Nejnovější zprávy: Nic dramatického. Za týden přibylo v kraji 95 lidí s covidem-19 Módní přehlídka Beata Rajské rozzářila opavské náměstí

Společnost

Před 195 lety se narodil muž, který uchránil Moravskou Ostravu od pohromy

​V Nových Lublicích na Opavsku se 25. června 1825 narodil starosta Moravské Ostravy Alois Anderka (zemřel 7. dubna 1886 v Moravské Ostravě).

Foto: Archiv města Ostravy

Jeho funkční období (od roku 1861 byl radním, starostou od roku 1864) spadalo do doby válečného konfliktu mezi Rakouskem a Pruskem.

Po porážce rakouského vojska v bitvě u Hradce Králové dorazily v červenci 1866 do Moravské Ostravy dva regimenty pruské okupační armády a pruský komisař von Selchow jmenoval právě Anderku hejtmanem s mimořádnými pravomocemi.

Tehdy se Anderka o město zasloužil mimořádně. Jak dokládají historické prameny, „svým taktním přístupem s nasazením vlastního zdraví a svých soukromých iniciativ“, dokázal odvrátit od města četné pohromy, zejména uvalení rozsáhlých kontribucí.

Za to byl také vyznamenán císařem.

Také dalších sedm let jeho působení na postu starosty bylo úspěšné: na základě jeho osobní intervence ve Vídni v roce 1869 bylo nádraží nově budované Ostravsko-frýdlantské dráhy umístěno v těsné blízkosti města (dnešní nádraží Ostrava-střed), v roce 1868 bylo povoleno zřízení hlavní školy, bylo zavedeno plynové osvětlení (1870), založen nový hřbitov (1871).

Podle pamětníků byl Anderka „oblíbeným a pilným starostou města“.