Nejnovější zprávy: Perušič a Schweiner v Ostravě vyhráli skupinu, v sobotu je čeká čtvrtfinále Oprava tajemné Grossmannovy vily odhalila dřevomorku i historické malby

Proměny kraje

Po stopách Učitele národů. Ve Fulneku se po velké rekonstrukci otevřel Svět Komenského

Po téměř třech letech náročné rekonstrukce se návštěvníkům otvírá národní kulturní památka – bývalý sbor Jednoty bratrské ve Fulneku, kde v 17. století působil Učitel národů Jan Amos Komenský

Téměř po třech letech se návštěvníkům otvírá národní kulturní památka, kde v 17. století působil J. A. Komenský. Foto: Moravskoslezský kraj

Nová je i expozice věnovaná této mimořádné osobnosti evropských dějin a pobočka Muzea Novojičínska Svět Komenského Fulnek.

Při tvorbě nové expozice byl prosazen zcela nový koncept prezentace významné osobnosti evropského významu v regionálním kontextu. „Chceme veřejnosti představit osobnost Jana Amose Komenského z nového úhlu pohledu a nabídnout návštěvníkům odpověď na otázku: Jak změnil nebo ovlivnil poměrně krátký fulnecký pobyt život a následné dílo významného barokního filozofa a pedagoga. Expozice představuje Komenského tak, jak ho měli možnost poznat měšťané malého poddanského města na prahu třicetileté války. Nabízí návštěvníkům možnost setkat se s mladým správcem bratrského sboru, rektorem školy a knězem, který přichází v bouřlivém roce 1618 do převážně německého města na pomezí Moravy a Slezska. Jan Amos Komenský se ocitá ve Fulneku na pomyslném prahu vichřice. Odtud pramení i název celé expozice,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Dodal, že zároveň s otevřením bývalého sboru Jednoty bratrské a nové expozice Na prahu vichřice. Jan Amos Komenský a Fulnek 1618-1621 otevírá Muzeum Novojičínska novou pobočku Svět Komenského Fulnek. „Bude se věnovat interpretaci významu Komenského pobytu v této části dnešního Moravskoslezského kraje. Bude vytvářet vlastní muzejně animační programy a zaměří se na spolupráci s okolními komeniologickými pracovišti,“ upřesnil náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Výjimečným exponátem je samotný prostor národní kulturní památky, bývalého sboru Jednoty bratrské. „Ten představuje s ohledem na jiné moravské, dnes již neexistující či značně přebudované objekty, jedno z mála autentických míst, kde Jan Amos Komenský působil. Proto je expozice architektonicky čistá a málo invazivní tak, aby dala vyniknout samotnému objektu. Ze sbírkových předmětů je velmi cenný kancionál Jednoty bratrské z roku 1618,“ upozornil náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

„Návštěvníci se mohou těšit například na projekci dobových letáků z doby pobytu Jana Amose Komenského ve Fulneku na klenbu kaple. V expozici jsou instalovány dotykové multimediální informační kiosky nabízející třeba dabing dobových pramenů. V těchto unikátních prostorách uslyší také dobový zpěv,“ doplnil ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita s tím, že pobočka Svět Komenského Fulnek bude jednotlivá témata spojená s pobytem Učitele národů v tomto městě rozvíjet prostřednictvím krátkodobých výstav a muzejně animačních programů. Pro tyto aktivity bude kromě samotného objektu bratrského sboru využívat i přilehlý park.

„Stavebně technický stav bývalého sboru Jednoty bratrské ve Fulneku byl havarijní. Bylo nutné kompletně odvlhčit zdivo a vyřešit problémy se vzlínáním vlhkosti. Vyměnit střešní krytinu a stropy ve všech patrech, okna, dveře, položit nové elektrické rozvody včetně kamerového systému, udělat nové omítky a spoustu dalších prací. Vyvrcholením stavebních úprav byla instalace nové muzejní expozice, jejímž cílem je komunikovat osobnost Jana Amose Komenského v kontextu muzejní prezentace 21. století,“ řekl náměstek Moravskoslezského hejtmana pro majetek, finance a investice Jaroslav Kania s tím, že celkové náklady dosáhly 41 milionů korun, dotace z evropských peněz 25,42 milionu a podíl Moravskoslezského kraje činil 15,58 milionu korun.

Zavřít reklamu