Nejnovější zprávy: Muž v dresu Baníku napadl během duelu se Spartou strážného. Poznáte ho? Autotest: Toyota Hilux. Pracovník roku.

Proměny kraje

Moravskoslezský kraj hledá cesty, jak reagovat na stárnoucí populaci

Moravskoslezský kraj se chystá postavit domov pro seniory v Kopřivnici. O problémech a potřebách nejstarších obyvatel v kraji se diskutovalo na konferenci Senior 2019. Zúčastnil se jí také náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil.

Jiří Navrátil. Foto: Jan Smekal

Česká populace stárne. Výhledy ukazují, že v roce 2050 by třetinu obyvatel v České republice měli tvořit lidé starší 65 let. Do Moravskoslezského kraje v letošním roce přišlo 1,8 miliardy korun do sociální oblasti.

Náměstek hejtmana Jiří Navrátil v rozhovoru pro Magazín PATRIOT mluví o tom, jaká je koncepce kraje v péči o seniory, jestli je pro ně dostatek míst v domovech pro seniory či jak kraj podporuje jejich aktivity.

Je všeobecně známo, že populace stárne. Nejinak je tomu také v Moravskoslezském kraji. Máte koncepci, jak budete tuto situaci řešit?
Musím říct, že s nástupem nové koalice se začalo více přispívat také do sociálních služeb, protože v Moravskoslezském kraji budou stále více potřebné. Tím, že populace stárne, přibývá seniorů, kteří budou potřebovat jakoukoli pomoc. Nepostarají se už sami o sebe. V rámci Moravskoslezského kraje rozdělujeme nejvíce ze všech krajů v republice, pokud jde o sociální oblast. V letošním roce přišlo do našeho kraje 1,8 miliardy korun právě na sociální služby. Kraj k této částce přidal ještě dalších 100 milionů. Navíc provozuje své domovy seniorů na celém území kraje.

Dokáží tato zařízení uspokojit poptávku všech zájemců?
Míst bude vždycky málo. Žádostí je totiž mnoho a nejsme schopní každého uspokojit. Jenom na území Moravskoslezského kraje je asi 2 300 lůžek v domovech pro seniory. Jsem rád, že kupříkladu Ostrava přistoupila k výstavbě dalšího domova pro seniory. Kraj za devatenáct let fungování krajů ještě nepostavil ani jeden nový domov pro seniory. Všechny domovy, které máme, jsme převzali do své správy. Rekonstruujeme je a rozšiřujeme, ale nemáme výstavbu nového. Kraj se rozhodl v letošním roce zadat projektovou dokumentaci na výstavbu nového domova, který by se měl začít stavět v Kopřivnici. Ten tak posílí chybějící lůžka na území Moravskoslezského kraje. Spíše bychom se ale měli bavit o terénních službách, kdy senior je doma, ale potřebuje výpomoc. A právě od toho jsou poskytovatelé sociálních služeb.

A není jich málo? Pracovat v sociálních službách určitě nemůže každý. Jsou mladí lidé dostatečně motivovaní k tomu, aby si našli práci v tomto oboru?
Toto je velice těžké. Mluvil jsem o tom také s paní docentkou z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Nemohou studentům garantovat, že po absolvování školy zůstanou v oboru, který studovali. Je to i otázka peněz. Jestli má muž živit rodinu a manželka je doma s dětmi, tak nemůže chodit domů s výplatou šestnáct tisíc. Navíc mít dvanáctky, služby, soboty, neděle. Sociální pracovníci jsou stále nedostatečně ohodnocení za jejich práci, což mě mrzí, ale snažíme se tuto situaci zlepšit právě sto miliony pro poskytovatele sociálních služeb, aby tak mohli zvýšit platy svým zaměstnancům nebo jim koupit stravenky, což je taky určitý benefit.

Dnešní hektická doba tomu úplně nenahrává, ale neměli by se o seniory více starat jejich dospělé děti? Rodinnou atmosféru jim přece domovy či terénní pracovníci nenahradí.
Určitě není společnost až tak špatná, jak se někdy zdá. Vždycky se najde nějaký extrémní případ a na ten se pak poukazuje, že někdo odložil babičku do domova a chodí si pak jen pro peníze, když jsou důchody. Když se však podíváte do domovů pro seniory, nenajdete v nich skoro žádné Romy, a to se nechci nikoho dotknout. A neříkejme, že se nedožívají důchodového věku. Soudržnost u nich doma je ale zřejmě jiná. Rodinu prožívají jinak a nechci mluvit o tom, jestli čerpají nebo nečerpají dávky. Zkrátka se o sebe navzájem starají. Je třeba taky říct, že ne každý měl to štěstí, že mohl mít děti. Ne každý má zdravé děti vzhledem k tomu, že se stále posouvá věková hranice odchodu do důchodu, takže děti ještě chodí do práce a babička je už ve věku, kdy potřebuje, aby jí někdo pomáhal. Tady by měl Moravskoslezský kraj pomáhat, ale také sdružení a společnosti, které by se do toho měly zapojit. V neposlední řadě je třeba bavit se také o financování, protože když se podíváme například do Rakouska či Německa, tak se dívají na to, jak jste na tom byli po finanční stránce předtím, než jste žádali o umístění do domova pro seniory. Pak se totiž stává, že děti dostanou od babičky nebo dědečka dům či byt, odstěhují jej do domova a dál je nezajímá, což je velice špatné. Výživová povinnost totiž není jen rodičů vůči dětem, ale také dětí vůči rodičům.

Mluví se podle vás dostatečně o problematice seniorů? Jak velikým přínosem v tomto ohledu byla konference Senior 2019, která se uskutečnila na půdě Moravskoslezského kraje?
Musím říct, že se mi líbí tato aktivita ze strany Zkušení.cz, která akci zorganizovala společně s Moravskoslezským krajem, ministerstvem práce a sociálních věcí, ale hlavně Ostravskou univerzitou, která má díky Fakultě sociálních studií na starosti právě seniorskou populaci. Díky této konferenci si můžeme vyměnit své zkušenosti, poznatky, ale zjistíme také, co tady chybí, co by naši senioři očekávali. Nechceme totiž jen seniory, které už máme v domovech, ale chceme takové, kteří zdravě stárnou s Moravskoslezským krajem a dovedou ještě kraji s naší aktivitou pomoci.

Podporujete nějak jejich aktivity? Pokud jsou totiž důchodci zdraví, mají poměrně hodně volného času…
Když to trochu přeženu, tak toho volného času zase tolik nemají. Alespoň to mnozí z nich říkají, když se s nimi člověk baví. Je to ale určitě dáno i tím, že některé úkony jim zaberou více času než dříve, když byli mladší. Podporujeme projekt zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji. Letos opět přerozdělujeme 3,5 milionu korun právě mezi seniory a obce, které pro seniory něco vytváří. Ať už jsou to přednášky, venkovní centra se cvičícími stroji, kde mohou senioři trávit volný čas. Chceme i mezigenerační propojení, kdy mladí lidé mohou seniorům ukazovat, jak mají na těchto strojích správně cvičit, aby si neublížili.

Je něco, co byste chtěli vylepšit v sociální oblasti, ale z nějakého důvodu to nejde?
Je to výstavba domovů pro seniory a stále usiluju o to, aby ministerstvo otevřelo veliký program na tuto výstavbu, která je potřeba v rámci celé České republiky. Nejenom u nás. Víme, že v roce 2050 bude v Česku třetina obyvatel starších 65 let. Tvrdím, že jsou tady připravené kraje i obce, které mají své peníze, ale chtějí také spolupráci ministerstva, takže kdybychom se dohodli na tom, že polovinu zaplatí kraj či obec a druhou polovinu ministerstvo, věřím, že domovy by nám začaly pomalu růst