Nejnovější zprávy: Hyundai otevřel vlastní očkovací centra pro zaměstnance i veřejnost Dobrá zpráva, po přívalových deštích by dnes v Moravskoslezském kraji mělo pršet méně

Společnost

Ostravskou Seniorkou roku je žena, která se snaží, aby senioři neztratili paměť

​Seniorkou roku 2019 se stala dlouholetá předsedkyně krajské organizace Svazu důchodců České republiky, čtyřiasedmdesátiletá Anna Pinterová.

Vítězka Anna Pinterová. Foto: MMO

Ocenění převzala ve čtvrtek 7. listopadu z rukou náměstka primátora Zbyňka Pražáka v budově radnice města. Nejlepším seniorským klubem bylo vyhlášeno Sdružení seniorů Odborového sdružení železničářů Ostrava.

„Tuto již tradiční anketu města vnímám jako poděkování ostravským seniorům za jejich nezdolnou tvůrčí a životní energii a zapojení do života našeho města. Také letošní, již třináctý ročník ankety nabídnul plejádu silných a zajímavých osobností, kterým toto ocenění právem patří,“ řekl náměstek primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Zbyněk Pražák.

Po slavnostním vyhlášení vítězka letošního ročníku Anna Pinterová řekla: „Jsem velmi dojatá a je mi ctí být nositelem titulu Senior roku. Snažím se právě pro seniory na všech možných polích dělat vše, co se dá. Lidé si zaslouží pozornost. Nesmírně důležité je přitom mít kolem sebe dobrý kolektiv, sami neuděláme nikdo nic. A nejvíce mi pomáhá má rodina tím, že mi umožňuje pomáhat druhým. I když si někdy vyčítám, že mám málo času na vnoučata a pravnoučata.“

Třináctý ročník ankety Senior roku 2019 vyhlásilo město Ostrava v září současně s kategorií Klub seniorů roku 2019. Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů mohl zaslat každý, kdo zná ve svém okolí v určité oblasti mimořádně aktivního člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který výrazně přispívá ke zlepšení života společnosti. Do kategorie klubů mohly být nominovány kluby, organizace nebo sdružení zaměřující se na aktivizaci seniorů, které jsou svou činností zajímavé nebo výjimečné.

Medailonky oceněných

Anna Pinterová

*1945, předsedkyně MO Senioři ČR, místopředsedkyně krajské organizace Senioři ČR, organizuje zájezdy, sportovně zábavné dny, vědomostní soutěže, lekce trénování paměti, besedy se zdravotní tématikou, spolupracuje se středními školami i gymnázii při předávání zkušeností mezi seniory a mládeží, pomáhá organizovat zájezdy dětí a seniorů do přírody. Anna Pinterová aktivně působí v seniorském čtvrtletníku Zpravodaj.

Jaromír Horák

*1941, dlouholetý sportovec a organizátor mnoha běžeckých akcí, mezi které patří například Porubský čtvrtmaraton s mezinárodní účastí, Běh osvobození, dálkové běhy Ostrava - Drážďany nebo Ostrava – Dukla. Známý je také ze Štěpánských běhů Porubou nebo Pochodů za zdravím.

Jan Machálek

*1939, autor knihy s názvem Lékař vzpomíná, baví…i když zrovna slunce nesvítí, kterou napsal pro své spoluobyvatele Domova pro seniory Kamenec. Píše v ní o vítězství, které znamená prožitý život

protkaný radostí i bolestí. Je krajským odborníkem na imunologii a alergologii, vyučoval na zdravotnické škole i na lékařské a pedagogické fakultě.

Milan Linhart

*1954, promovaný kunsthistorik působil jako kurátor výstav. Aktivně a bezplatně pracuje ve prospěch zdravotně postižených, zejména v organizacích pro nevidomé a slabozraké. Vede oddíl zrakově postižených turistů a publikuje své články a kresby v periodikách zdravotně handicapovaných. Spolupracuje s časopisem Vozka.

Ludmila Janoušková

*1946, aktivní seniorka – navštěvuje univerzity třetího věku na Filosofické fakultě OU a také virtuální univerzitu třetího věku při VŠB. Je členkou Klubu regionální historie. Nebojí se moderních technologií, má svůj facebookový profil a založila si i blog Lidujan s téměř tisícovkou sledujících fanoušků.

Karel Sýkora

*1946, ředitel a kantor na zvláštních školách, lektor Ostravské univerzity přednášející speciální pedagogiku a psychopedii. Zúčastnil se jako reprezentant lyžařské expedice Balkán 71 a byl úspěšným cykloturistou. Aktivní člen proskovického Sokola a Českého svazu bojovníků za svobodu Ostrava. Spoluzakladatel oddílu turistiky, volejbalu, tenisu, stolního tenisu a velocipedistů ve Staré Bělé a Proskovicích.

Vítězným Klubem seniorů 2019 se stalo Sdružení seniorů Odborového sdružení železničářů Ostrava.

Založeno bylo v roce 1990, k dnešnímu dni má 220 aktivních členů, každoročně připravuje až 35 různých akcí a zájezdů. Účastní se také akcí, pořádaných Krajskou radou seniorů v Ostravě, spolupracuje s Koordinačním centrem seniorů Ostrava. Sdružení je nositelem Čestného uznání za příkladnou činnost Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje.

Přehled vítězů ankety Senior roku města Ostravy: MUDr. Blanka Malá (2007), JUDr. Eva Teicherová (2008), Mgr. Jaroslav Král (2009), Luděk Eliáš (2010), Ing. Lubomír Pásek (2011), prof. Jan Hališka (2012), Věra Heroldová (2013), Hana Papežová-Kolářová (2014), MUDr. Rajko Doleček (2015), Ing. Milan Weber (2016), Lenka Kocierzová (2017), Česlav Pietoň (2018), Anna Pinterová (2019).

Přehled vítězů kategorie Klub seniorů:

Občanské sdružení Společnost senior (2015), Klub seniorů Nová Bělá (2016), Klub seniorů Ostrava-Plesná (2017), Klub seniorů DK Akord (2018), Sdružení seniorů OSŽ (2019).