Nejnovější zprávy: Legenda brazilské hudby poprvé v Česku. Gilberto Gil vystoupí na Colours of Ostrava Lidé v kraji chtějí řešit klima. Průzkum však ukázal, že neví, co mají dělat

Společnost

Nová Ostrava? Centrum a Dolní Vítkovice propojí bulvár s tramvají, vzniknou tisíce nových bytů

​Nová městská čtvrť pro až dvanáct tisíc lidí s přírodním parkem, přímou stezkou na nábřeží řeky Ostravice a s novou městskou třídou má pohodlně propojit centrum Ostravy s oblastí Dolními Vítkovicemi.

Ilustrační foto: pixabay.com

Čtvrť bude dlouhodobě vznikat a růst na místě dnešního takzvaného brownfieldu, kterému se říká Pod Žofinkou - podle huti, která tu před mnoha lety vyráběla železo.

Vizi tohoto ambiciózního projektu na pomezí lokalit Nová Karolina a Dolní oblast Vítkovic včera představili zástupci města s primátorem Tomášem Macurou, soukromí vlastníci území Pod Žofinkou, a zpracovatelé vize, významní čeští architekti Roman Koucký a Tomáš Ctibor. Právě tito architekti vypracovali a představili takzvanou koncepční urbanistickou studii na využití pro Ostravu tohoto strategického území. Vše se odehrálo v Gongu v Dolních Vítkovicích, kde se sešlo několik stovek obyvatel Ostravy, včetně řady místních politiků.

Pleskot překvapil parkovým městem v Dolní oblasti Vítkovic

To však nebylo vše. Překvapením večera pro mnohé bylo, že jeden z nejlepších českých architektů Josef Pleskot představil v Gongu poprvé vizi dalšího rozvoje Dolní oblasti Vítkovice na zastavění plochy zhruba dvaceti dalších hektarů. Měl by zde vzniknout projekt ve smyslu Město-Park v duchu jakéhosi prostorového zeleného města se spoustou rozmanitých bytů. Část bytů by měla mít i charakter „rozptýleného hotelu“, který nabízí krátkodobé bydlení různého druhu.

„Naprosto jedinečné a specifické území přímo sousedící s národní kulturní památkou DOV si zaslouží, aby bylo vyřešeno originálně. Parkové město může nabídnout až 1 600 různých bytů pro více než čtyři tisíce obyvatel, a také mnoho čtverečních metrů pro služby a občanskou vybavenost,“ řekl Josef Pleskot, který tak vlastně s podnikatelem Janem Světlíkem nabízí druhý projekt bydlení, který by měl vzniknout poblíž brownfieldu Pod Žofinkou a navazuje na něj.

Území Pod Žofinkou je spícím pokladem Ostravy

Území Pod Žofinkou je orámované ze dvou stran kolejemi, ze třetí strany pak řekou Ostravicí. Dnes je to uzavřený areál, pěšky je tak možné území obejít pouze kolem nádraží Ostrava – Střed, autem pak přes ulici Místeckou. Toto území je pro Ostravany „neviditelné“ a je těžko přístupné.

Návrh nové čtvrti v něm pracuje s postupným vznikem čtyř přímých spojení do tohoto brownfieldu. Architekti navrhli několik variant hustoty zastavění území, k realizaci je doporučen scénář optimální, který předpokládá koncentraci až dvanácti tisíc nových potenciálních obyvatel a uživatelů tohoto území, z toho až 7 600 by na území trvale bydlelo.

„Území Pod Žofinkou je spícím pokladem Ostravy. Mělo by propojit dva klíčové fenomény Ostravy – její centrum a Dolní Vítkovice. Území se může stát architektonickým vyvrcholením nové části centra města. Klíčové je propojení rovnou a širokou městskou třídou s tramvají,“ řekl architekt Roman Koucký.

Dlouhý obloukový dům, aleje, spousta bytů či malý mrakodrap?

Architekt, urbanista a profesor Roman Koucký, autor Mariánského mostu v Ústí nad Labem či Trojského mostu v Praze, představil divákům dominanty studie, kterými jsou dlouhý obloukový dům, poté různé další druhy domů, ale i možné vyšší domy, z nichž jeden má možná až charakter mrakodrapu. Ve vyšších domech by měly vzniknout administrativní prostory, protože se v území musí i pracovat, jinak by zde mělo vzniknout co nejvíce bytů. Vše je však zatím v podobě vize.

Roman Koucký také připomněl, že toto území má dva výškové body, z nichž je nejvyšší místo s kótou 220 metrů nejvyšším místem centra Ostravy, je dokonce o několik metrů vyšší než Slezskoostravský hrad. Studie počítá se vznikem většího parku, možná i s vodním prvkem. Ve městě by měla vzniknout i velká městská třída s třířadou alejí, kterou povede tramvajová trať a budou mezi nimi jezdit auta. Tvůrci navrhli i zelená prostranství ve smyslu zeleného města, navrhují i charakter arboreta.

Centrum Ostravy s Vítkovicemi by měl spojit nový bulvár s tramvají

Primátor města Ostravy Tomáš Macura v Gongu řekl, že brownfield Pod Žofinkou na pomezí lokalit Karolina a Dolní Vítkovice má velikost 18,78 hektaru a patří mezi strategické rozvojové zóny města. „Celé zájmové území pak má necelých 100 hektarů. Je proto zásadní, že jsme nalezli základní shodu s privátními vlastníky i klíčovými aktéry jak na principech území, tak snad i na postupu prací. V nejbližší době předložíme zastupitelstvu města návrh memoranda o spolupráci a zahájíme návazné přípravné práce,“ řekl primátor Ostravy.

Náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová řekla, že vize architektů navrhuje propojit centrum Ostravy s Vítkovicemi městským bulvárem, přes kilometr a půl dlouhou městskou třídu obsahující i tramvajovou trať, která by měla vést přímo ze Smetanova náměstí do Vítkovic. Studie tak zasahuje významně širší území, než je nyní zpracováno v rámci lokality Pod Žofinkou.

„Následujícím krokem města proto bude prověření návrhu v celém dotčeném území, především v zastavěné části města, od Černé louky, které aktuálně zpracovává MAPPA, po Trojhalí a zároveň příprava podkladů pro nutnou změnu územního plánu,“ upřesnila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Nová městská třída spojí části Ostravy

O tom, jak široké území koncept města ovlivňuje, hovořil na debatě Ondřej Vysloužil, ředitel městského ateliéru MAPPA. Z pohledu celého města je klíčové propojení centra Moravské Ostravy s Dolní oblastí Vítkovice skrze lokality, které jsou v různém stavu realizace. Pokud se Ostrava má v těchto místech rozvíjet, potřebuje, aby byly propojeny a sjednoceny městskou třídou, která území pomyslně otevře a vtiskne mu novou identitu. V budoucnu by v území mohlo bydlet až 24 tisíc lidí.

Jednou z důležitých částí je území Černé louky, kde se už nyní podnikají kroky k tomu, aby zde mohl vzniknout park u řeky Ostravice s prstencem nových budov. Ateliér MAPPA začal pro Černou louku zpracovávat územní studii, její koncept bude veřejnosti představen v létě, dokončení se odhaduje do konce roku.

Celé rozvojové území může vytvořit růstovou zónu historického centra, jehož struktura a kapacity byly založeny v 19. století, a vytvořit fungující a uživatelsky komfortní kompaktní urbánní strukturu i s navazujícími lokalitami. V území se nachází výrazná příležitost založit Ostravu 21. století a velmi těsně ji propojit s historickým městem a pomoci jeho „znovuzrození“.

Kdy by záměr zastavění území Pod Žofinkou mohl začít vznikat?

Obě představené vize, první na bytovou zástavbu oblasti pod Žofinkou a druhý na zastavění dnes „festivalových“ prostor Dolní oblasti Vítkovic jsou dlouhodobými vizemi a perspektivou Ostravy.

Práce na základních projektových podkladech pro definici zástavby v celém území a změnu územního plánu zaberou zhruba jeden a půl roku. První faktické realizace k propojení území by mohly být realizovány do pěti let. Také brownfield Pod Žofinkou nyní prochází sanací, která bude podle předpokladů dokončena v roce 2031.