Nejnovější zprávy: Nejkrásnější místa v kraji? Šikmý kostel, meandry Odry nebo Karlova Studánka Hyundai otevřel vlastní očkovací centra pro zaměstnance i veřejnost

Společnost

Sdílko v Porubě představilo podnikatele a vyvolalo diskuzi o veřejném prostoru

V Ostravě-Porubě tento týden skončila unikátní akce Sdílko, která oživila debaty o směřování veřejného prostoru a představila velkou řadu zajímavých firem a podnikatelských nápadů. "Podnětů máme nemalé množství,“ říká místostarostka Ostravy-Poruby Zuzana Bajgarová, která projekt v Porubě prosadila.

Jak Sdílko splnilo vaše očekávání?
Sdílko skutečně splnilo naše očekávání. Vyvolalo diskuzi, kterou jsme potřebovali. Ukázalo zájem lidí o lokální podnikání, a alespoň určitým způsobem zviditelnilo zajímavé a jedinečné podnikatele našeho regionu. Ukázalo, že veřejný prostor lokality u Floridy funguje jako živý organismus, stačí jen minimální vstup a přirozená funkce tohoto prostoru – jinými slovy živé centrum – se automaticky posiluje a přirozeně funguje. V neposlední řadě pak Sdílko posílilo lokální komunitní život. To bylo krásně vidět například na zahájení nebo zakončení, kdy jsem měla opravdu pocit, jako bych se ocitla na sousedské slavnosti.

Zuzana Bajgarová. Foto: Michal Radecký

Zuzana Bajgarová. Foto: Michal Radecký

Čekali jste větší zájem Porubanů nebo byl podle vás dostačující?
Sdílko je typ akce, která měla pracovat s běžným tokem lidí, a ten posílit, což podle mě splnila velmi dobře. Tedy z pohledu toho, že se jedná o dočasnou instalaci, která vstupovala do veřejného prostoru jen minimálně, byl zájem dostačující. Měli jsme možnost sledovat vlivy počasí, týdenního rozložení a rozložení denní doby z pohledu návštěvnosti, vliv doplňkových aktivit, či vystavovaného sortimentu. To vše jsou pro nás velmi užitečné informace pro další práci, jak s tímto veřejným prostorem, tak s naši komunitou Obchodníci v Porubě.

Jací podnikatelé a služby nejvíce návštěvníky podle vašeho názoru zaujali?
Říká se, že jídlo vždy láká, takže to určitě, ale podle mě také především originální výrobky, které v běžných obchodech a supermarketech nejsou k vidění.

Foto: Sdílko Poruba

Foto: Sdílko Poruba

Jaký byl ohlas na studie architektů, podle nichž by se mohla Poruba v budoucnu měnit?
Překvapil nás zájem o tuto problematiku, protože ten jsem sice očekávala, avšak ne až takový. Takže ohlas? To byl zájem, diskuze, dotazy, určitá míra nepochopení studií, nečekaně velké množství pozitivních reakcí, nelibost většinou jen v dílčích věcech a částečně obava veřejnosti, že návrhy nikdy nebudou realizovány. Takže jsme si ověřili, ze něco ukázat je jedna část práce a potřebujeme také vysvětlovat, diskutovat a přijímat podněty veřejnosti, no a ty zase zapracovávat. Těch podnětů máme nemalé množství a to je pro nás strašně důležité.

Foto: Jaroslav Baďura, Magazín PATRIOT

Foto: Jaroslav Baďura, Magazín PATRIOT

Podaří se vám z akce, věnované také veřejnému prostoru, něco uplatnit v reálném životě?
U veřejného prostoru určitě a už se to daří, jsou to možná zdánlivě dílčí kroky, ale ty jsou důležité pro naplnění toho konečného cíle. V podstatě celý ten projekt architektonických studií je o realizaci dílčích zásahů, které skládáme v jeden logicky a vzájemně provázáný celek. Dílčí věci postupně realizujeme a na těch globálních pokračujeme v práci. To znamená – do plánování znovu zapojíme veřejnost, a pak je to samozřejmě celé o podpoře těchto klíčových proměn ze strany magistrátu, jejich spolufinancování.

Foto: Sdílko Poruba

Foto: Sdílko Poruba

Zlepší se díky Sdílku komunikace a prezentace místních podnikatelů?
Mám za to, že pro mnohé bylo Sdílko netradiční, nová zkušenost prezentace, kterou ve své praxi ocení. A jejich konkrétní náhled na věc zjišťujeme pomocí dotazníků. Výstupy z nich však k tomuto dni ještě nemáme zpracovány. Pro nás je to zase další ukázka toho, jak pracovat s komunitou obchodníků, a že i takováto podpora lokálního podnikání má smysl. Chceme jim dát prostor, zapojovat je postupně více do akcí, které jako obvod pořádáme.

Budete Sdílko opakovat a dále rozvíjet?
Neříkám definitivně, ale rádi bychom. Pravděpodobně ne příští rok, a spíše bychom to směřovali za dva roky. Definitivní rozhodnutí padne až podle celkového zhodnocení akce a zároveň bude potřeba zamyslet se nad úpravami, alternativami, protože Sdílko tady za dva roky nemusí být úplně ve stejné podobě, jako jsme jej viděli dnes, jde spíše o to, vzít si z něj to, co se osvědčilo a pracovat s tím dál.