Nejnovější zprávy: V Ostravě se dnes testovalo 4567 dětí, pozitivní byly dvě ​Poruba bude mít opět fontánu! V upraveném parku u Domu kultury Poklad

Byznys

Molekulární vodík - palivo budoucnosti nejen pro stroje, ale také elixír zdraví, krásy a dlouhověkosti

​Vodík hýbe nejenom Moravskoslezským krajem, ale celým světem. K velkým plánům, jak vodík využít jako palivo například pro vozy městské hromadné dopravy, auta, nebo vlaky, se nedávno připojila nadnárodní společnost se sídlem v Ostravě, která prorazila užíváním vodíku pro zdraví a krásu.

Molekulární vodík - palivo budoucnosti nejen pro stroje, ale také elixír zdraví a krásy.

Přesně takto bychom mohli definovat budoucnost, o kterou se opírá David Maršálek společně se svými partnery, firmami a hlavně vědci z celého světa, kteří o účincích molekulárního vodíku v oblasti zdraví a krásy publikovali již tisíce studií.

A právě někteří z těchto světových odborníků se na pozvání Davida Maršálka sejdou již 5. října na 7. mezinárodní evropské konferenci o molekulárním vodíku v oblasti zdraví a krásy s názvem Molekulární vodík v medicíně v 21. století.

Majitel společnosti David Maršálek odpověděl Magazínu PATRIOT na několik otázek.

Jak jste se k této velmi zajímavé oblasti dostal a proč vlastně molekulární vodík?
S pojmem molekulární vodík jsem se setkal již v roce 2011, kdy mi byl představen první produkt, který molekulární vodík uvolňuje. Byl to doplněk stravy ve formě tablet. Poté, co jsem zjistil, jak velké možnosti tento terapeutický plyn přináší, začal jsem se v této oblasti více pohybovat a logicky se více zajímat. Osobně jsem měl možnost poznat vědce, který tento trh svým patentem z roku 2013 odstartoval, tedy jedná se o profesora Dušana Miljkoviče. Tento světově uznávaný vědec má na svém kontě již více něž 30 patentů a žije střídavě v Srbsku a v USA. Postupem času se z nás stali přátelé a také obchodní partneři. Od začátku mi v celé této naší vodíkové misi pomáhala MUDr. Zornitza Petrova Markantová, se kterou vznikla naše společná vodíková myšlenka. S doktorkou Markantovou dnes pracuji především na rozvoji nových terapeutických procedur v rámci lázeňských zařízení a Wellness a Spa center ve spolupráci s Horským hotelem Excelsior a s dalšími odborníky mimo jiné také z Koreje. Ostatně naše společná myšlenka, která má své kořeny v Japonsku, kde již byla vodíková terapie oficiálně schválena a přijata místní vládou, je tak silná, že zažíváme obrovský zájem o spolupráci s námi a hlavně Evropským institutem pro terapii molekulárním vodíkem, kterého je MUDr. Markantová ředitelkou.

V jaké fázi se nyní vaše společnost nachází?
Od našich původních záměrů uběhlo již mnoho let a v roce 2016 jsme tedy na naše plány navázali a založili nejprve European Institute for Molecular Hydrogen Therapy se sídlem v Ostravě (www.EIMHT.com). Jedná se o první a jedinou mezinárodní odbornou instituci, která se v Evropě zabývá účinky molekulárního vodíku na zdraví a krásu se zaměřením na vzdělávání, šíření povědomí a spojování odborníků, ale i laické veřejnosti v této oblasti z celého světa. Podobné organizace již existují také v USA, Číně, Koreji a Japonsku (www.intlhsa.org,www.ishmb.org, www.molecularhydrogenstudies.com, www.molecularhydrogeninstitute.com). Později v tomto stejném roce jsme založili The Molecular Hydrogen Company Ltd. se sídlem v Irsku (www.MolecularHydrogenCompany.com). Tato společnost je zaměřená na výzkum a vývoj v oblasti molekulárního vodíku pro zdraví a krásu. Jednou z našich myšlenek pak bylo dodat molekulární vodík v dostupné a lidem příjemně užitné formě, proto tedy začaly vznikat produkty na bázi molekulárního vodíku, jako jsou vodíkové tablety, rozpustné ve vodě nebo k perorálnímu užití a také vodíková kosmetika. Aby se tyto produkty dostaly k zákazníkům na celém světě, založili jsme společnost na velkoobchodní prodej těchto specializovaných produktů s názvem H2 World Health & Beauty Company s.r.o. (www.H2world.world).

Co chystáte?
Ve spolupráci s profesorem Dušanem Miljkovičem dále připravujeme jedinečné produkty na bázi molekulárního vodíku. Tyto unikátní produkty pak budou užívány nejen v lázeňství a kosmetickém odvětví, ale také v oblasti sportu, kde již molekulárním vodíkem zásobujeme různé sportovce, maséry, fyzioterapeuty a sportovní kluby. Díky našemu unikátnímu projektu a jedinečnému know-how molekulárního vodíku v oblasti sportu, lázeňství, Wellness a Spa dnes existuje již několik specializovaných míst, které poskytují procedury s molekulárním vodíkem. Patří mezi ně mimo jiné třeba Horský hotel Excelsior - Wellness & Spa v Horní Lomné, Lázeňské sanatorium Dr. Peták ve Františkových lázních a také Sport Klinik MUDr. Jiřího Neumanna v Kunětické Hoře. Naším cílem je nejen rozšiřování těchto nově vzniklých služeb v rámci užívání molekulárního vodíku v terapeutickém prostředí do dalších Wellness & Spa, lázeňských a jiných specializovaných zařízení včetně kosmetických salonů, ale především pak také vzdělávání těchto odborníků, kteří s molekulárním vodíkem pracují nebo chtějí pracovat. Proto také organizujeme odborné mezinárodní konference, kterých se účastní stále více odborníků z těchto již výše zmiňovaných oblastí a hlavně lékařů.

Prozradíte něco bližšího o této vaší konferenci?
Letošní konference je velmi unikátní nejen svým programem, ale také obsazeností světových řečníků a výzkumníků z oblasti výzkumu molekulárního vodíku. V květnu 2019 proběhla v Koreji obdobná konference s názvem Hydrogen and Beauty (více zde www.eimht.eu/events), které jsem se také osobně účastnil. V publiku bylo asi 300 posluchačů, většinou lékaři, fyzioterapeuti a sportovní lékaři, odborníci přes kosmetiku Wellness a Spa a lázeňství, dále pak novináři, ale i laická veřejnost. Obsahově byla tato konference velmi zajímavá, a proto jsem se rozhodl pozvat tyto odborníky k nám do Evropy, aby nám své poznatky představili i u nás v Evropě. K tomu jsem pozval také místní výzkumníky a kapacity přes molekulární vodík, aby nám předali své poznatky a zkušenosti společně se svými kolegy z Asie.

Kdo a odkud přijede přednášet?
Odborná účast bude jedinečná, protože nevím, kdy se mi opět podaří dát dohromady takovou skvělou mezinárodní skupinu odborníků, aby přednášeli v jeden den na jednom místě. Jsou zde světové kapacity ve výzkumu molekulárního vodíku jako je prof. Shigeo Ohta z Japonska, který je zároveň spoluautorem knihy Hydrogen Molecular Biology of Medicine. A také prof. Mami Noda také z Japonska. Oba tito odborníci přiletí spolu v pátek 4.10. Dále pak prof. Jan Slezák ze Slovenské Akademie Věd, který již několik let zkoumá a publikuje vliv molekulárního vodíku v oblasti kardiovaskulárního systému a má podporu slovenské vlády. Dále pak docent Michal Botek z Palackého univerzity Olomouc, fakulty tělesné kultury, který se výzkumem molekulárního vodíku v oblasti sportu zabývá již řadu let. Profesor Guy Van Elsacker z Belgie, již mnoho let trvale žijící v Praze se s námi přijde podělit o informace praktického využití molekulárního vodíku k léčbě kožních chorob. Z Ruska k nám přiletí profesor Atiakshin Dmitri, který je ředitel výzkumu institutu experimentální biologie a medicíny ve Voroněži, a profesor Oleg Madvedev, předseda ústavu farmakologie Lékařské fakulty Lomonosovské státní univerzity v Moskvě. Oba tito odborníci také spolupracují na výzkumu s japonskými vědci, se kterými vedou společné projekty. Mezi dalšími odborníky zde máme také MUDr. Zornitzu Petrovou Markantovou z České republiky, která je zároveň ředitelkou Evropského Institutu pro terapii molekulárním vodíkem (www.EIMHT.com) a Dr. Jana Pokrywku z Polska, který je již dlouholetým zastáncem, uživatelem ale také odborníkem přes normobarické komory, ve kterých mimo jiné využívá k terapeutickým účelům také molekulární vodík. Za sport zde přivítáme také dalšího velmi významného odborníka MUDr. Pavla Maloviče, mimo jiné dopingového komisaře UEFA, který nám předá své již mnoholeté zkušenosti s užíváním molekulárního vodíku ve sportu. Ve druhé části se pak dozvíme, jakým způsobem je a bude molekulární vodík využívaný v oblasti Wellness, Spa a kosmetiky díky prezentace profesorky Im Eunjin z Koreje.

Jaká témata budou prezentována?
Hlavními tématy této konference budou vědecké i praktické využití molekulárního vodíku ve Zdraví a kráse, Sportu, Wellness a SPA (kosmetika). Součástí této akce však bude také networking účastníků, kteří si takto mohou předat vzájemně kontakty a dále diskutovat na témata, která jsou pro ně zajímavá.

Pro koho je konference určená?
Nejen pro ty, kteří už o molekulárním vodíku ví, ale také pro ty, kteří by o něm vědět měli. Tedy hlavně lékaři, fyzioterapeuti, profesionální sportovci, vědečtí a akademičtí pracovníci, profesionálové z oblasti kosmetiky, lázeňství a Wellness and Spa nebo například podnikatelé zajímající se o nové oblasti rozvoje podnikání a trendy v mezinárodní sféře.

Kdy se konference koná?
5.10.2019 v Hotelu Senec.

Více informací na tomto webu www.eimht.eu/events.