Proměny kraje
05/10/2022 Petr Sobol

Senzační objev. Zemědělec v Opavě našel místo řepy zlatý poklad

V Opavě-Kateřinkách se podařil mimořádný nález. Při kontrole řepy objevil nálezce, který si přeje zůstat v anonymitě, šperk. Podle předběžných odhadů se jedná o zlatý diadém z doby bronzové.

Ze zákona je vlastníkem objevu Moravskoslezský kraj, šperk dostalo do sbírky krajské Muzeum v Bruntále.

„Děkujeme nálezci, který úplnou náhodou našel tak vzácný předmět. Podobná událost se podaří jednou za několik let. Tentokrát držíme v rukou pravděpodobně šperk z ryzího zlata vážící 600 gramů, který svého majitele zdobil podle předběžných odhadů někdy ve střední až mladší době bronzové. Na první pohled se jedná o skutečně cenný nález. Je skvělé, že se nálezce zachoval poctivě a šperk bezprostředně odevzdal muzeu. Nálezci patří poděkování a samozřejmě ze zákona i odměna ve výši deseti procent znaleckého odhadu. Odměnu obdrží až poté, co bude předmět náležitě posouzen a naceněn,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Zlatý diadém se skrýval tisícovky let těsně pod povrchem, objeven byl 27. září 2022 po sklizni řepy na soukromém pozemku. Hned v dalších dnech jej poctivý nálezce odevzdal ve Slezském zemském muzeu. Podobné nálezy patří podle zákona o památkové péči kraji, na jehož území byly nalezeny.

„Pro každého muzejníka je podobný objev velkou událostí. Bezprostředně se dotýkáme historie, máme možnost poodhalit dávná tajemství. Nález pokladu je jen prvním bodem v dlouhém procesu, který nás čeká. Nyní bude nutné nechat šperk ošetřit a zadat zpracování odborného znaleckého posudku, který určí kulturně-historickou hodnotu nálezu. Zároveň najdeme nejvhodnější umístění předmětu, který bude součástí sbírek našeho muzea. Návštěvníci by diadém mohli na vlastní oči vidět nejdříve koncem příštího roku,“ uzavřela ředitelka Muzea v Bruntále Ema Havelková.

Sdílejte článek