Nejnovější zprávy: Frenštát si připomene 30 let od začátku odsunu ruských vojáků z města Izraelský hudebník a držitel Grammy Oran Etkin vystoupí v Ostravě

Proměny kraje

Motivujeme lidi, aby třídili, říká starostka Fulneku, který získal odpadového Oskara

​Fulnek se může pyšnit titulem Odpadový Oskar v kategorii mezi městy s více než pěti tisíci obyvateli.

Starostka Fulneku Radka Krištofová (druhá zleva). Foto: Jan Smekal

Jedná se o soutěž, kterou už pátým rokem pořádá společnost Arnika a jejím účelem je vyzdvihnout obce a města, která produkují nejméně směsného komunálního odpadu.

Fulnek si v pátém ročníku této soutěži připsal prvenství nejen v Moravskoslezském kraji, ale v celé České republice.

„Tyto akce jsou pomyslnou třešničkou na dortu, protože životní prostředí a odpadové hospodářství je velice důležité v dnešní době. Pokud se obec v takové soutěži umístí na předních místech, tak je to takové potěšení pro starostu, zaměstnance, ale je to i ocenění pro občany, protože ti na tom mají hlavní zásluhu. Oni jsou ti, kdo třídí, snižují směsný komunální odpad,“ uvedla Radka Krištofová, starostka Fulneku.

„Konkrétně u nás ve Fulneku využívají kompostéru i sběrného dvora. Touto cestou by měly jít všechny obce. Na vyhlášení jsem viděla několik kolegů z okresu, takže určitě nejsme jediní, kdo si počíná tak dobře v otázce odpadového hospodářství na Novojičínsku. Jsme součástí společnosti Asompo, kde je 45 měst a obcí okresu Nový Jičín a myslím si, že i tím, že si předáváme zkušenosti, dosahujeme takových výborných výsledků v okrese, v kraji a v republice,“ pokračovala.

A čím si starostka vysvětluje, že právě obyvatelé Fulneku vyprodukovali nejméně směsného komunálního odpadu v kategorii měst nad pět tisíc obyvatel?

„Nemáme totiž poplatek na hlavu, ale za službu. Lidé si tedy vyberou četnost svozu, velikost kontejneru nebo popelnice a za to platí. To je podle mého názoru velice motivuje k tomu, aby třídili odpad. Taková je naše zkušenost ve Fulneku. Rozhodně bych takový způsob doporučila i ostatním,“ poznamenala Krištofová.

„Navíc se snažíme pomocí různých enviromentálních projektů vzdělávat i děti na školách, pokud jde o problematiku odpadového hospodářství a životního prostředí,“ dodala.

Ocenění předali starostům jednotlivých měst a obcí hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a jeho náměstkyně pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

„Pozitivní motivace v tomto ohledu je nesmírně důležitá. Právě ocenění nejlepších je něco, co jim může ukázat cestu, jak se tomu věnovat, nechat se motivovat ostatními, takže jsem rád, že můžeme pomoci takové akci,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

„Jsem rád, že můžeme pomoci i cestou dotačních programů, starostům, aby si udělali analýzy, jak s odpadem nakládat, protože to není nic jednoduchého. Ať je to otázka technologií nebo financí. Příklady táhnou, a proto se tomu věnujeme.“

Podle Jarmily Uvírové je důležité neustále se zabývat tematikou životního prostředí. „V tomto případě všichni vidíme, jak je důležité snižovat směsný komunální odpad a toho můžeme dosáhnout jedině tím, že budeme třídit využitelné složky,“ poznamenala náměstkyně.

Vyprodukovaný směsný komunální odpad odráží aktuální situaci v kraji

Smyslem soutěže Odpadový Oskar je představit obce, které produkují méně než 150 kilogramů směsného komunálního odpadu na obyvatele a rok a zpropagovat opatření, která se osvědčila v praxi při snižování právě směsného komunálního odpadu, který by jinak skončil na skládce nebo ve spalovnách.

„Odpadového Oskara udělujeme letos už popáté. Moravskoslezský kraj je letos prvním krajem, kde toto ocenění udělujeme. Můžeme prozradit, že město Fulnek bylo v kategorii nad pět tisíc obyvatel nejlepší nejen v rámci kraje, ale v rámci celé České republiky,“ popsal Jiří Kaňa z pořádající společnosti Arnika

„Hodnoty vyprodukovaného směsného komunálního odpadu se každý rok mění a odráží aktuální situaci v kraji. Někdy může dojít například k tomu, že když bylo sucho, bylo méně bioodpadů. A tím pádem se snižovaly hodnoty, které sledujeme v rámci soutěže. Když bychom to vzali všeobecně, můžeme říct, že hodnoty se v obcích postupně snižují. Obce se rády nechávají inspirovat různými opatřeními, protože každá obec je velice specifická,“ podotkl Kaňa.

„Někde se produkuje spousta bioodpadu, především na venkově. Ve městech je to zase více směsného komunálního odpadu, více plastů, skla atd. Snažíme se představovat taková opatření, která pomáhají lépe třídit, ale také předcházet vzniku odpadu a jakým způsobem s odpadem dál pracovat. Jsou to různé finanční pobídky, finanční motivace, rozmístění nádob, aby byly co nejblíže, aby jich bylo dostatek, a různé další modifikace těchto věcí,“ přiblížil.

Vzhledem k tomu, že Arnika každoročně pořádá Odpadové Oskary a uvádí správné příklady z praxe, tak se na ni starostové a zastupitelstva obracejí s prosbou o pomoc.

„Loni jsme měli kupříkladu seminář pod záštitou senátorky Renaty Chmelové, kdy jsme přímo v Senátu předávali jednotlivé Oskary, ale kromě toho uváděli správné příklady z praxe z jednotlivých obcí. Tenkrát jsme se snažili zprostředkovat kontakty na jednotlivé starosty, kteří si potom mohli vyměňovat zkušenosti mezi sebou,“ řekl Kaňa.

Při vyhlašování výsledků pak Milan Havel, který je odborníkem na odpadové hospodářství, upozornil na to, že v Česku v posledních pěti letech stagnuje produkce směsného komunálního odpadu.

„Starostové a jednotlivé obce potřebují nový impuls k tomu, aby snižovaly produkci směsného komunálního odpadu. A sice o padesát kilogramů, ale ještě lépe o sto kilogramů. Je to dlouhodobý proces, kterým prošlo zahraničí. Německo, Rakousko, ale i další země,“ podotkl Havel.

Výsledky obcí v Moravskoslezském kraji za rok 2018

obce do 1000 obyvatel

1. Bocanovice 447 obyvatel – 60,3 kg/ob/rok, recyklace 18 %

2. Luboměř 366 obyvatel – 78,6 kg/ob/rok, recyklace 45 %

3. Lhotka u Litultovic 198 obyvatel – 82,2 kg/ob/rok, recyklace 29 %

obce od 1001 do 5000 obyvatel

1. Bukovec 1391 obyvatel – 85,2 kg/ob/rok, recyklace 30 %

2. Rybí 1235 obyvatel – 86,6 kg/ob/rok, recyklace 25 %

3. Stěbořice 1423 obyvatel – 107,2 kg/ob/rok, recyklace 45 %

města nad 5000 obyvatel

1. Fulnek 5825 obyvatel – 99,1 kg/ob/rok, recyklace 55 %

2. Bystřice 5317 obyvatel – 136,6 kg/ob/rok, recyklace 19 %

3. Studénka 9867 obyvatel – 147,6 kg/ob/rok, recyklace 40 %