Nejnovější zprávy: Zlatá tretra odhalila hlavní hvězdu. Do Ostravy dorazí létající tyčkař Duplantis Povodí Odry otevře nepřístupná místa, veřejnosti zpřístupní tři přehrady

Společnost

​Rozpočet Ostravy na příští rok je rekordní. Město počítá s příjmy i výdaji nad 14 miliard korun

Přestože také město Ostrava letos zažívá ekonomickou krizi, chce pomáhat svým občanům snášet její dopady a nechce se vzdát příští rok významných investic.

Foto: Vladimír Pryček

Na ty radní v dnes projednávaném rozpočtu města Ostravy pro rok 2023, který je letos rekordní a činí 14,318 miliardy korun, vyčlenili celých 34,3 procent z této částky. Zastupitelé dnes tento rozpočet schválili.

Město tak vyčlenilo v rozpočtu na investice 4,908 miliardy korun, ač z této částky zhruba 1 miliarda zůstane uložena v účelových fondech pro realizaci strategických investic, na které si město dlouhodobě spoří v účelových fondech.

Čisté investiční prostředky k využití v roce 2023 v rozpočtu města na příští rok tak představují částku 3,923 miliardy korun. Kapitálový rozpočet města umožňuje jak realizaci drobných, tak i strategických a náročných projektů.

„Největší část investic, celých 705 milionů korun, míří do oblasti obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Mezi hlavní projekty roku 2023 patří kompletní rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců, kanalizace ve Svinově, část Zátiší či rekonstrukce šnekovnic v rámci ústřední čistírny odpadních vod,“ řekla náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Dodala, že bezmála 600 milionů korun město vyčlenilo pro příští rok na oblast zdravotnictví a sociálních služeb. Pokračovat bude například rekonstrukce domova pro seniory Korýtko, modernizace pavilonu E2 či výstavba hyperbarické komory v Městské nemocnici Ostrava.

„Do rozpočtu jsme nově zařadili zdroje na obnovu cyklistické infrastruktury ve výši 25 milionů korun či projekty, které budou spořit energie a využívat alternativní zdroje. Budeme budovat fotovoltaické panely na objektech městské nemocnice i domovech pro seniory,“ dodala náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Obnova Grossmannovy vily, sportovní hala v Třebovicích a areál v Porubě

Mezi největší investice z oblasti kultury patří obnova Grossmannovy vily, příští rok také začne modernizace pavilonu G nové scény Národního divadla moravskoslezského či výstavba koncertního sálu a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy.

Z oblasti sportu se dokončení dočká nová sportovní hala v Třebovicích či sportovní areál v Porubě. Město také zahájí celou řadu projektů s cílem zkvalitnit veřejná prostranství a zeleň. Revitalizací projede Tylův sad, úprava parkové plochy za poliklinikou v Hrabůvce či další část Havlíčkova nábřeží a plocha mezi ulicemi Denisova a Umělecká.

Priority rozpočtu: zachovat co nejnižší ceny pro občany města

Primátor města Ostravy Tomáš Macura zdůraznil, že prioritami města při sestavování rozpočtu na rok 2023 bylo pomoci občanům města v současné nelehké situaci.

„A to zachováním co nejnižších cen městem poskytovaných služeb, dále pak alokace co nejvyššího objemu investičních prostředků pro pokračování slibně nastartovaného rozvoje města, a to vše při nezvyšování, ale naopak snížení zadluženosti Ostravy. To se nám podařilo v návrhu rozpočtu splnit,“ konstatoval primátor Macura.

Rozpočet na rok 2023 počítá s celkovými příjmy ve výši 11,513 miliardy korun, což je o 1,929 miliardy více než v roce 2022. Město totiž předpokládá vyšší výběr sdílených daní o 1,890 miliardy korun.

Zdroje pro příští rok dále navýší převody nakumulovaných prostředků z předchozích let ve výši 3,224 miliardy korun a do výše příjmů se promítne i zbývající tranše investičního úvěru od České spořitelny sjednaného za výhodných podmínek ještě v roce 2020 ve výši 180 milionů korun. Na splátky úvěrů město naopak vyčlenilo 600 milionů korun, úvěrová zadluženost Ostravy se tak v příštím roce sníží.

Na stavbě koncertní haly se bude podílet stát, každý rok přispěje 150 milionů

Pro Ostravu je také zásadní schválení státního rozpočtu České republiky na rok 2023 dne 30. listopadu 2022. „Obsahuje totiž i státní spolufinancování klíčové stavby investičního rozpočtu, a to koncertní haly a související rekonstrukci Domu kultury města Ostravy. Naše téměř roční vyjednávání s ministry financí a kultury tedy slavilo úspěch. Stát by se měl stavby účastnit, a to dotací v celkové výši 600 milionů korun, detailně čtyřikrát 150 milionů korun v letech 2023 až 2026,“ doplnil Miroslav Svozil, náměstek primátora.

Běžné výdaje pro rok 2023 představují celkem 9,409 miliardy. Oproti letošnímu rozpočtu města se zvyšují o 1,541 miliardy korun. Město totiž v návrhu výdajů muselo reagovat především na vysokou inflaci, která se projeví v celé řadě položek, nejvýznamněji však v cenách energií.

Nejvyšší nárůst dotací je u dopravního podniku. Nezvyšuje totiž jízdné

O 429 milionů korun se zvyšuje v rozpočtu na příští rok částka na dotace městským obchodním společnostem, kde nejvyšší nárůst je u dotace na dopravní obslužnost pro Dopravní podnik Ostrava. Ta vzroste o 371 milionů na 2,122 miliardy korun.

V hromadné dopravě se město musí vypořádat právě především s vysokými cenami energií. V zájmu podpory ekologické veřejné dopravy a také s cílem pomoci lidem v době prudkého růstu životních nákladů se totiž město rozhodlo nepromítat navýšené ceny energií do tarifu a zachovat stávající ceny jízdného.

Sektorově dojde k plánovanému zvýšení běžných výdajů u příspěvkových organizací města o 94 milionů korun, v oblasti dotací a grantů o 86 milionů a zvýší se neinvestiční dotace městským obvodům o 340 milionů korun.

Rezerva v rozpočtu na rekonstrukci hřbitovů a obnovu cyklostezek

Pro městské obvody se ve schváleném rozpočtu počítá včetně rezerv a převodů nevyčerpaných dotací z roku 2022 s částkou 2,457 miliardy korun, což je o 400 milionů korun více než letos.

Samostatnými kapitolami v rozpočtu jsou pak rezerva na obnovu bytového fondu obvodů ve výši 68,9 milionů, rezerva na rekonstrukci hřbitovů ve výši 28 milionů korun a rezerva na obnovu cyklostezek ve výši 25 milionů korun.

Mezi plánované konkrétní investiční akce obvodů v příštím roce lze zařadit pokračování výstavby smuteční síně v Ostravě-Vítkovicích, pokračuje též rozšíření kapacity Mateřské školy Petřkovice. Rekonstrukce se dočkají Mateřské školy Rezkova a Gavlase i Waldorfská škola. Proběhne revitalizace sídliště Hrabůvka, náměstí V. Nováka, druhého parku vedle Domu kultury Poklad v Porubě i mnohé další.