Nejnovější zprávy: Z opuštěných břidlicových chodeb je unikátní turistická atrakce: Flascharův důl Kam dnes na oběd? Do Los Capolitos na burrito nebo quesadillu!

Společnost

​Poruba odkoupila od společnosti RESIDOMO vlastnický podíl v Oblouku

Porubský Oblouk, zřejmě nejznámější stavba socialistického realismu v České republice, má nového majitele.

Foto: ostravainfo.cz

Společnost RESIDOMO, největší soukromý poskytovatel nájemního bydlení u nás, prodala svůj majetkový podíl čítající 128 bytových jednotek městskému obvodu Poruba za 129 milionů korun.

Kupní smlouvu podepsali zástupci společnosti RESIDOMO a městského obvodu v pondělí 14. října.

„K prodeji jsme se rozhodli na základě vzájemné dohody i přesto, že prodej nebyl naším primárním záměrem. Oslovila nás myšlenka majetkového scelení objektu a následné revitalizace této lokality, se kterou za námi přišlo vedení porubské radnice. Proto jsme nakonec k největšímu prodeji v rámci našeho portfolia přistoupili,“ řekl generální ředitel RESIDOMO Jan Rafaj.

Nákup 128 bytů je pro Porubu důležitou investicí. „Oblouk je brána do Poruby a symbol našeho městského obvodu. Pokud se nám podaří byty majetkově scelit, můžeme pokračovat v rekonstrukci, celou lokalitu pozvednout a vrátit jí její původní funkčnost a význam,“ uvedla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

Poruba získala na odkup úvěr ve výši 300 milionů korun. Ten je určen na nákup domů, jejich rekonstrukci a částečně i na financování výstavby Komunitního domu pro seniory v Dělnické ulici.

„Úvěr je koncipován tak, že převážná část se bude splácet z výnosů domů. Díky tomu nebude muset dojít k omezení dalších strategických projektů, které máme na další roky připraveny,“ sdělila starostka.

Společnost RESIDOMO do Oblouku od roku 2010 investovala téměř 35 milionů korun, byla provedena generální oprava výtahů, střechy, rozvodů studené a teplé vody, komínů aj.

RESIDOMO v Porubě také od roku 2015 provozuje Komunitní centrum Archa s ročními náklady ve výši 900 tisíc korun. Společným projektem s městským obvodem je např. Galerie Dukla, RESIDOMO výrazně investuje i do oprav domů a společných prostor v památkově chráněné oblasti SORELA – jen za rok 2019 jde dosud o částku 30 milionů korun atd.

Aktuálně se zástupci vedení RESIDOMO rozhodli poskytnout Porubě i peněžitý dar ve výši tří milionů korun, který bude využit k rekonstrukci a opravám místních a účelových komunikací v různých stavebních obvodech Poruby.

Mezi Porubou a společností RESIDOMO byla uzavřena také smlouva o další spolupráci, na jejímž základě RESIDOMO v následujících třech letech vynaloží celkem 90 milionů korun do rekonstrukcí, oprav a rozvoje bytového fondu na území městského obvodu.

„Společným zájmem vedení porubské radnice i naší společnosti je mj. péče o architektonicky jedinečné budovy, jejich revitalizace a další rozvoj území tohoto městského obvodu. V dosavadní velmi přínosné spolupráci proto chceme pokračovat i v budoucnu,“ dodal Jan Rafaj.

Prodej podílu, který v Oblouku měla společnost RESIDOMO, vyřešil dosavadní spletité vlastnické vztahy v této nemovitosti – jediné stavbě v Porubě, která se dostala na poštovní známky.

Celý objekt totiž tvoří tři domy. Ten s číslem popisným 511 (nejblíže k Dělnické ulici) patřil do realizace prodeje společnosti RESIDOMO, číslo popisné 500 (dům s věžičkou u nábřeží SPB) je v majetku bytového družstva. Zbývajících deset vchodů má číslo popisné 501 a ideální majetkový podíl v nich mělo RESIDOMO a Poruba.

„Prodejem se pro nájemníky rozhodně nic nemění. Slíbit jim můžeme zvýšení kvality bydlení na základě další rekonstrukce domu a revitalizace prostoru před ním,“ doplnila starostka Lucie Baránková Vilamová.