Nejnovější zprávy: Poruba vyhrála ve Zlíně i Jihlavě, ve středu přivítá druhý Vsetín Range Rover. Long live the king!

Společnost

Ostravská zoo má mláďata největší evropské sovy

Ve voliéře výrů velkých je k vidění celkem šest sov – tři dospělí jedinci, jedno mládě z loňského roku a dvě letošní mláďata.

Foto: Petr Vrána

Ta mají ještě prachové peří, takže jsou od starších obyvatel voliéry dobře rozeznatelná. Největší sova Evropy a jedna z největších sov světa se v Zoo Ostrava v posledních letech rozmnožuje pravidelně.

Výři velcí obývají v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava voliéru nad výběhem Čitván. Aktuálně ji obývá šest jedinců – dospělý samec, rodičovský pár, jejich loňské mládě (samice) a dvě letošní, která se vylíhla 23. a 25. dubna. Mláďata jsou porostlá prachovým peřím a zcela odkázána na péči rodičů.

Rodiče se o své potomky příkladně starají a ti postupně dorůstají do velikosti dospělých jedinců. Veterinární kontrola, která proběhla v polovině června, potvrdila, že se jedná o samce a samici.

Ostravská zoo chová výry velké od roku 1971, první mláďata zde byla odchována v 80. letech 20. století. Chov výrů velkých pak pokračoval bez odchovů. Další mláďata byla odchovaná až v roce 2017. Od tohoto roku se výrům podařilo odchovat jedenáct mláďat, včetně těch letošních.