Nejnovější zprávy: Zlatá tretra odhalila hlavní hvězdu. Do Ostravy dorazí létající tyčkař Duplantis Povodí Odry otevře nepřístupná místa, veřejnosti zpřístupní tři přehrady

Společnost

Řidiči, nevyjíždějte, žádají meteorologové. Moravu a Slezsko dusí smog

V Moravskoslezském kraji jsou výrazně zhoršené rozptylové podmínky. Imisní limit pro polétavý prach, který je 50 mikrogramů na metr krychlový, je na většině míst v regionu i více než trojnásobně překročen, někde jsou hodnoty i za čtyřnásobkem mezní hranice.

Na Ostravsku, Karvinsku i Frýdecko-Místecku včetně Třinecka platí smogová situace. Meteorologové doporučují řidičům, aby omezili jízdy autem. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V části regionu byla smogová situace vyhlášena už v pátek, na Třinecku je v platnosti od nedělní noci. Smogovou situaci meteorologové vyhlašují v případě, kdy klouzavý průměr koncentrací polétavého prachu překročí prahovou hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový, a to ve dvou po sobě následujících dnech.

„Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého,“ uvedli meteorologové.

Za současné situace by se měli mít na pozoru i lidé s chronickými dýchacími potížemi, onemocněním srdce nebo starší osoby a malé děti. Těm se doporučuje, aby se při pohybu venku zdrželi větší fyzické námahy. U dospělých bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu se dnes mezi 06:00 a 07:00 v regionu pohybovaly od 108 do 188 mikrogramů na metr krychlový, odpoledne mezi 12:00 až 13:00 pak dosáhly až 212 mikrogramů na metr krychlový s nejvyšší hodnotou v Českém Těšíně na Karvinsku. Situace se navíc nebude zlepšovat.

„Během dnešního odpoledne nepředpokládáme významnější změnu celkové imisní situace. Hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se budou opět s velkou pravděpodobností pohybovat nad hodnotou imisního limitu 50 mikrogramů na metr krychlový, v Moravskoslezském kraji dvoj až čtyřnásobně,“ uvedli meteorologové.

Příznivé nebyly odpoledne ani aktuální hodinové koncentrace, podle nichž byla situace na řadě míst stále hodnocena jako velmi špatná.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi. Rozptylové podmínky se tam obvykle zhoršují právě na podzim a v zimě po zahájení topné sezony. Kvalitu ovzduší kromě topení v domácnostech ovlivňuje i doprava a škodliviny z průmyslových podniků či sousedního Polska.