Společnost
07/04/2024 Petr Sobol

Ostrava chce zachránit památkově chráněnou sýpku ve Svinově

Foto: Jiří Zerzoň

Ostrava chce zachránit památkově chráněnou historickou sýpku, která aktuálně chátrá a dobou svého vzniku patří k nejstarším dochovaným stavbám ve městě.

Svinovská sýpka sestává ze dvou objektů, budovy samotné sýpky, která je kulturní památkou, a dále pak je k východnímu průčelí sýpky připojen novější, dříve obytný dům. Zmíněné objekty chátrají, v průběhu zimy navíc došlo k poškození střechy vlivem tíhy napadeného sněhu, vedení města proto jednalo s vlastníky objektů, kterým se nedařilo zajistit opravu památky. Návrh odkupu objektů s bezprostředně přiléhajícími pozemky nejprve projednala rada města, načež jej schválili zastupitelé na svém březnovém zasedání.

„Snažíme se nalézt způsob, jakým aktuálně chátrající historickou památku zachránit. Po nabytí nemovitosti předpokládáme vyhlášení architektonické soutěže na projekt rekonstrukce objektů, během níž bude také blíže upřesněno příští využití. Obnovená památka pak může v budoucnu nabídnout společensko-kulturní zázemí ve Svinově, které absentuje. Nicméně může mít také další uplatnění, například při vzdělávání či různých informačních aktivitách, možností je celá řada. Teď nám jde skutečně o to zachránit významný i cenný doklad předindustriální minulosti nejen Svinova v hodině dvanácté, neboť stav samotné sýpky je velmi neuspokojivý," přiblížil primátor města Jan Dohnal.

Stejně tak se městu v předchozích letech podařilo zachránit památkově chráněná bývalá městská jatka, která byla zpřístupněna veřejnosti po obnově v roce 2022 a aktuálně se projekt přestavby probojoval dokonce do užšího nominačního výběru Ceny Evropské unie za současnou architekturu – Ceny Miese van der Rohe, což se žádné české stavbě v minulosti nepodařilo. V tomto týdnu byla zájemcům zpřístupněna i památkově chráněná Grossmannova vila, kterou Ostrava rovněž zachránila před zkázou,“ dodal Dohnal.

Sdílejte článek