Nejnovější zprávy: Muzejníci odhalili pozoruhodný podvod ostravských radních Sezóna začíná, Ondráš a Radegastův Šenk jsou magnety nejen pro cyklisty

Společnost

Reportáž: Na jednání o nové tramvajové trati se křičelo a protestovalo

​Desítky obyvatel sedmého a osmého obvodu Ostravy-Poruby se včera dlouho do večera svými výstupy, připomínkami a odmítavými postoji vyjadřovaly k záměru města Ostravy vybudovat od křižovatky Slovan kolem Duhy k hypermarketu Globus novou tramvajovou trať.

Foto: Petr Broulík

Lidé, kolem jejichž domovů by trať měla jednou vést, bezmála zaplnili sál auly VŠB-TUO a řada z nich vydržela poslouchat řečníky od 15.30 hodin až do čtvrt na jedenáct, kdy organizátoři povinné veřejné projednávání EIA k tramvajové trati z krajského úřadu přerušili.

„Termín pokračování veřejného projednávání zatím není znám. Bude se řešit s ohledem na volné termíny místností a dotčených osob,“ sdělila včera mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Atmosféra včerejšího projednávání v procesu takzvané EIA byla bouřlivá. „Publikum“ často přerušovalo zpracovatele posouzení nesouhlasnými výkřiky a zejména právníci ze spolku Prosíme, přemýšlejme, napadali záměr Ostravy a tvrdili, že projekt má řadu nesrovnalostí a chyb v posouzení vlivu na životní prostředí EIA.

Odpůrcům vadí navrhované kácení, tři roky stavebního ruchu, bourání i rušení rorýse

Ostrava záměr nové trati o délce tří kilometrů se šesti zastávkami představuje jako ekologický s nejmodernějšími trendy tramvajové dopravy, která bude alternativou pro autobusovou dopravu.

Odpůrci poukazují na to, že sami zpracovatelé EIA připouštějí na některých částech budoucí trati zhoršení životních podmínek a navrhují místo nové tramvajové trati zavést ve velkém ekologické autobusy. „Bude to stát dvě stě milionů korun, zatímco nová tramvajová trať má stát 2,55 miliardy,“ upozorňoval Jan Blažek ze spolku Prosíme, přemýšlejme, který u mikrofonu v aule vydržel při veřejné diskusi spolu s kolegyněmi ze spolku možná nejdéle.

Právnička Markéta Vysloužilová ze spolku doporučovala zpracovatelům, jak měli při posuzování EIA postupovat a kde chybovali. „Tady třeba uvádíte, že v místě nehnízdí rorýs, přitom žije v pěti domech, třeba na konečné Opavské, kde má vzniknout velké parkoviště,“ upozornila Markéta Vysloužilová.

Odpůrcům trati však vadí především plánované kácení, které se má týkat až 700 stromů a křovin a to i v části lesa, dále jim vadí likvidace současné samostatné cyklostezky, stavba parkovišť, likvidace tří kruhových objezdů a obávají se hluku, který podle nich přinesou tramvaje, a který bude znamenat i na dobu tří let plánovaná stavba trati.

„Staneme se na tři roky staveništěm. Bude to hrůza, smrad, tři roky hluk strojů, budeme se tam trávit. Žili jsme si tu jako v parku, vykácíte všechny stromy, kde bývala příjemná procházka a sídlí tam poštolka, zničíte rybník, kde jsou kachny, žáby. Vy všechno vybouráte, vykácíte a zbude tam jen beton. To je ekologizace?“ znělo z úst odpůrců, přestože projektanti tratě slibují náhradní výsadbu, protihlukové stěny při stavbě i pro tramvajovou trať či náhradní cyklostezku, která bude součástí upravené komunikace.

V suchu to tu bude jak na Masarykáči, kde musí jezdit kropicí vozy

Mnozí z těch, kteří trať nechtějí, byli netrpěliví už při úvodním představování posouzení EIA a vysvětlování dopadů tříleté stavby či moderních prků, které sníží hluk na nové tramvajové trase. „Nepřišli jsme poslouchat tři hodiny představování trasy! Tu známe! Jak to ještě dlouho bude trvat? V kolik hodin začne diskuse?“ ozývalo se z hlediště auly.

Diskutéři poté nekompromisně na záměr útočili ze všech stran. „Dnes je kvůli suchu trend bránit každý strom mezi domy a vy chcete kácet, kácet a kácet. Budeme muset desítky let čekat, až vyrostou nové a budeme to tady mít jak v Ostravě na Masarykáči, kde je to vydlážděno, jsou tam jen malé stromy a v horkách tam musí jezdit kropicí vůz,“ rozčilovala se jedna z obyvatelek dotčených obvodů.

Při vysvětlování zpracovatelů, že třeba zamýšlené parkoviště u Globusu už prošlo po připomínkách výraznými úpravami v podobě přidané naplánované zeleně či změny nakládání s vodou, lidé v sedadlech přiostřili. „My to nechcem! Zrušte tu trať!“

Bydlíte v Porubě? Jak jezdíte do Globusu? Trať je vaše dítě!

Monika Lozertová, patřící k výrazné „přesile“ odpůrců, se zeptala úředníků a odborníků na pódiu auly, kdo z nich bydlí vůbec v Porubě, jestli jezdí do Globusu autem, tramvají a autobusem a proč nelze místo trati využít pro tuto trasu ekologické elektrobusy nebo autobusy na vodíkový pohon.

Náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, která se veřejného projednávání účastnila, odpověděla, že Ostrava chce tímto projektem rozvíjet páteřní tramvajovou trať a že studie nové trati byla zpracována podle průzkumu pohybu obyvatel Ostravy. „A ano, bydlím v Porubě a jezdím do Globusu."

Právě na ni někteří účastníci útočili až osobně. „Je to její dítě. Jde vám jen o to, abyste utratili tučnou dotaci z Evropské unie. Za dvě a půl miliardy by se daly udělat prospěšnější věci,“ pustili se někteří do náměstkyně, která hned oponovala: „Tramvajová trať je v územním plánu už od doby, kdy jsem ještě nebyla na světě.“

Nechystáme tramvajovou trať pro kousek města. Ale pro celou Ostravu

Upozornila, že město Ostrava dlouhodobě připravuje a realizuje spoustu projektů, které zlepšují a zkvalitňují městkou dopravu a že záměr vybudovat novou tramvajovou trať nemá sloužit jen pro jeden „odříznutý“ kousek města, ale pro všechny obyvatele Ostravy. A že odborníci nezpracovávali posouzení vlivu na životní prostředí jen na okolní domy, ale na celé město.

„Navíc na sedmém a osmém obvodě žijí i jiní lidé, pro které chceme tramvajovou trať postavit a které je třeba na tuto páteřní dopravu ve městě napojit,“ upozornila Zuzana Bajgarová.

Na straně odpůrců mluvili i lidé z oboru dopravy či inženýři. Autorizovaný inženýr ze stavební fakulty katedry městského inženýrství Jiří Kalvach nechal organizátory veřejného projednání EIA promítnout sedmadvacet snímků, které v neděli po trase budoucí trati nafotil. Označil v nich křížky mnohé stromy, které půjdou kvůli stavbě trati k zemi.

„Tady půjdou všechny stromy vykácet, tenhle kruháč bude zničen, v Průběžné ulici to bude brutální, nezůstane tam vůbec nic. Já bych z toho šílel, že někdo může tohle povolit. Kdo tohle vymyslel, tan by zasloužil. A tváří se jak neviňátko,“ „pálil“ do zpracovatelů posudku a zástupců kraje a města.

Drtivá většina lidí jezdí do Globusu autem. Proto nemusíme stavět tramvajovou trať

Upozorňoval: „Máme fantastické ekologické autobusy, jezdí už i ke Globusu. A nikdy nejsou plné, vystoupí z nich u Globusu jen devět lidí a nastoupí deset. Zbytek, tak devadesát procent všech zákazníků, tam jezdí auty. Kvůli tomu tam nemusíme stavět tramvajovou trať! Takovou stavbou navíc zničíte desítky hektarů prostoru pro pěší a cyklisty,“ varoval.

Podle něho už tramvaje nemají takový význam jako kdysi. „Na Enháčko už nejezdí davy lidí. Taková stavba trati vyprodukuje 70 tisíc tun asfaltu betonu a štěrku. Bude to tady při ní vypadat jako po válce v Berlíně, na který se útočilo ze tří stran,“ bouřil Jiří Kalvach a smečoval: „Nejde tady žádnou o ekologizaci, ale jen o uplatnění dotaze z Evropské unie. Ekologizace je jen nálepka pro její získání. A vy jste zastáncem tramvaje a přitom tady bydlíte. Že se nestydíte!“ obrátil se na náměstkyni pro investice Zuzanu Bajgarovou.

Ta ho však upozornila, že nyní se projednává vliv stavby životní prostředí a že proti samotné stavbě mohl vystoupit dříve, když se její záměr veřejně projednával. Pak Jiří Kalvach přiběhl rychle zpět k mikrofonu a upozornil, že všechny jeho připomínky k trati byly zamítnuty.

Odstraněním cyklostezky mne donutíte jezdit více autem

Pan Sedláček z osmého obvodu řekl, že dvacet let pracoval v Praze, že ho navštěvují přátelé z Prahy a Brna a doslova obdivují, jaké jsou části Pustkovec a Poruba klidové zóny. „Řada expertů považuje tyto části za sídlištní celek mimořádné kvality. A vy nám tady postavíte těleso se sloupy a dráty a chcete z toho udělat velkoměsto."

Jiří Valoušek z bytového družstva domu v Průběžné ulici, které sdružuje 72 bytů a 152 obyvatel domu, řekl, že ho autoři záměru nové trati donutí více jezdit autem. „Odstraníte kvůli stavbě současnou chráněnou cyklostezku, která vede mimo komunikaci a na které s dětmi jezdím. A nahradíte ji cyklostezkou, která bude součástí komunikace. Bezpečnost na nich nelze vůbec srovnávat,“ řekl šéf bytového družstva.

Co nezničili komunisti, chcete zničit vy. Tak jezdi na kole!

Pavlína Bystřičanová řekla, že bydlí v této části města od plenek a že záměr na tuto tramvajovou trať se už v minulosti nerealizoval, protože v této části bydlely za minulého režimu osoby, které to nedopustily. „Zdá se, že co nezničili komunisti, chcete zničit vy. Zastupitelé Pustkovce se k záměru vyjadřují zamítavě. Bylo by dobré, kdybychom si tak pěkné území hýčkali,“ vyzvala odborníky na pódiu.

Michal Kubík upozornil, že kdyby v roce 1988 nová tramvajová trať vznikla, tak by dnes neměli obyvatelé sedmého a osmého obvodu o čem diskutovat. To se ale nestalo a lidé z těchto obvodů mají dnes právo na klidné bydlení.

Nevrle se účastníci chovali k lidem, kteří měli jiný názor než oni a stavbu naopak podporovali. Ti ale byli v drtivé menšině. Například mladík ze Zábřehu je pro stavbu tramvajové trati, protože by díky ní nemusel při cestě na osmý obvod přesedat.

„Dříve jsem tam bydlel, mám tam spoustu kamarádů, a jezdím tam dodnes na pivo,“ vysvětloval. „Tak jezdi na kole!“ a „Tak vypadni!“ ozvalo se ze sálu. Mladík neodešel: „Mrzí mne, když slyším, jak vám vycházejí úředníci vstříc, a vy jen křičíte. I kdyby vám dali jakékoliv argumenty pro stavbu tramvaje, tak vám je to jedno. Pro vás by asi bylo nejlepší zrušit MHD a nasadit všude stromy,“ pustil se do „přesily“ odpůrců trati.

Elektrobus je od Duhy u ASA za jednadvacet minut. Která tramvaj to tak rychle ujede?

Pan Roháč upozornil dav, že v poslední době výrazně narostla osobní doprava v podobě aut a tím i znečištění v podobě emisí a imisí. „Proto každé takové ekologické opatření v podobě vzniku tramvajové trati vítám,“ řekl muž a kupodivu nevyvolal u odpůrců větší nevraživost.

Inženýr chemie Jan Blažek ze spolku Prosíme, přemýšlejme, který si narovnal u mikrofonu řadu papírů a dokumentů, řekl, že lidé bydlící na sedmém a osmém porubském obvodě nepotřebují zbytečné a nepotřebné projekty, které navíc zvyšují v místě množství škodlivin. Popsal barvitě, že tramvaje při brzdění používají ostrý křemičitý písek, který ostatní dopravní prostředky rozvíří.

„Ostré částice se po vdechnutí zapíchnou do plic a už je nedostanete ven. A může vzniknout zánět a karcinom,“ varoval. „Navíc například cesta elektrobusem od Duhy do Přívozu bude trvat šestnáct minut, a když pojede dál k ASU, bude to jednadvacet minut. Která tramvaj to od Duhy za takovou dobu ujede?“ ptal se řečnicky Jan Blažek.

Zpracovatelé posouzení: vycházíme z dat, ne z emocí

Právnička Markéta Vysloužilová také upozornila, že podle průzkumu z roku 2004 jsou některá místa v oblasti stavby tratě nestabilní a odborníci tehdy varovali před možnými sesuvy půdy a problémy při stavbě trati. Zpracovatelé posouzení vlivu na životní prostředí však kontrovali, že tento průzkum byl pro trochu jinou trasu, že je starý a že ta trasa nynější se těmto místům vyhýbá.

Zpracovatelé i zadavatelé posouzení vlivu stavby nové tramvajové trati na životní prostředí se snažili zachovávat klid. „My vycházíme z dat, ne z emocí. Vy těm datům nedůvěřujete a my to chápeme. Vy chápete třeba jako negativní kácení stromů. My je tak nechápeme, protože původní stromy nahradí nové. Navíc se chceme ještě navrženým kácením zabývat. Pro nás je stavba možná s řadou upozornění, které jsme do hodnocení EIA zahrnuli,“ shodli se.

Zástupci krajského úřadu řekli, že záznamy a připomínky k projektu poslouží k dalším případným úpravám a posuzování záměru, proto je zákon nařizuje. Boj odpůrců stavby nové tramvajové trati však ještě neskončil.

Posouzení vlivu stavby nové tramvajové trati od Slovanu přes Duhu k hypermarketu Globus je jedním z největších procesů EIA v zemi. Krajský úřad dostal v rámci EIA přes tři tisíce připomínek veřejnosti, mnohostránková vyjádření spolku Prosíme, přemýšlejme a stanoviska tří bytových družstev, čtyř dotčených orgánů a dvou územních celků – Ostravy a obvodu Pustkovec.