Nejnovější zprávy: Dopravní podnik Ostrava v novém jízdním řádu zrychluje spoje! Muž v dresu Baníku napadl během duelu se Spartou strážného. Poznáte ho?

Společnost

Rozhodnuto! Ostravský skelet má dokončit nový vlastník do září 2018

Do konce září příštího roku má neblaze proslulý železobetonový skelet naproti Domu kultury města Ostravy dokončit nový vlastník, společnost Smart Innovation Center (SIC). Na středečním zasedání o tom rozhodlo městské zastupitelstvo.

Ostravští zastupitelé schválili převod rozestavěného objektu od předchozího vlastníka, kterým byla společnost Red House Development. Nový vlastník má podle platné smlouvy dostavět skelet, který byl v průběhu loňského roku částečně opláštěn, do 30. září 2018.

„Nerozhodovali jsme mezi bílou a černou, ale mezi dvěma různými stupni šedi. A v tomto srovnání jsme dali přednost tomu, aby tento objekt dostavěl nový investor, který má větší motivaci a také finanční zdroje k jeho dokončení,“ vysvětlil na oficiálním webu města primátor Tomáš Macura.

Nový investor podle něj doložil finanční připravenost a zdrojové krytí, a to jak v podobě dotace, tak v podobě úvěrového příslibu a bankovních záruk, které město požaduje pro krytí případných smluvních pokut, které by mu příslušely, kdyby nesplnil svoje závazky.

Společnost SIC navíc po dohodě nabídla jako kompenzaci finanční vyrovnání ve výši 15 milionů korun, které už byly složeny na účet města.

„Nový investor také deklaroval, že má vybraného dodavatele stavebních prací, s nímž v případě schválení převodu podepíše smlouvu tak, aby termín dostavby dodržel. Pokud by to nestihl, přísluší městu za každý měsíc prodlení smluvní pokuta ve výši 5 milionů korun. Absolutní výše smluvních pokut je limitována částkou 52 milionů korun, která je zajištěna bankovní záruku,“ dodal primátor.

Celá situace ohledně skeletu se podle něj vyvinula tak, že pokud by město převod nepovolilo a získalo nemovitost zpět, stanulo by před problémem, k čemu ji vlastně využít. Podle developerských plánů by měla sloužit jako multifunkční dům se zázemím pro rozvojové firmy, vzdělávání a komerční využití.

Připomeňme ještě, že původně se objekt, který se nachází na ulici 28. října poblíž DKMO a krajského úřadu, začal stavět již v roce 1987 jako krajské sídlo komunistické strany. Po roce 1989 se ale výstavba zastavila.

Společnost Red House Development (RHD) jej koupila v roce 2008, ale ani ona se stavebními pracemi nespěchala. Předloni v červnu proto zastupitelstvo odmítlo opětovnou žádost o prodloužení termínu dostavby a následně se se společností dohodlo na tom, že do konce roku 2016 dokončí alespoň střechu a opláštění objektu.

Tato podmínka byla splněna, ale RHD poté přišla s návrhem, aby stavbu převzal nový vlastník, společnost SIC. Schválení převodu de facto znamená, že se město Ostrava vzdává možnosti odstoupit od smlouvy s RHD a nabýt nemovitosti, které byly firmě prodány za částku zhruba 52 milionů korun, bezúplatně zpět.