Nejnovější zprávy: Perušič a Schweiner v Ostravě vyhráli skupinu, v sobotu je čeká čtvrtfinále Oprava tajemné Grossmannovy vily odhalila dřevomorku i historické malby

Regiony

Přehrada Nové Heřminovy zadrží povodně a prospěje turismu, říkají vodohospodáři

​Hlavním důvodem výstavby přehrady v Nových Heřminovech je zadržení povodňových průtoků, dalším účelem je zajištění dostatečných průtoků v řece Opavě pro živočichy v době sucha a možná rekreace a sportovní vyžití, které regionu pomůže k ekonomickému rozvoji.

Vizualizace: Povodí Odry

Za běžné povětrnostní situace a za běžného provozu může hladina dostoupit nejvýše na úroveň takzvané zásobní hladiny, při níž je objem akumulované vody pro plnění účelu nádrže optimální (zhruba 3 miliony metrů krrychlových), a na této úrovni bude hladina vody v nádrži po převážnou část roku.

"Účelem nádrže za povodní je zachycení zvýšených přítoků (povodňové vlny), kdy hladina v nádrži pak může stoupat (při regulovaném odtoku) až do výšky maximální hladiny, tedy do objemu 14,54 miionu metrů krychlových," vysvětlují vodohospodáři z Povodí Odry.

Na snížení povodňových vln je určeno celých 80 procent z objemu nádrže Nové Heřminovy. Laicky řečeno, v době vysokých průtoků přehradní hráz zadrží povodňové vody, které jsou pak postupně vypouštěny v době, kdy již nezpůsobují tak velké škody.

"Pokud jsou přítoky tak velké, že se objem přehrady naplní, voda bezpečnostním přelivem volně protéká pod hráz. Taková situace je však velmi málo pravděpodobná a mohla by se vyskytovat přibližně jednou za 200 až 500 let."

Druhým extrémem je období sucha, kdy díky vypouštění naakumulované vody může přehrada zajistit v řece vodu, která je potřebná pro vodní živočichy.

„Přehrada může být velmi prospěšnou stavbou také pro bruntálský region jako místo k rozvoji vodních sportů a rekreaci a může přinést místním obyvatelům také pracovní příležitosti a finanční prostředky. Zde je nutné zmínit velký rozdíl ve způsobu přípravy a projektování oproti již postavené přehradě Slezská Harta, která byla připravována v období tuhé normalizace s minimálním ohledem na obyvatele a jejich odškodnění," konstatoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

"Naopak přehrada Nové Heřminovy je připravována citlivě s ohledem na zájmy obyvatel, s odpovídajícími finančními náhradami pro zasažené majitele domů a pozemků a s možností kompenzace dotčeným obcím,“ dodal Jiří Tkáč.

Myšlenku stavby přehrady podporují také starostové okolních měst a obcí.

„Informace o zahájeném územním řízení je dobrou zprávou pro všechny občany Zátoru. Je to 23 let od povodní a stále byla protipovodňová ochrana naší obce v nedohlednu. Pozemky v Zátoru jsou vykoupené, několik demoličních rozhodnutí vydaných a zrealizovaných, jiná čekají na provedení v letošním roce. Budeme velice rádi, když se projekt posune dál. Při každém větším dešti jsou lidé nešťastní, protože si pamatují, co tady v roce 1997 s povodněmi zažili. Byla jsem u začátku celého projektu, absolvovala jsem mnohá jednání, kdy se zkoumaly varianty a dělalo mnoho kompromisů v zájmu protipovodňové ochrany nejen našich obyvatel, ale i občanů Brantic, Krnova, Holasovic i části Opavy. V rámci dlouhých jednání a vůli vyhovět Heřminovským vznikla malá varianta přehrady i přes to, že Zastupitelstvo Kraje schválilo velkou. Došlo ke změně trasy sil I/45 i přes to, že je náročnější a mnohem dražší, aby se vyhovělo Heřminovským. Je čas, aby Heřminovští vyhověli nám. Nyní jsou snad všechny požadavky splněny a územní i stavební řízení může probíhat bez obtíží a komplikací. Bez přehrady to prostě nepůjde,“ konstatovala starostka obce Zátor Salome Sýkorová.

„V rámci protipovodňových opatření se v současné době staví v Holasovicích ochranná hráz kolem řeky Opavy. V roce 2018 byla dokončena stavba suché nádrže v místní části Loděnice, jejíž opodstatnění se významně projevilo při záplavách v loňském roce. Všechny zmíněné stavby včetně přehrady by pak měly společně fungovat, takže posun ve výstavbě vítáme a doufáme, že brzy budeme chránění před velkou vodou,“ řekl starosta obce Holasovice Václav Volný.

„Jsme hrozně rádi, že došlo k posunu v přípravě výstavby přehrady, protože v loňském roce, kdy v měsíci říjnu 2020 byly dlouhodobé deště, tak hrozilo vylití řeky Opavy. Všichni občané měli strach, že se bude opakovat rok 1997. V rámci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy se jedná o rozsáhlý projekt, který nemůže fungovat bez nádrže. Na tom se shodli v rámci mnoha studií vodohospodářští odborníci,“ konstatoval starosta obce Brantice Vladimír Dofek.

„Pro Opavu je Vodní dílo Nové Heřminovy podmínkou dalšího rozvoje rozsáhlé části města, ale taky podmiňuje zachování veřejných i soukromých investic v potenciálně zaplavované části Opavy. Ve skutečnosti tedy musíme ocenit desítky let trvající práci Povodí Odry, Ministerstva zemědělství i kraje. Je to práce pro Opavu a pro další města a obce ležící minimálně na řece Opavě. Při říjnové povodni v roce 2020 nám Nové Heřminovy chyběly. Ale stáli jsme na hrázích, které v Opavě za posledních 20 let Povodí Odry vystavělo, a viděli jsme na vlastní oči jejich efekt, který po vybudování celého vodního díla, bude ještě výraznější,“ konstatoval Michal Jedlička, náměstek primátora Statutárního města Opava.

Zavřít reklamu