Nejnovější zprávy: Na Rudné v Ostravě se srazila dvě auta, jeden řidič je mrtvý Vondrák skončí jako místopředseda ANO, své funkce se vzdal

Proměny kraje

Po stopách Učitele národů. Ve Fulneku se po velké rekonstrukci otevřel Svět Komenského

Po téměř třech letech náročné rekonstrukce se návštěvníkům otvírá národní kulturní památka – bývalý sbor Jednoty bratrské ve Fulneku, kde v 17. století působil Učitel národů Jan Amos Komenský

Téměř po třech letech se návštěvníkům otvírá národní kulturní památka, kde v 17. století působil J. A. Komenský. Foto: Moravskoslezský kraj

Nová je i expozice věnovaná této mimořádné osobnosti evropských dějin a pobočka Muzea Novojičínska Svět Komenského Fulnek.

Při tvorbě nové expozice byl prosazen zcela nový koncept prezentace významné osobnosti evropského významu v regionálním kontextu. „Chceme veřejnosti představit osobnost Jana Amose Komenského z nového úhlu pohledu a nabídnout návštěvníkům odpověď na otázku: Jak změnil nebo ovlivnil poměrně krátký fulnecký pobyt život a následné dílo významného barokního filozofa a pedagoga. Expozice představuje Komenského tak, jak ho měli možnost poznat měšťané malého poddanského města na prahu třicetileté války. Nabízí návštěvníkům možnost setkat se s mladým správcem bratrského sboru, rektorem školy a knězem, který přichází v bouřlivém roce 1618 do převážně německého města na pomezí Moravy a Slezska. Jan Amos Komenský se ocitá ve Fulneku na pomyslném prahu vichřice. Odtud pramení i název celé expozice,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Dodal, že zároveň s otevřením bývalého sboru Jednoty bratrské a nové expozice Na prahu vichřice. Jan Amos Komenský a Fulnek 1618-1621 otevírá Muzeum Novojičínska novou pobočku Svět Komenského Fulnek. „Bude se věnovat interpretaci významu Komenského pobytu v této části dnešního Moravskoslezského kraje. Bude vytvářet vlastní muzejně animační programy a zaměří se na spolupráci s okolními komeniologickými pracovišti,“ upřesnil náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

Výjimečným exponátem je samotný prostor národní kulturní památky, bývalého sboru Jednoty bratrské. „Ten představuje s ohledem na jiné moravské, dnes již neexistující či značně přebudované objekty, jedno z mála autentických míst, kde Jan Amos Komenský působil. Proto je expozice architektonicky čistá a málo invazivní tak, aby dala vyniknout samotnému objektu. Ze sbírkových předmětů je velmi cenný kancionál Jednoty bratrské z roku 1618,“ upozornil náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

„Návštěvníci se mohou těšit například na projekci dobových letáků z doby pobytu Jana Amose Komenského ve Fulneku na klenbu kaple. V expozici jsou instalovány dotykové multimediální informační kiosky nabízející třeba dabing dobových pramenů. V těchto unikátních prostorách uslyší také dobový zpěv,“ doplnil ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita s tím, že pobočka Svět Komenského Fulnek bude jednotlivá témata spojená s pobytem Učitele národů v tomto městě rozvíjet prostřednictvím krátkodobých výstav a muzejně animačních programů. Pro tyto aktivity bude kromě samotného objektu bratrského sboru využívat i přilehlý park.

„Stavebně technický stav bývalého sboru Jednoty bratrské ve Fulneku byl havarijní. Bylo nutné kompletně odvlhčit zdivo a vyřešit problémy se vzlínáním vlhkosti. Vyměnit střešní krytinu a stropy ve všech patrech, okna, dveře, položit nové elektrické rozvody včetně kamerového systému, udělat nové omítky a spoustu dalších prací. Vyvrcholením stavebních úprav byla instalace nové muzejní expozice, jejímž cílem je komunikovat osobnost Jana Amose Komenského v kontextu muzejní prezentace 21. století,“ řekl náměstek Moravskoslezského hejtmana pro majetek, finance a investice Jaroslav Kania s tím, že celkové náklady dosáhly 41 milionů korun, dotace z evropských peněz 25,42 milionu a podíl Moravskoslezského kraje činil 15,58 milionu korun.

Zavřít reklamu