Společnost
07/11/2022 Petr Sobol

Nejen onkologičtí pacienti Fakultní nemocnice Ostrava dostali novou Lavičku naděje

Nejen onkologičtí pacienti teď mohou v blízkosti pavilonu Kliniky onkologické a Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava využívat Lavičku naděje.

Vedení nemocnice lavičku nechalo vyrobit a instalovat na popud zakladatelky pacientské organizace Jelimán a autorky projektu „Sad nadějí“ Věry Finy.

Spisovatelka a výtvarnice Věra Fina založila pacientskou organizaci Jelimán na základě vlastních zkušeností po těžkém onkologickém onemocnění. Svými projekty podporuje onkologické pacienty v léčbě i po jejím ukončení. Ostravská fakultní nemocnice je druhým zdravotnickým zařízením, kde se dřevěný artefakt z dílny uměleckého řezbáře Radka Zdražila stane součástí nemocničního areálu. Dominujícím prvkem lavičky jsou holubice, symbol naděje. „Reakce od pacientů i široké veřejnosti na Lavičku naděje ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové jsou víc než krásné. Tato symbolika lidem dává nejen sílu, načerpání sil, odpočinek, zamyšlení, smysl, naději, které se mohou doslova dotknout. Opřít se o ní. Vznikají zde i přátelství. Lidé se na Lavičce naděje i vzájemně fotí, povídají si. Tato symbolika stmeluje,“ uvedla autorka myšlenky.

U slavnostního odhalení dřevěného „prvku naděje“ byl také ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant. „Každá aktivita, podporující špičkovou medicínu, kterou našim pacientům poskytujeme, má rozhodně naši plnou podporu. Naděje a víra v uzdravení hraje v léčbě velmi důležitou roli.“

Slova ředitele v rámci slavnostního odhalení lavičky podpořil také Jakub Cvek, přednosta Kliniky onkologické FN Ostrava, kde se ročně starají o 2 000 nových pacientů, evidují 35 000 ambulantních návštěv, 1 800 hospitalizací a na CyberKnife podstoupí léčbu 650 pacientů. „Denně naši kliniku navštíví okolo 300 pacientů a jejich rodinných příslušníků. Věřím, že se lavička stane jakýmsi symbolickým místem naděje pro všechny, kteří mají s onkologickým onemocněním osobní nebo příbuzenskou zkušenost.“

Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava Ondřej Šimetka byl první, na koho se obrátila paní Fina s nabídkou zapojení se do projektu, a který instalaci symbolického prvku naděje významně podpořil: „Aktivity paní Věry Finy jsou obdivuhodné. A to nejenom směrem k pacientům a jejich blízkým, ale také v oblasti legislativy.“

Sdílejte článek