Nejnovější zprávy: ​Vlastní gól a prohra. Ostravský Fillo prožil hořký návrat do Teplic Mladý muž (28) zemřel poté, co jej na přechodu srazil opilý řidič

Cestování

Ovlivní koronavirus letní dovolené? Do léta je daleko, uklidňují cestovky

Světem se šířící epidemie koronaviru a její masivní šíření v Itálii a postupné průnik do dalších evropských zemí výrazně ovlivňuje turistický ruch. Jak s tématem pracují cestovní kanceláře?

Ilustrační foto: needpix.com

Mnohé z nich se snaží na svých internetových stránkách aktuálně informovat o situaci v nejpostiženějších destinacích. Větší cestovní kanceláře vyvěsily seznam nejčastějších dotazů a odpovědí na otázky týkající se koronaviru, cestování, karantény a případného storna zájezdu.

Do léta je daleko, uklidňují cestovky

Cestovní kancelář CK Alexandria, která má v kraji pobočky v Ostravě, Opavě a v Havířově, zveřejnila již 4. března příspěvek s názvem „ Vliv koronaviru na letní dovolené“, v němž klienty uklidňuje s nadějí, že se situace ve světě uklidní.

„Věříme, že brzy dojde ke zklidnění situace, šíření nákazy bude zpomalovat a nedojde tak k ovlivnění letní dovolenkové sezony. Doporučujeme tedy nepanikařit a zachovat klid, letní sezona je ještě daleko a nemá smysl nyní předjímat jakékoliv závěry, či jakkoli spekulovat,“ píše v textu a dodává, že dosud nebyl ze strany Ministerstva zahraničí ČR vydán zákaz cestování do cílové oblasti, pokud by k tomu došlo, má zákazník v souladu se zákonem právo na vrácení peněz.

Ministerstvo zahraničí doporučuje necestovat do Itálie

Situace v Itálii však v současné době nikoho neuklidňuje, spíše naopak. Celé oblasti upadají do karantény včetně míst, kam vyráží za zimní dovolenou nebo za poznáním památek tisíce turistů z České republiky. Na stránkách ministerstva zahraničí se však slovo zákaz dosud neobjevilo.

Státní správa se důsledně drží termínu „doporučení“ a to průběžně den za dnem aktualizuje. „MZV ČR upozorňuje cestovatele, že v souvislosti se šířením koronaviru (nově označovaný jako SARS CoV-2, způsobující nemoc COVID-19) zejména v Asii a v posledních dnech i v Evropě dochází k preventivním opatřením, která omezují či narušují vnitrostátní i mezinárodní dopravu v celé řadě zemí, a to na úrovni letecké, ale i silniční a železniční dopravy uvnitř i mezi jednotlivými státy. Nelze vyloučit situace, kdy se občané ČR při cestách do zahraničí, budou muset podrobit karanténním opatřením. Při plánování zahraničních cest je nutné s možností opatření zaváděných v souvislosti s šířením koronaviru počítat,“ uvádí doporučení aktualizované v pondělí 9. března.

Mohu zaplacený zájezd stornovat?

Důležitou otázkou pro turisty, kteří již mají objednaný a zaplacený zájezd do země, která je zasažena koronavirem, je možnost storna jejich pobytu. Podle vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj mohou zákazníci odstoupit podle občanského zákoníku od smlouvy bez zaplacení storno poplatků jen za určitých mimořádných okolností, které mají v místě pobytu nebo bezprostředním okolí vliv na čerpání služeb nebo dopravu.

„Pokud mají zákazníci rezervovaný zájezd do destinace, kde je veřejný život podroben významným omezením (např. jsou uzavřeny turistické atrakce, muzea apod.), budou mít zákazníci dle názoru MMR obvykle právo na bezplatné zrušení zájezdu,“ uvádí v tiskové zprávě ze dne 4. března Ministerstvo pro místní rozvoj.

Nicméně dodává, že závazně může o tom, zda zákazníkovi vznikl na bezplatné zrušení zájezdu nárok, rozhodnout pouze soud.

V podobném duchu mluví také cestovní kanceláře. Na seznamu nejčastější dotazů se k tématu koronaviru vyjadřuje také cestovní kanceláře Fischer. Na dotaz: „Mohu využít bezplatné storno?“ se zákazník dozví podmínky. „Cestovní kancelář je na základě oficiálních informací od příslušných úřadů a aktuálních informací od svých delegátů přímo v místě konání vašeho zájezdu přesvědčena, že zájezd může být zrealizován bez podstatných změn. Pokud se zákazník s ohledem na zprávy v médiích obává vycestovat, má pochopitelně právo se zájezdu nezúčastnit. Obava zákazníka o své zdraví nebo o svou bezpečnost není důvodem k uznání nároku na bezplatné odstoupení od smlouvy o zájezdu,“ píše CK Fischer a doplňuje stanovisko ministerstva pro místní rozvoj s dovětkem. „Nenastane-li situace, kdy klient může využít bezplatného storna, řídí se stornování zájezdu Podmínkami pro cestující.“

Evropská pojišťovna kvůli koronaviru mění pravidla

Strach z nákazy nestačí ani v případě, že si chcete dovolenou pojistit u Evropské pojišťovny pro případ zrušení cesty. Akcionáři Evropské pojišťovny totiž pojistné plnění pro případ storna zájezdu v minulých dnech zpřísnili.

„Klientům, kteří si dosud sjednali pojištění StornoPlus, pojišťovna poskytovala plnění i nad rámec pojistných podmínek. Z rozhodnutí akcionářů a zajistitelů však takto rozšířený výklad plnění nelze dále uplatňovat. Proto ani klientům, kteří sjednají pojištění StornoPlus po 4. 3. 2020, nevznikne nárok na plnění kvůli nedoporučení ministerstva cestovat do určité destinace,“ uvádí ve svém prohlášení pojišťovna.

Pokud se však klient ocitne v místě, kde bude během jeho pobytu vyhlášena karanténa, pojištění mu pomůže. „Automaticky bezplatně prodloužíme pojištění na celou dobu, kterou klient musí strávit v karanténě. Stačí se pouze ozvat naší asistenční službě,“ uvádí ve své zprávě ERV Evropská pojišťovna a dodává, že se rozhodla nucené umístění v karanténě brát jako hospitalizaci v nemocnici.

„Proto klienti, kteří mají sjednáno pojištění obsahující náhradu za nevyužitou dovolenou anebo za pobyt v nemocnici, od nás dostanou kompenzaci za dobu strávenou v karanténě ve výši 1–2 tisíce Kč/den podle typu produktu,“ podává pojišťovna podrobnější informace.

Povinnost postarat se o klienty v nouzi

Ministerstvo pro místní rozvoj ve své tiskové zprávě rovněž řeší rovněž případy, kdy se zákazník cestovní kanceláře dostane v důsledku koronaviru do potíží.

„V případě, že se zákazník v souvislosti s onemocněním nebo ochrannými zdravotními opatřeními ocitne v průběhu zájezdu v nesnázích, je cestovní kancelář povinna mu bezplatně poskytnout pomoc, zejména ho informovat o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, pomoci se zprostředkováním komunikace na dálku a s nalezením náhradního cestovního řešení,“ uvádí ministerstvo a dodává: „Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka, jak bylo dohodnuto ve smlouvě, nese cestovní kancelář ve většině případů náklady na nezbytné ubytování, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka.“

Sledujte aktuální doporučení a informace ministerstev

Vzhledem k mimořádné situaci, která se mění zde dne na den a z hodiny na hodinu, doporučují cestovní kanceláře svým klientům sledovat informace na stránkách Ministerstva zahraničí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Kde najdete odpovědi na nejčastější otázky?

CK Alexandria https://www.alexandria.cz/faq

CK Fischer https://www.fischer.cz/faq

CK Čedok https://www.cedok.cz/novinky/covid-19/

Ministerstvo zahraničí ČR https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/covid-19-%E2%80%93-prava-zakazniku-cestovnich-kancelari https://www.alexandria.cz/faq

ERV Evropská pojišťovna https://www.ervpojistovna.cz/