Společnost
15/11/2022 Petr Sobol

Ostrava má další školní knihovny. Zajímavou novinkou je Knihoul

Ostrava pokračuje v podpoře rozvíjení čtenářské gramotnosti dětí. I v letošním roce vznikly ve školách nové knihovny, díky dotacím města mohly školy financovat pozice školních knihovníků, nakoupit knihy, uskutečnit čtenářské dílny, besedy i další aktivity v rámci čtenářství.

Ostrava v rámci vzdělávacích aktivit zaměřených na knihovny podpořila 17 škol částkou přesahující jeden milion korun, jednotlivé projekty byly podpořeny částkami od 40 tisíc do 120 tisíc korun. Zbrusu novou knihovnu mohou využívat žáci Základní školy Krestova v Ostravě-Hrabůvce a Základní školy Dvorského v Ostravě-Bělském Lese.

„Čtenářská gramotnost dětí je klíčová, město dlouhodobě podporuje aktivity, které děti přivedou ke knihám a čtení. Realizovali jsme pilotní projekt podpory školních knihoven, zajistili jsme dotační podporu knihovníků na vybraných školách, jejich vzdělávání, zřídili jsme pozici metodika školních knihovníků a nyní podpora školních knihoven pokračuje v rámci programu rozvoje kvality školství. Školní knihovník rozvíjí všechny oblasti čtenářské gramotnosti, mediální gramotnost, kritické myšlení, vede děti k práci s knihou i internetem, orientaci v literatuře i dalších médiích. Jeho činnost je vskutku pestrá, od příprav vzdělávacích programů pro žáky k pomoci pedagogům při jejich práci,“ uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Díky podpoře města mohla vzniknout nová školní knihovna v Základní škole Krestova v Ostravě-Hrabůvce, která vítá i děti z mateřských škol Mjr. Nováka a I. Herrmanna. Kromě možnosti zapůjčení knih žákům však škola zajišťuje celé spektrum aktivit, vedoucích k lásce ke čtení. Ve školní knihovně se koná projekt Malí a velcí kamarádi, žáci devátých tříd čtou vlastnoručně vytvořené knihy prvňáčkům. V knihovně se chystají také na výrobu obřích knih, deváťáci píší pohádky pro nejmenší, které sami též ilustrují.

Další aktivity i plány přibližuje ředitelka školy Věra Rymiecová: „Pořádat budeme několik workshopů z projektu Mezigenerační učení, kdy budeme spolupracovat se seniory v projektu Společné čtení – senioři budou číst dětem a děti jim. Školní knihovna bude žákům sloužit i jako informační centrum, kde mohou hledat důležité informace na několika noteboocích. V knihovně žáci a děti najdou glóbusy s kouzelnou tužkou, dále glóbusy, které mluví různými jazyky a spolupracují s iPady. Chybět nebudou ani nejrůznější společenské hry. Škola vydává také školní časopis a organizuje workshopy pro tvůrčí psaní jako je Vesmírná pošta apod. Rozvoj čtenářské gramotnosti a organizování aktivit spojených s četbou a literární tvorbou ve školní knihovně se stává běžnou součástí našeho vzdělávacího systému.“

Pro knížky do své školní knihovny již míří také žáci Základní školy Dvorského v Ostravě-Bělském Lese. Knihovna vznikla z bývalé čítárny, díky financím města byl prostor knihovny celkově dovybaven nábytkem i zútulněn, současně mohly být pořízeny další, nové knihy. Děti tak mohou vybírat z více jak 1 300 titulů. Žáci mají zájem hlavně o pohádky, komiksy a strašidelné příběhy. „Velmi si vážíme podpory města, toho, že magistrát nezapomíná ani na čtenářství dětí či na rozvoj školství dalším vzděláváním pedagogů," řekl ředitel školy Miloš Kosík. Knihovnu navštěvují žáci, kromě doby vyhrazené pro půjčování knih, také v hodinách literární výchovy a odpoledne je využívána dětmi v rámci čtenářského klubu školní družiny. Slavnostní otevření knihovny se uskutečnilo na počátku září, pro děti byl připraven pestrý program k podpoře čtení. I v této škole jsou realizovány další aktivity rozvíjející čtenářskou gramotnost, namátkou lze uvést zapojení do projektu Celé Česko čte dětem.

Za pohádkami v knížkách však mohou vyrazit také děti z ostravské Mateřské školy Lechowiczova. Školní zahradu zdobí od října nový Knihoul. Netradiční knihobudka byla financována dotací k podpoře vzdělávání a talentmanagementu. Pokud si čtenáři knihu ponechají, nahradí ji jinou. Knihoul byl doplněn i o lavičky a stoly, aby se v letním období mohl stát i místem, ke společnému setkávání, lákavému posezení nad knihou dětí a rodičů. Navíc bude čtenářský kout sloužit setkávání klubu Kolibřík, dětí projevujících zvýšený zájem o aktivity v rámci předčtenářské gramotnosti.

Sdílejte článek