Společnost
14/12/2020 Jaroslav Baďura

Ostrava vybrala vítěze v soutěži o památník veteránům. Pohyblivé kruhy budou v noci svítit

​Ve výtvarně-architektonické soutěži na památník veteránů, kterou město vyhlásilo letos v březnu, zvítězila sochařka Pavla Sceránková.

Výsledky dvoufázové soutěže v souladu s doporučením poroty schválili ostravští radní. Město začne s autorkou vítězného návrhu jednat o jeho realizaci bezprostředně po formálním ukončení soutěže, pravděpodobně v lednu.

Památník by měl být za příznivých podmínek hotov v říjnu příštího roku, aby mohl být odhalen ke dni veteránů, který připadá na 11. listopad.

„Vítězný návrh Pavly Sceránkové nejlépe z předložených návrhů naplnil zadání soutěže. Je realistický, obsažný, a přitom příjemně lehký. Působí dynamicky a nadčasově. Po obsahové stránce nakládá s faktickými odkazy, jako jsou citace veteránských vzpomínek, a současně s geometrickými motivy, které nepůsobí pejorativně symbolicky či zbytečně militantně. Tvar pohybujících se kruhů by mohl mít nejsilnější účinek zejména po setmění, kdy se text v okruží rozsvítí. Silný symbolický obsah by mohla nabídnout také vztyčená pozice kruhů nad hlavami účastníků pietního aktu,“ řekla k vítěznému návrhu náměstkyně Zuzana Bajgarová, která byla členkou poroty.

Vítězka soutěže, čtyřicetiletá výtvarná umělkyně Pavla Sceránková, je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, studovala také na výtvarných univerzitách v Maďarsku, Německu, Kanadě a Skotsku. Vytváří sochařské objekty s minimalistickou čistotou a citlivým vztahem k danému místu.

Zájem o účast v soutěži byl značný, zasláním svých portfolií se do ní hlásilo sedmnáct autorů. Porota nakonec vybírala z osmi jednotlivců a týmů, přičemž čtyři město oslovilo napřímo. V druhém kole soutěže zůstali čtyři. Porota hodnotila jejich soutěžní návrhy z hlediska komplexní, ideově i výtvarně-architektonické kvality, a také umístění v parku, který je významným krajinným prvkem.

Zajímala se také o hospodárnost a ekonomickou přiměřenost zvoleného řešení, trvanlivost a odolnost s přihlédnutím k tomu, že by dílo mělo být vystaveno klimatu i obecnému užívání. Porotu s odborníky, zástupci města i Moravskoslezského kraje vedl umělec a pedagog Petr Dub.

„Jménem poroty bych chtěl především poděkovat všem účastnicím a účastníkům soutěže za jejich participaci. Uskutečněná jednání a navazující hodnocení předložených návrhů potvrdila, že zadání bylo skutečně nelehké. Nyní porota s nadějí očekává památník vyrovnávající se nejen s tradicí pomníkového sochařství, ale i dílo s přesahy natolik komplikovaného tématu, jakým je válečné veteránství. Vítězný návrh podobný potenciál nabízí a může se stát nejen nově definovaným bodem ostravského veřejného prostoru,“ uvedl předseda poroty Petr Dub.

Tři samostatné konstrukční prvky památníku jsou navrhovány převážně z duralu, dráhy objektů mají být žulové. Užití aretačního kloubu by umožnilo jejich pohyblivost. Navrhované materiály by měly zajistit požadovanou trvanlivost a odolnost.

Autentické plastiky by svým umístěním umožnily pořádání důstojných oslav v rámci veteránských akcí a státních svátků, ale současně by nezasahovaly do běžného denního života parku. Tři objekty jsou navrženy v zajímavé vazbě jak mezi sebou, tak vůči celkovému měřítku parku.

Vznik památníku pomohl iniciovat také plukovník Jaroslav Hrabec, bývalý ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava, v současnosti zástupce vojenského velitelství teritoria v Táboře, a také osobnost Moravskoslezského kraje v roce 2019, který byl rovněž členem poroty.

„Památník bude připomínat české, respektive československé veteránství jako celek a jeho nositele napříč generacemi, tedy legionáře – vojáky stojící u zrodu České republiky, druhoválečné veterány – československé vojáky a odbojáře bojující na frontách II. světové války a působící v domácím i zahraničním odboji, i novodobé veterány – příslušníky Armády ČR, kteří se účastní zahraničních misí. Vybraný návrh památníku považuji za dobrou volbu, protože nejen naplňuje základní myšlenku, tedy propojení všech tří etap našich veteránských tradic, ale svým provedením je i nadčasový a věřím, že proto bude blízký dnešním i budoucím vojákům – veteránům," dodal plukovník Jaroslav Hrabec.

Pietní místo v parku Čs. letců v Moravské Ostravě bude důstojně připomínat všechny veterány, kteří nasazovali, nasazují a budou nasazovat své životy v boji za svobodu a demokracii, bude prokazovat respekt k jejich práci, při které často riskují své zdraví a životy.

Bude určen všem padlým vojákům, jimž jsou nyní věnovány jiné památníky a pamětní desky v jednotlivých městech, obvodech a obcích, ale současně i novodobým veteránům, kteří v posledních dekádách plní a budou plnit své úkoly na zahraničních misích. Náklady na zhotovení díla nepřekročí částku 3,5 milionu korun.

Park, ve kterém bude památník umístěn, je osázen převážně vzrostlou zelení, okolní zástavbu tvoří obytné a administrativní bloky. Hojně ho využívají zejména místní rezidenti. V roce 2018 prošel rekonstrukcí a loni byl doplněn novým mobiliářem.

Sdílejte článek