Nejnovější zprávy: Muž v dresu Baníku napadl během duelu se Spartou strážného. Poznáte ho? Autotest: Toyota Hilux. Pracovník roku.

Společnost

Nová studie potvrdila pozitivní protilátky u očkovaných seniorů

U lidí, kteří nemoc prodělali, byla protilátková a buněčná imunitní odpověď silnější.

Studie potvrdila pozitivní protilátky u očkovaných seniorů. Ilustrační foto: Vladimír Pryček

Testování na protilátky, které provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve vybraných domovech pro seniory v Moravskoslezském kraji, ukázalo, že téměř všechny naočkované osoby mají neutralizační protilátky proti SARS-CoV-2.

V polovině září provedl ostravský Zdravotní ústav ve spolupráci s kolegy z Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji odběry vzorků krve 165 osob starších pětašedesáti let (v průměru 82 let) ve třech domovech pro seniory v Moravskoslezském kraji. Všechny osoby zapojené do studie v těchto zařízeních pobývaly minimálně od začátku roku, v letošním prvním kvartálu podstoupily očkování dvěma dávkami vakcíny Moderna a více než třetina klientů onemocnění Covid-19 na přelomu roku prodělala.

Vyšetření protilátek třídy IgG metodou ELISA a metodou virusneutralizačního testu (VNT) odhalilo pozitivní protilátky u 97 procent testovaných osob. Jeden člověk vykazoval protilátky hraniční a čtyři další negativní. Pozitivní hodnoty IgG proti N proteinu, které signalizují prodělané onemocnění Covid-19, byly zjištěny u 61 osob (37 procent), z nichž u 29 nebylo toto onemocnění evidováno, pravděpodobně tedy proběhlo bezpříznakově)

Přibližně 58 procent sledovaných klientů tak onemocnění Covid-19 prodělalo a u žádného ze sledovaných seniorů nebylo dosud zaznamenáno onemocnění Covid-19 v období po vakcinaci. U klientů, kteří onemocnění prodělali a zároveň byli očkovaní, byly hodnoty IgG i virusneutralizačního testu statisticky významně vyšší oproti těm, kteří byli pouze naočkovaní a Covid-19 neprodělali.

Pozitivní buněčná imunita byla zjištěna u 83 procent seniorů v daných zařízeních, negativní nebo hraniční hodnoty pak vykazovaly především osoby, které onemocnění Covid-19 neprodělaly. Na projektu se vedle Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě podíleli i lidé ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity