÍ DOBA: dle aktuální provozní doby Slezskoostravského hradu,
červen, červenec, srpen: 9:00 – 19:00
(neplatí v době konání akcí na Slezskoostravském hradě)

Projekt je realizován za podpory Statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.