Nejnovější zprávy: Dva kamiony se srazily u Jablunkova, třetí spadl z návěsu Orel skalní s potomkem ve volné přírodě. Další vzácný důkaz návratu dravců!

Regiony

Obchvat Karviné za miliardu pokračuje, za dva roky bude hotov

​Obchvat Karviné v délce 2 975 metrů uleví občanům prostřednictvím odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu statutárního města.

Foto: ŘSD

"Po předpokládaném zprovoznění zhruba za dva roky dojde rovněž k úbytku hluku a exhalací, naopak se zvýší plynulost automobilové dopravy na silnici I/67," uvedl za ŘSD Miroslav Mazal.

"Během posledních týdnů stavba pokračovala díky příznivému počasí. V celé trase navržené silnice proběhla pokládka geotextílie a sanační vrstvy," popsal průběh stavby Mazal.

Zároveň lokálně docházelo k tvorbě vertikálních odvodňovacích drénů vhodných za účelem vysušení podloží. Stavební práce postupují také na konci plánované přeložky silnice I/67, kde zhotovitel zahájil realizaci násypu do jezera.

Kompletně je již dokončena přeložka plynového vedení v hlavní trase. Práce se nezastavily ani v procesu tvorby realizační dokumentace stavby a odborníci se rovněž připravují na vybudování mostu přes řeku Olši.

"Předpokládaná cena kompletní stavby byla cca 1,1 miliardy korun, reálný účet dle smlouvy vyjde přibližně na 899 milionů Kč. Obě sumy jsou počítány bez DPH a výsledná částka bude spolufinancována z fondů EU," dodal Miroslav Mazal.