Nejnovější zprávy: Stíny horkého léta využily krásy Štramberka i okolí ​Zámek v Raduni slaví 700 let festivalem plným chutí a vůní

Společnost

Po letech čekání je to tady: Na jaře začne v Ostravě přeměna jatek na galerii

Je to už spousta let, co se mnozí obyvatelé Ostravy začali pozastavovat nad postupným chátráním bývalých městských jatek, jejichž podoba dokresluje architekturu přelomu 19. a 20. století tohoto města a tehdejší rozvoj Ostravy.

Vizualizace: MMO

Dnes se zdá, že záchrana budovy historických jatek stojící poblíž Stodolní ulice už je konečně jistá. A že se z ní stane do dvou let pozoruhodná galerie výtvarného umění.

Tak to vidí i primátor města Ostravy Tomáš Macura. „Mám z toho obzvláštní radost. Oznamujeme významný posun v procesu rekonstrukce historických městských jatek. Je to už bezmála pět let, kdy jsme začali jednat s vedením Bauhausu o odkupu. Jednání se táhla více jak rok, až v listopadu 2016 jsme se shodli nejen na koupi jatek, ale i budovy Bauhausu a přilehlých pozemků za 80 milionů,“ popisuje primátor Ostravy.

Radní města Ostravy vybrali letos 18. února jako dodavatele rekonstrukce historické budovy jatek společnost Zlínstav, která stavbu včetně moderní přístavby, provede za téměř 206 milionů korun. Radní přihlédli k dobrým zkušenostem s touto firmou při rekonstrukci kulturního domu Poklad v Ostravě-Porubě.

Památkově chráněný objekt Zlínstav přestaví na galerijní prostor podle návrhu polského studia KWK Promes architekta Roberta Konieczneho, které s ním vyhrálo v roce 2017 architektonickou soutěž.

„Začátek rekonstrukce bude pro Ostravu, po letech úsilí o záchranu historické budovy, dříve odprodané nadnárodnímu řetězci, významným milníkem. Před pár lety tomuto náročnému plánu nikdo nevěřil, dnes se nám projekt podařilo dotáhnout až do této fáze. A máme skutečně na dohled přeměnu bývalých městských jatek. Ty nejen získají svůj původní vzhled, ale budou sloužit kultuře. A navíc Ostravu obohatí skutečně zajímavá stavba podle návrhu světově uznávaného architekta,“ míní ostravský primátor Tomáš Macura.

V galerii moderního umění se promění pět na sebe navazujících částí objektu různého stáří – původní chladírna z roku 1891, nová chladírna přistavěná v roce 1902, objekt takzvané vepřové porážky ze stejného roku a zastřešené atrium, které jatky získaly v roce 1954.

Součástí projektu je také demolice provozní budovy z roku 1926, která je v neudržitelném technickém stavu, a výstavba nové budovy, která na jejím místě vznikne. Paradoxně v nejlepším stavu je podle odborníků a statiků nejstarší část původní chladírny.

Zastupitelé města Ostravy vyčlenili pro letošní rok na rekonstrukci jatek téměř 100 milionů korun. Zbývající finanční prostředky budou zahrnuty do rozpočtu města pro rok 2021. Rekonstrukce by měla být hotova do konce příštího roku a budova by se měla otevřít veřejnosti na začátku roku 2022.

„Do veřejné soutěže na dodavatele se přihlásilo pět stavebních firem a jedno sdružení. Vybrali jsme firmu s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, která ale nebyla ve srovnání s konkurencí nijak podhodnocena, což považuji za podstatné. Přitom se jedná o stavební společnost, se kterou máme i z minulosti dobré zkušenosti. Před námi je teď zhruba měsíc pro splnění všech formálních náležitostí včetně podpisu smlouvy a předání staveniště, takže stavební práce by mohly začít ještě v březnu,“ doplnila investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

V bývalých jatkách vznikne výstavní prostor současného umění. Ředitele městské galerie Plato Marka Pokorného těší, že se vizi moderního galerijního prostoru v historickém objektu daří realizovat tak rychle, a že o zakázku mělo zájem tolik společností.

„Předpokládám, že motivem tentokrát nebyly jen peníze, ale také možnost realizovat jedinečnou vizi architekta Roberta Konieczneho a z hotové stavby učinit referenční objekt do budoucna. Musím říct, že jsem stále ještě překvapen, jak se městu, coby investorovi, zatím daří držet termíny. Pokud všechno dopadne podle plánu, bude nové zázemí galerie Plato projektem uskutečněným v rekordním čase.“

Šest budoucích výstavních sálů může být navzájem propojeno nebo mohou fungovat samostatně. Díky otočným stěnám bude do výstavního prostoru začleněno i venkovní prostranství. V objektu budou umístěny i kanceláře, zasedací místnosti a bistro. Původní cihlové zdi budou pečlivě vyčištěny a odstraněny jejich drobné vady.

Dostavba bude provedena z moderních materiálů. Všechny nové prvky vzniknou z polymer-cementové hmoty připomínající světlý beton, kontrastující s tmavou cihlovou fasádou budovy.

Charakteristické otvory uzavřou masivní otočné stěny. Každá brána bude jedinečným konstrukčním prvkem s ocelovou konstrukcí. Stávající okna otevřou pohled do výstavních hal. To Platu dodá zcela nové možnosti komunikace s publikem uvnitř i zvenčí.

Stávající budově dominují dva historické materiály: venkovní cihly a vnitřní, bíle omítnuté stěny. Aby zůstala zachována historická kontinuita, budou interiéry galerie doplněny právě těmito dvěma materiály a také betonem. Důležitou součástí interiérů bude technické vybavení včetně vzduchotechniky, která je v projektu integrována do stávající struktury budovy a esteticky doplní celý prostor.

Konkrétní aktivity na záchranu areálu a jeho přestavbu na uměleckou galerii zahájilo město Ostrava bezmála před pěti lety, kdy zahájilo jednání se společností Bauhaus o odkupu historického objektu bývalých jatek. Ten nakonec město odkoupilo spolu s dřívějším hobby marketem a přilehlými pozemky v listopadu 2016 za 80 milionů korun.

Na začátku roku 2017 následovalo vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže, ve které bylo pět architektonických kanceláří vyzváno k účasti přímo a dalších pět bylo vybráno z žádostí o účast, kterou zaslalo devět architektonických kanceláří z Amsterdamu, Dublinu, dvě z Bratislavy a další z České republiky.

Reklama ×