Nejnovější zprávy: Legenda brazilské hudby poprvé v Česku. Gilberto Gil vystoupí na Colours of Ostrava Lidé v kraji chtějí řešit klima. Průzkum však ukázal, že neví, co mají dělat

Společnost

Památkáři nechtějí ostravský mrakodrap. Ohrozí to jeho stavbu?

​Národnímu památkovému ústavu (NPÚ) v Ostravě se nelíbí návrh mrakodrapu, který má vzniknout v centru Ostravy. Památkáři v prohlášení uvedli, že výšková budova je v rozporu se zájmy státní památkové péče.

Vizualizace: se souhlasem CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS a ANARCHITEKT

Architektonická studie návrhu budovy Ostrava Tower o výšce 235 metrů je podle nich v příkrém rozporu se zájmem ochrany kulturněhistorických hodnot. Podle Jindřicha Vaňka, mediálního zástupce firmy RT Torax, která za stavbou stojí, ale toto stanovisko neznamená ohrožení projektu.

"Výška stavby neodpovídá měřítku historické zástavby v památkově chráněném území, výrazně zasahuje do panoramatu města a porušuje podmínky ochrany městské památkové zóny Moravská Ostrava a jejího okolí. Navrhovaná budova nerespektuje ani platnou územně plánovací dokumentaci," uvedl ředitel Územního odborné pracoviště NPÚ v Ostravě Michal Zezula.

Žádost o vyjádření obdrželo ostravské pracoviště NPÚ od Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy letos v červenci a počátkem září Památková rada, která je poradním orgánem ředitele, vyjádřila jednoznačný nesouhlas se záměrem výstavby navrhované výškové budovy. Památkáři ve zveřejněném stanovisku poukazují například na to, že plánovaný objekt je ve středu spojnice věže Nové radnice s vyhlídkou kavárny BOLT na vysoké peci číslo jedna v Dolní oblasti Vítkovice a brání tak pohledům z jedné městské dominanty na druhou.

"Není pochyb, že by v případě realizace výškové budovy bylo pozměněno a narušeno území Moravské Ostravy, které se vyvíjelo dlouhá staletí, a je charakterizováno jednotnou výškovou hladinou zástavby, rytmizovanou dominantami v podobě významných sakrálních a veřejných staveb, jejichž výška nepřesahuje 86 metrů (věž Nové radnice). Realizace budovy o výšce 235 metrů by nezaměnitelné panorama Ostravy, ve kterém se dále uplatňují vysoké pece a další průmyslové objekty v Dolní oblasti Vítkovice, zásadním způsobem přetvořila. Není také pochyb, že obrovská hmota navrhované budovy negativně ovlivní vnímání architektonických hodnot historického jádra města, na jejichž vzniku se podílela řada významných architektů včetně několika světově uznávaných jako Camillo Sitte, Erich Mendelsohn nebo Bohuslav Fuchs," doplnil Zezula.

Podle Vaňka je pro investora zásadní stanovisko památkářů města a útvaru hlavního architekta města, které zatím nemá k dispozici. "V tom území je schválená územním rozhodnutím budova o výšce 62 metrů, která do těch panoramat zasahuje také a tenkrát ta budova prošla bez zájmu NPÚ. V tom místě vždy byla plánovaná budova o značné výšce," míní Vaněk. Podle něj toto stanovisko není ohrožením pro projekt. "Nyní shromažďujeme odborné argumenty k tomu, abychom s názorem NPÚ polemizovali a přesvědčili vedení města Ostravy a dotčené útvary, že ta stavba se na to místo hodí a splňuje všechny parametry pro to, aby na ni Ostrava mohla být pyšná," uvedl Vaněk.

Za návrhem mrakodrapu stojí architektonický ateliér Chybik+Kristof Architects & Urban Designers. Mrakodrap by měl kombinovat řadu funkcí. Na vrcholu se počítá s veřejně přístupnou vyhlídkou i restaurací, jeho součástí ale mají být rovněž komerční i zábavní prostory, kanceláře, hotel, kongresové sály i byty či wellness zázemí. Objekt má být vysoký 235 metrů a měl by mít 56 pater, měl by tak být nejvyšší budovou v Česku. Budova má stát na pozemku podél ulice 28. října v blízkosti obchodního komplexu Nová Karolina, který je přezdíván Slza. Pozemek loni koupila ostravská firma RT Torax, která na něm chce mrakodrap vybudovat. Město už při prodeji pozemku avizovalo, že na něm chce nový výškový objekt.